Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Högsta deltagarantalet på fem år på Prometheus-lägren - Deltagare och vårdnadshavare rekommenderar


(Bild: Jani Rutanen)

I sommar har nästan 900 ungdomar deltagit på ett Prometheus-läger. Antalet är rekordstort jämfört med de fem senaste somrarna.

I fjol hade lägren 856 deltagare. Prometheus-lägrets stöd rf ordnade under sommaren allt som allt 62 protuläger på 22 olika orter runt om i Finland. Två av lägren var svenskspråkiga och de ordnades 11.6-18.6 i Partioniemi, Lojo och Halslax, Sagu. På de svenskspråkiga lägren deltog 25 ungdomar.

På finska ordnades det bl.a. Södra Karelens första Prometheus-läger genom tiderna och ett vandringsläger vid ödemarkerna i Salla. Utöver detta ordnades det också för första gången ett internationellt fortsättningsläger tillsammans med belgiska och tyska ungdomsorganisationer.

Feedbacken som föreningen Protu har fått från lägren har varit väldigt positiv. Av de 443 deltagare som svarat på deltagarenkäten kunde 99,8 % rekommendera lägret för sina vänner. Deltagarna gav också ett utmärkt skolvitsord för lägren: 9,6. Av 395 vårdnadshavare kunde 94,2 % rekommendera lägret. Enligt de som svarat lyckades man väldigt bra med att ge deltagarna möjligheten att vara sig själv och föra fram sina egna åsikter. Det var även enkelt att få nya vänner.

– Vi på Protu är stolta och tacksamma över den feedback vi fått. I flera månader har hundratals frivilliga planerat och förberett sommarens läger, och detta är definitivt det bästa sättet att tacka dem, säger Aatu Komsi, ordförande för Prometheus-lägrets stöd rf.

På Protuläger funderar ungdomar, oberoende av religion och världsåskådning, bl.a. kring samhället och livets djupa frågor. Till lägerveckans teman hör exempelvis människorelationer och identitet och framtid. Teman tas upp i form av olika övningar, lekar och framförallt diskussioner. Läger ordnas även för vuxna och för 16-20 åringar.

Under våren lyfte Protu i samband med presidentens #supportgruppen kampanj upp hur man på ett Protuläger förebygger mobbning. För att förebygga mobbning satsas det stort på att bygga en stark gemenskap bland deltagarna och stärka ungdomarnas färdigheter att ta ansvar över sina egna handlingar på lägren.

Mer info på svenska:
Svenskagruppen arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas)

Fakta och statistik om protuläger för media

Pressmeddelande 25.4.2017: Protu är med i republikens presidents #supportgruppen-kampanjen – Fyra tipps till att förebygga mobbning

© Prometheus-leirin tuki ry