Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Valokuvia ja tietoa toimittajille ja medialle

Valokuvia protuleireiltä ja yhdistyksen logoja voi ladata median käyttöön Dropboxista, (valokuvaajan nimi mainittava).

Haastattelut/kannanotot: Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen, p. 045 106 6890, ansku.ahvenainen@protu.fi

Alueellista ja historiallista tietoa leireistä ja osallistumisesta: Prometheus-leirin tuki ry:n viestintäkoordinaattori Simo Porola, p. 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

Protu pähkinänkuoressa

 • Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.
 • Vuonna 2018 leireillä oli 1002 osallistujaa. Aiemmin 2010-luvulla protuleirin kävi vuosittain noin 850 nuorta eli noin 1,5 % ikäluokasta. 
 • Leirejä järjestetty vuodesta 1989, koko toiminnan aikana yli 17 000 leiriläistä
 • Kesällä 2019 järjestetään 65 leiriä. Leirille ilmoittautui yli osallistujaa jo tammikuun puolivälissä.
 • 45 suomenkielistä perusleiriä
 • 3 ruotsinkielistä perusleiriä
 • 3 englanninkielistä kansainvälistä leiriä
 • 11 teemaleiriä (liikunta-, kuvataide-, musiikki-, teatteri-, sanataide-, tanssi-, ja vaellusteemalla).
 • 2 sennuleiriä 16–20-vuotiaille 
 • 1 aikuisleiri kaiken ikäisille yli 20-vuotiaille.
 • Osallistumismaksu leireille on vuonna 2018 perusleirien osalta 240 euroa ja erikoisleirien osalta 270–370 euroa. Leirimaksuun voi saada alennusta taloudellisin perustein.
 • Aikuisleirien hinta on 280 euroa työssäkäyville ja 210 euroa työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille.
 • Viikon kestävän leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita kuten ihmissuhteet, erilaisuus, tulevaisuus ja maailmankuvat. Aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.
 • Prometheus-leirien leiritoiminnan periaatteisiin sisältyy muun muassa nuorten kunnioittaminen ja näiden omanarvontunnon vaaliminen sekä rohkaiseminen luovuuteen ja itsenäiseen ajatteluun.
 • Ei koulumaista opetusta vaan keskusteluja, leikkejä, piirtämistä, näytelmiä, väittelyjä, musisointia ja roolipelaamista
 • Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää kuten saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia. Leirit ovat päihteettömiä ja eri syrjinnän muodoista vapaita.
 • Yhdelle leirille osallistuu vain 8–17 leiriläistä, mikä edesauttaa tiiviin tunnelman ja hyvän ryhmähengen syntymisessä. Ohjelman tavoitteisin kuuluu myös, että keskinäisen luottamuksen ja vertaistuen kautta vahvistetaan leiriläisen itsetuntoa ja omien mielipiteiden arvostusta.
 • Joka leirillä kaksi aikuista ohjaajaa ja viisi leirin käynyttä nuorta apuohjaajana.
 • Prometheus-leirien järjestämisestä huolehtii pääasiassa vapaaehtoisten nuorten ja nuorten aikuisten voimin toimiva Prometheus-leirin tuki ry. Leiriviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kevään aikana tehtäväänsä koulutettu leiritiimi, johon kuuluu kaksi aikuista ohjaajaa sekä viisi aiemmin leirin käynyttä nuorta apuohjaajaa.
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2018 vastanneista 662 leiriläisestä 98,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,45. Kyselyyn vastanneista 443:sta leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 99,1 %.
 • Leirit käynnistyivät alun perin elämänkatsomustiedon oppilaiden aloitteesta vaihtoehtona rippileirille, mutta nykyään noin joka viides protuleirin käyvä kuuluu johonkin uskontokuntaan ja joka seitsemäs käy myös rippileirin.
© Prometheus-leirin tuki ry