Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Leiriläiskysely 2020

Kysely on tarkoitettu kesällä 2020 järjestettävien Prometheus-leirien leiriläisille. Kyselyllä kartoitamme leirien ja leiritiedotuksen onnistumista vuonna 2020. Vastauksesi auttavat meitä kehittämään leirejämme ja toimintaamme jatkossa. Suosittelemme vastaamaan kyselyyn tietokoneella mobiililaitteen sijasta.

Kiitos vastauksistasi!

 

Enkät för lägerdeltagare på svenska hittas här. Survey in English can be found here.

 

Huom: Jos vastaat kyselyyn ollessasi kirjautuneena sivustolle, lomakejärjestelmä tallentaa automaattisesti myös nimesi vastauksesi mukana. Jos haluat vastata kyselyyn nimettömänä, kirjaudu ensin sivustolta ulos.

 

****************************

 

Hei kesän 2020 protuleiriläinen!

Olet nyt käynyt Prometheus-leirin – onnea! Haluaisimme kuulla mielipiteitäsi leiristä ja leiritiedotuksesta, joten olisi upeaa, jos vastaisit palautekyselyymme.

Protu-elämä jatkuu myös leirin jälkeen, ja halutessasi sinulle on Protussa tarjolla harrastus, ystäväpiiri ja yhteisö! Tervetuloa jatkamaan leirikokemustasi liittymällä jäseneksi (jos et liittynyt jo leiri-ilmoittautumisen yhteydessä) sekä lähtemällä apuohjaajaksi kesän 2021 leireille, työryhmiin tai apukokiksi!

Protu täyttää tänä vuonna 30 vuotta! Osallistu juhlavuoden joukkorahoituskampanjaan ostamalla historiikki, juliste, postikortteja tai muita juhlavuoden teeman mukaisia vastikkeita täällä.

Protulle on tärkeää, että kaikki kokevat olonsa protuleirillä hyväksi ja turvalliseksi. Jos kohtasit leirillä minkäänlaista epäasiallista puhetta tai käytöstä, voit ilmoittaa asiasta (halutessasi anonyymisti) täällä: https://www.protu.fi/lomake/44073. Voit myös ottaa luottamuksellisesti yhteyttä suoraan Protun häirintäyhteyshenkilöihin: hairintailmoitus@protu.fi.

Palautteilla on meille ensiarvoisen tärkeä merkitys leiriemme kehittämisessä, leiripaikkojen valinnoissa ja ohjaajien kouluttamisessa. Kiitos siis vastaamisesta!

Prometheus-leirin tuki ry     

 

****************************

Mihin antamiani kyselyvastauksia käytetään ja kuka niitä käsittelee?

Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia.

Kyselyt puretaan erillään lomakejärjestelmän automaattiseti tallentamia IP-osoitteita ja kirjautuneilla käyttäjillä tallentunutta käyttäjätunnusta. Vastauksista koostetaan tilastolliset tulokset, joihin liitetään mukaan joitakin siteerattaviksi annettuja avovastauksia. Yksittäisen vastaajan tunnistaminen tuloksista on mahdotonta.

Kooste jaetaan Protun vapaaehtoisille toimijoille sekä mahdollisesti Protun jäsenistölle ja/tai julkisesti saataville Protun nettisivuille. Lisäksi joitakin spesifejä tilastollisia tuloksia käytetään leirien markkinoinnissa ja Protun lehdistötiedotteissa sekä pyydettäessä luovutetaan suoraan median edustajille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi leiriläisten osuus tietystä maakunnasta tai leireille annettujen kouluarvosanojen keskiarvo.

Pyydämme erikseen suostumuksesi siihen, että avovaustauksena antamiasi suosituksia protuleireistä saa käyttää sitaatteina leirimarkkinoinnissa. Voit kieltäytyä tästä, jolloin emme siteeraa vastauksiasi. Kaikki avovastausten palaute jaetaan kuitenkin Protun toimijoille sikäli kun se on tarpeellista toiminnan kehittämiseksi.

Protu säilyttää kyselyiden vastaukset anonymisoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että varastoitavasta vastausdatasta poistetaan lomakejärjestelmän automaattisesti tallentamat IP-osoitteet ja käyttäjänimet. Anonymisoidusta datasta yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdotonta. Protun tiedotusjaostolla on tarvittaessa pääsy anonymisoituun kyselydataan, mutta se ei ole julkista.

 

 

PALAUTEKYSELY

3. Leiri, jolle osallistuin

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Kouluarvosanalla 4–10.
Vaikuttiko se esimerkiksi omaan maailmankuvaasi (arvot, asenteet, identiteetti)? Vaikuttiko se käsitykseesi aikuisuudesta yleisesti tai omasta aikuistumisestasi? Kerro, miten.
Ei ollenkaanHuonostiVälttävästiHyvinErittäin hyvin
a. Ryhmähenki ja luottamuksellinen ilmapiiri
b. Avoin, kriittinen pohdinta ilman valmiita vastauksia
c. Itsensä tunteminen tervetulleeksi ja kuulluksi
d. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen
e. Turvallisuus ja omien rajojen kunnioittaminen
Paljon parannettavaaParannettavaaKohtuullinenHyväErittäin hyvä
a. Tiedotus koronan vaikutuksista leirien järjestämiseen (esim. leirien perumisesta, korvaavien leirien järjestämisestä, peruutusehtojen lieventämisestä)
b. Koronaviruksen vastaisten varotoimien noudattaminen leireillä
c. Protun reagointi koronaepidemiaan kaikkineen
Lisätietoa: protu.fi/koronaohjeistus
Paljon parannettavaaParannettavaaKohtuullinenHyväErittäin hyvä
a. Leiriviestintä (leirikirje, verkkosivut ym.)
b. Leiripaikan varustelut (esim. majoittumis- ja peseytymistilat)
c. Ruoka
d. Peseytymis- ja saunakäytännöt
e. Ohjaajien toiminta
f. Leirin ohjelma
g. Mahdollisen Seta-vierailijan ohjelma
Tärkein rahoittajamme opetus- ja kulttuuriministeriö on kiinnostunut tästä tiedosta. Se ei kuitenkaan vaikuta leirille osallistumiseen, ja vastauksesi on luottamuksellinen.
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot
Paljon parannettavaaParannettavaaKohtuullinenHyväErittäin hyvä
Miten esteettömyys toteutui leirillä?
esim. apuohjaajana seuraavalle kesälle
Vastaus ei sido sinua mihinkään eikä vastausta voida yhdistää sinuun henkilökohtaisesti
Huom! Ethän mainitse tässä sukunimeäsi – tähän kenttään mahdollisesti syöttämäsi nimi arkistoidaan yhtenä vastauksena, emmekä anonymisoi nimiä erikseen tai poista datasta syöttämääsi sukunimeä. Markkinoinnissa siteerataan ainoastaan avovatausten leirisuositteluja ja -kuvailuja ja niitä käytetään vain muodossa "Kävin protuleirin. -Tiku, kesän 2020 seniorileiriläinen" tai "Viihdyin protuleirillä. -Taku, leiriläinen". Muihin lomakkeen tietoihin sitaattia ja nimeä ei yhdistetä Protun markkinoinnissa! Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, emme käytä sitaattejasi. Tämän kentän täyttäminen ei vaikuta vastaustesi luottamuksellisuuteen.

Kiitos vastauksistasi! Paina vielä lähetä-nappia. :)

© Prometheus-leirin tuki ry