Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kesän 2018 Prometheus-leirien ilmoittautuminen avautuu 1.11. – Leirit auttavat rakentamaan ymmärrystä eri maailmankatsomusten välillä


(Protuleiriläisiä Sauvon Halslahdessa kesällä 2017. Kuva: Protu)

Ilmoittautuminen kesän 2018 Prometheus-leireille eli protuleireille avautuu keskiviikkona 1.11. Protuleirejä järjestetään kesä–elokuun aikana 72 kappaletta 27 leiripaikassa ympäri Suomea. Niille odotetaan yli 900 osallistujaa.

Leirejä järjestävä Prometheus-leirin tuki ry katsoo protuleirien vastaavan tässä ajassa nousseeseen tarpeeseen rakentaa ymmärrystä eri tavalla ajattelevien ryhmien välillä. Protuleirien ainutlaatuiseen toiminta-ajatukseen kuuluu, että nuoria ei ohjata ajattelemaan tietyllä tavalla asioista, vaan heitä kannustetaan muodostamaan oma mielipiteensä. Leireillä pääpaino onkin nuorten keskinäisessä keskustelussa ja erilaisiin mielipiteisiin tutustumisessa.

– Maailmankatsomukselliset jännitteet ovat entistä voimakkaammin esillä yhteiskunnassamme. Protuleirit antavat nuorille mahdollisuuden tarkastella turvallisessa ja kunnioittavassa ympäristössä sitä, miksi ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla ja miksi erilaiset asiat herättävät eri ihmisissä vahvoja tunnereaktioita, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi sanoo. 

Tarjolla uusi tanssiteemainen protuleiri 

Uutena leirityyppinä on tarjolla tanssiteemainen protuleiri 29.7.–5.8. Parkanon Vahojärvellä, jossa Protun teemoja käsitellään liikkeen avulla. Leiri on suunniteltu niin, että osallistujalla ei tarvitse olla tanssitaustaa, vaan kaikki ovat tervetulleita, myös liikuntarajoitteiset. Kesän tarjontaan sisältyy protuleiri Aina-laivalla Turun saaristossa sekä vaellusteemainen leiri Kolarissa Luosun leirialueella. Lisäksi järjestetään kuvataide-, liikunta-, musiikki-, sanataide- ja teatteriteemaisia leirejä. 

Valtaosa kesän leireistä on perinteisiä protuleirejä ilman teemapainotusta. Suomenkielisten leirien lisäksi tarjolla on kolme ruotsinkielistä ja kolme englanninkielistä kansainvälistä leiriä. 

Kasvua leiriläismäärässä ja kiitettävää palautetta 

Kesän 2017 protuleireillä oli 887 osallistujaa, enemmän kuin koskaan viimeisen viiden vuoden aikana. Leirien palautekyselyyn vastanneista 471 leiriläisestä 99,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,5. Kyselyyn vastanneista 447:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 95,1 %. 

Prometheus-leirit eli protuleirit ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä, joille kaikki ovat tervetulleita kehittämään omaa maailmankatsomustaan ja itsenäistä ajatteluaan. Leireillä ei tarjota valmiita vastauksia, vaan asioita pohditaan yhdessä. Leiriläiset ovat pääosin 8.–9.-luokkalaisia, mutta leirejä on myös 16–20-vuotiaille ja sitä vanhemmille. 

Prometheus-leirien leirimaksu on vuonna 2018 perusleirien osalta 231 euroa ja erikoisleirien osalta 261–360 euroa. Aikuisleirien leirimaksu on 280 euroa. Leirimaksuun voi saada alennusta taloudellisin perustein. Ilmoittautuminen kesän 2018 protuleireille avautuu aamulla 1.11. Protun verkkosivuilla osoitteessa: http://www.protu.fi

Lisätietoja:
Aatu Komsi 
puheenjohtaja 
Prometheus-leirin tuki ry 
Aurorankatu 13 
00100 Helsinki 
p. 050 356 5782 
aatu.komsi@protu.fi

Tietoa ja lukuja protuleireistä

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava)

© Prometheus-leirin tuki ry