Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-leiri panostaa entisestään nuorten oppimismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin


(Kuva: Milo Savolainen)

Aikuistumisleirejä järjestävä Prometheus-leirin tuki ry eli Protu on asettanut uudessa strategiassaan toimintansa painopisteiksi oppimisen ja hyvinvoinnin protuleireillä ja muussa yhdistyksen toiminnassa. Painopisteisiin lisätään panostusta strategian voimassaoloaikana vuosina 2017–2020.

Painotuksella Protu kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että nuoret pääsevät oppimaan asioita, kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Myös leirien sisältöä ryhdytään uudistamaan yhä paremmin nuorten kehittymistarpeita vastaavaksi. Yhdistys teettää jo vuoden 2017 aikana tutkimuksen leiritoiminnan kehittävistä vaikutuksista.

– Luottamuksen ja vastuun antaminen nuorille ovat olleet alusta asti leiritoimintamme tärkeimmät työkalut. Emme kehitä leirejämme kaatamalla nuorille valmiita tietoja tai määräyksiä, vaan tuemme ja rohkaisemme heitä entistä enemmän käyttämään omaa harkintakykyään, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Aatu Komsi.

Protun toimintaan osallistuvien turvallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta ryhdytään parantamaan esimerkiksi vahvistamalla leirejä ohjaavien vapaaehtoisten valmiuksia havaita epäkohtia ja puuttua niihin. Lisäksi ohjaajia aiotaan kouluttaa entistä paremmin kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin lisäksi Protun strategian painopisteinä ovat kynnyksen madaltaminen yhdistyksen toimintaan osallistumiselle sekä yhdistyksen vaikuttavuuden kasvattaminen.

Kaksikielisyydellä enemmän osallistumismahdollisuuksia ruotsinkielisille

Prometheus-leirin tuki ry muuttuu ensi vuodesta alkaen kaksikieliseksi yhdistykseksi. Kaksikielisyydellä on tarkoitus vahvistaa ruotsinkielisten mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisemmin yhdistyksen toimintaan. Ruotsinkielistä sisältöä ja osallistumismahdollisuuksia aiotaan lisätä Protussa asteittain vuosi vuodelta.

Protulla on ollut ruotsinkielistä leiritoimintaa jo 20 vuoden ajan, ja protuleireille osallistuu vuosittain noin 30 ruotsinkielistä nuorta. Yhdistys tekee myös yhteistyötä Ruotsissa toimivan sisarjärjestö Protusin kanssa, jonka järjestämä leiritoiminta perustuu Prometheus-leirin toimintaperiaatteille ja teemoille.

Kesän 2017 leiri-ilmoittautuminen alkanut vauhdikkaasti

Prometheus-leirin tuki ry järjestää kesällä 2017 yhteensä 67 protuleiriä eri puolilla Suomea. Leireille odotetaan noin 900 osallistujaa. Ilmoittautuminen leireille avautui marraskuun alussa ja leireille on ilmoittautunut jo nyt 300 osallistujaa.

Protuleireillä käsitellään yhteiskunnallisia, filosofisia ja omaan elämään liittyviä kysymyksiä keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa erilaisuus, ympäristö ja tulevaisuus. Leirien tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta sekä kannustaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia protuleirejä on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Leirit on suunnattu kaikille 8. tai 9. luokan käyneille. Omia leirejä järjestetään myös 16–20-vuotiaille ja yli 20-vuotiaille.

Prometheus-leirin tuki ry päätti strategiasta ja kaksikielisyydestä yhdistyksen syyskokouksessa 5.–6.11.2016.

Lisätietoja:
Aatu Komsi
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
Aurorankatu 13
00100 Helsinki
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi

Katso kesän 2017 leiritarjonta 

Lataa tiedote pdf-muodossa.

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava):https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Faktoja ja lukuja Protusta medialle: https://www.protu.fi/yhdistys/medialle

Tiedote 25.10.2016: Ilmoittautuminen kesän 2017 Prometheus-aikuistumisleireille alkaa 1.11. – Esteitä pienituloisten osallistumiselle halutaan purkaa alennusmahdollisuudella https://www.protu.fi/uutiset/2016-10-25/ilmoittautuminen-kesan-2017-prom...

Tiedote 15.8.2016: Kesän Prometheus-aikuistumisleireillä 858 osallistujaa – leireille kiitettävää palautetta: https://www.protu.fi/uutiset/2016-08-15/kesan-prometheus-aikuistumisleireilla-858-osallistujaa-leireille-kiitettavaa

© Prometheus-leirin tuki ry