Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-aikuistumisleirin vaikutuksia nuoriin selvitetään tutkimuksella – keskiössä nuorten maailmankuvan rakentuminen


(Kuva: Jani Rutanen)

Prometheus-leirin tuki ry on myöntänyt 7 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään Prometheus-leirien eli protuleirien vaikutusta leirin käyneisiin nuoriin. Laatuaan ensimmäisessä tutkimuksessa yhteiskuntatieteiden tohtorit Teppo Eskelinen ja Pia Lundbom tarkastelevat, miten protuleiri tukee nuoria pohdiskelevan ja kriittisen maailmankuvan rakentamisessa.

Tutkimuksen aineistona käytetään verkkokyselyä, kirjoituksia ja videopäiväkirjoja, joita osa leiriläisistä tekee kesällä 2017. Aineiston teemat liittyvät nuorten omaan tulevaisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioituna artikkelina vuonna 2018.

Prometheus-leirin tuki ry myönsi avoimessa haussa olleen apurahan Eskeliselle ja Lundbomille tutkijoiden akateemisen ansioituneisuuden sekä tutkimuksen yhteiskunnallisen ja aikuistumiskoulutuksen kehittämistä tukevan merkityksen perusteella. Eskelinen toimii yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa ja on lisäksi yhteiskuntapolitiikan dosentti. Hän on tehnyt tutkimuksia ja selvityksiä laajasti yhteiskuntatieteiden ja filosofian kentällä. Lundbom toimii lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, jossa hän on opettanut kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisia ja vetänyt erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja jo 15 vuoden ajan.

Tutkimuksen rahoituksen taustalla on Prometheus-leirin tuki ry:ssä noussut tarve saada tieteellistä tietoa leirien kasvatuksellisista ansioista. Myöntämällään apurahalla yhdistys pyrkii antamaan tutkijayhteisölle alkusysäyksen protuleirien tutkimiselle.

– Protuleirien järjestäjinä meillä on käsitys, että leiritoiminta tukee hyviä asioita nuoren kehityksessä, kuten maailmankuvan rakentumista, uteliaisuutta elämää kohtaan sekä vastuunottoa itsestä ja maailmasta. Haemme nyt käynnistyvästä tutkimuksesta vastauksia siihen, onko tämä käsitys perusteltu sekä mikä leireissämme oikeastaan tuottaa näitä asioita ja miten, Prometheus-leirin tuki ry:n varapuheenjohtaja Heta Hölttä sanoo.

Yhdistys on saanut entiseltä puheenjohtajaltaan Matti Mäkelältä 5 000 euron lahjoituksen. Mäkelä toivoi, että lahjoitus käytettäisiin tieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Kesän 2017 protuleirit alkavat – lähes 900 nuorta osallistumassa leireille ympäri Suomea

Protuleirien kesä käynnistyy sunnuntaina 4.6. aikuistumisleireillä eri puolilla Suomea. Prometheus-leirin tuki ry järjestää kesän aikana 62 protuleiriä, joille on tähän mennessä ilmoittautunut 899 osallistujaa. Leirien suosiossa on ollut hienovaraista kasvua, sillä viime vuonna samaan aikaan leiriläisiä oli ilmoittautunut vasta 831.

Protuleirillä 8. tai 9. luokan käyneet 14–16-vuotiaat nuoret käsittelevät yhteiskunnallisia, filosofisia ja nuorten omaan elämään liittyviä kysymyksiä esimerkiksi keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Leiriviikon aikana käsitellään muun muassa ihmissuhteita, tulevaisuutta ja ympäristöä. Leirit on suunnattu kaikille maailmankatsomuksesta riippumatta. Omia leirejä järjestetään myös 16–20-vuotiaille ja yli 20-vuotiaille.

Leireille, joissa on vielä paikkoja, voi ilmoittautua niiden alkamiseen saakka pitkin kesää. Osallistumismaksu Protun perusleireille on 230 euroa ja erilaisiin teemoihin painottuneille erikoisleireille leirityypistä riippuen 260–340 euroa.

Lisätietoja tutkimusapurahasta:
Heta Hölttä
varapuheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
p. 044 336 6196
heta.holtta@protu.fi

Lisätietoja Prometheus-leireistä:
Aatu Komsi
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava)

Katso kesän 2017 leiritarjonta alueittain

Tietoa ja lukuja protuleireistä

© Prometheus-leirin tuki ry