Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu är med i republikens presidents #supportgruppen-kampanjen – Fyra tipps till att förebygga mobbning


(Bild: Robin Vuorinen)

Prometheus-lägrets stöd rf, d.v.s. Protu, anser att man borde koncentrera sig vid att förebygga mobbning då man vill minska på mobbning bland ungdomar. Det är tilliten till ungdomarnas förmåga att bära ansvar över sitt eget agerande som har nyckelrollen.

Protu är med i republikens presidents #supportgruppen-kampanj, som strävar efter att minska mobbning. Föreningen vill dela ut handlingssätt för förebyggning av mobbning, som respekterar och förstärker ungdomarnas förmågor att fatta beslut som berör det egna livet.

– Det räcker inte att en vuxen predikar åt ungdomar om problemen med mobbning. Man måste satsa på en god samhörighetskänsla redan från början. Ungdomar bör få diskutera mobbning öppet, och man ska lita på att de lär sig förstå följderna till sitt eget agerande och att de använder egen omdömesförmåga då de får ansvar, säger Protus ordförande Aatu Komsi.

På Prometheus-lägren har behandling av olikhet, mobbning och diskriminering en stor betydelse. Lägerdeltagarna utmanas till att fundera kring mobbning inte enbart m.h.a. diskussioner, utan också lekar och skådespel.

– Om ungdomar börjar granska sitt eget förhållande till mobbning då de t.ex. har identifierat sig med den mobbade eller den utomstående betraktaren i en rollek, kan det ha verklig förebyggande verkan på mobbning, konstaterar Komsi.

Protus fyra tipps till att förebygga mobbning – får fritt införas för att förebygga mobbning i all skol- och hobbyverksamhet:

1. Man satsar på att gruppen utvecklas handlett

Gruppanpassning förstärker ömsesidigt förtroendet och gruppandan samt förminskar fördomar och utestängning. Man ger tid och möjligheter för ungdomarna att bekanta sig – även handlett. Samhörighetskänslan kan byggas upp tillexempel med Presidenten-leken, som har skapats i Protu.

Presidenten

Presidenten är en rolig lek, som baserar sig på samarbete och lättsamt initiativtagande. Man behöver många som deltar i leken. Presidenten är roligare med många spelare, men det går att leka även med mindre än tio deltagare. Leken börjar med att alla går lugnt runt i rummet. När som helst kan vem som helst lyfta sin hand och ropa ”Jag är presidenten!”. Då ska de andra spelarna skynda sig för att skaka hand med presidenten. När de skakat hand med presidenten sätter spelarna sig ner där de står. Den som blir sist stående, som inte ännu har hunnit skaka hand med presidenten, bildar oppositionen. Oppositionen befinner sig i samma rum på ett överenskommet ställe, t.ex. i ett hörn. Nu fortsätter spelet. Oppositionen har möjligheten att ställa en interpellation, då någon deklarerar sig till president. Då ska oppositionen ropa ”Interpellation!”. Under interpellationen ska oppositionen försöka lyfta presidenten upp i luften medan medborgarna försöker stoppa oppositionen, genom att t.ex. hindra dem från att komma fram till presidenten. Detta betyder, att oppositionen bör värva styrkor tills de blir tillräckligt många. Om oppositionen misslyckas i att lyfta upp presidenten i luften, fortsätter lekens gång tills tiden som har reseverats för leken rinner ut, alla har varit presidenter en gång eller tills oppositionen lyckas.

2. Diskussionsövning

Öppen diskussion förhindrar konflikter från att tillspetsas. Det är meningen att ge möjlighet till att öva diskuterande i övningar, där det går att tala om allt och där den andra parten kan förväntas ha goda avsikter. En vuxen kan leda diskussionen utan att behöva säga till hela tiden vad som ska göras – man kan uppmuntra, fråga och visa genuint intresse för ungas egna tankar. Då man diskuterar ibland i små och ibland i stora grupper uppmärksammar man individuella skillnader.

3. Skrota facken och antagandena

Vi är alla olika, så det är ingen idé att placera människor i fack – t.ex. genom att göra gruppindelning enligt kön. Det ska inte framställas några antaganden om de ungas liv på basis av deras utseende eller beteende. När man låter bli att placera i fack och styra unga att handla enligt förväntade roller, ökar ungas tillit för att man är intresserad av var och en som individ. Skapa tillsammans en tillitsfull atmosfär, där de unga upplever sig kunna säga till om de känner sig obekväma med något.

4. Håll grupperna små

Inte ens den bästa ledaren kan utföra sitt arbete ordentligt om det finns för mycket unga i förhållande till ledare. Genom att hålla gruppstorlekarna små har ledaren resurser att fästa uppmärksamhet vid gruppdynamiken och de ungas individuella livssituationer. Små grupper stöder skapandet av en bra gruppanda och ger utrymme för dialog mellan en ung och en vuxen. I en liten grupp märker den unga, att hens tankar och gärningar spelar roll – och att man nog reagerar om hen mobbar någon annan.

#supportgruppen-kampanjen har en stor skara organisationer med sig

Med i #supportgruppen-kampanjen är förutom republikens president även Me-stiftelsen, Utbildningsstyrelsen, undervisningssektorns fackorganisation OAJ samt flera andra ungdoms –och undervisningssektorsorganisationer. Kampanjens mål är att lyfta fram och dela vidare medel som ansetts vara bra för att få slut på mobbning.

På Prometheusläger, alltså protuläger, behandlar man samhälleliga och filosofiska frågor samt frågor gällande det egna livet genom att diskutera, leka och göra sketcher. Man behandlar bl.a. ämnen som olikhet, miljö och framtid. Lägrens mål är att stärka självförtroendet samt att uppmuntra till självständigt och kritiskt tänkande. De religiöst och politiskt obundna protulägren har ordnats sedan 1989. Lägren är riktade till alla som gått ut 8:nde eller 9:nde klass. Utöver det ordnas även separata läger för unga i åldern 16-20 samt över 20-åringar.

Prometheus-lägrets stöd rf. ordnar sommaren 2017 sammanlagt 62 läger utöver Finland. Det förväntas ca 900 deltagare. Två av lägren är på svenska i södra Finland. Hittills har redan över 850 deltagare anmält sig och vi tar emot anmälningar ända tills lägren börjar.

Ytterligare information:
Svenskagruppen
arbetsgruppen för svenska ärenden
Prometheus-lägrets stöd rf
Auroragatan 13
00100 Helsingfors
svenska@protu.fi

Supportgruppen-kampanjens nätsida

Lägerutbudd 2017

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas)

Fakta och statistik om protuläger för media

© Prometheus-leirin tuki ry