Jaostoihin ja työryhmiin

Protussa lähes kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Tätä työtä tekee ja koordinoi jaostot, joihin kuka tahansa on tervetullut mukaan. Löydä siis itseäsi kiinnostava jaosto, ja lähde mukaan mahdollistamaan leirien toteutumista ja järjestön muuta toimintaa!

HUOM. Tätä työkalua ei saa käyttää rekrytöintiryhmään hakemiseen. Valitse Jaostot -> Haku rekrytöintiryhmään.

Miksi lähteä jaostoihin?

  • Opi uutta! Jaostoissa pääsee kokeilemaan paljon erilaisia tehtäviä muiden jaostolaisten tuella. Mitään ei siis tarvitse valmiiksi osata!
  • Löydä ystäviä! Jaostoissa toimitaan pitkään samalla porukalla, ja parhaimmillaan tämä voi johtaa elinikäisiin ystävyyssuhteisiin!
  • Jaostolaispäivät! Joka vuosi jaostolaisille järjestetään jaostolaispäivät, joilla pääsee sekä virkistäytymään että kouluttautumaan muiden jaostolaisten kanssa
  • Protua ympäri vuoden! Jaostot toimivat ympäri vuoden. Syksyllä ei ehkä ole leirejä vedettävänä tai koulutuksia koulutettavana, mutta useimmat jaostot ovat toiminnassa.
  • Virkistäydy! Jaostoissa toimiminen ei ole silkkaa raadantaa, vaan jaostojen sisällä järjestetään myös virkistäytymistä ja yhteistä hengailua.

Rekrytointiryhmää lukuun ottamatta kaikkiin jaostoihin voi hakeutua koska vaan vuoden aikana. Lähtökohtaisesti jaostojen kokoonpanot nimitetään marraskuussa, mutta kokkijaosto, koulutusjaosto ja rekryt nimitetään lokakuussa.

Jaostot ja toimielimet

Aktiivirekrytointiryhmä (aktiivirekrytointi@protu.fi) tukee Protun jaostoja ja toimielimiä henkilöresursseihin (esim. uusien jäsenten rekrytointi, olemassa olevien jäsenten huolto ja kouluttaminen, passiivisten jäsenten aktivoiminen) liittyvissä asioissa. Ryhmä tukee myös tiimiläis- ja kouluttajarekrytoinnissa. Lisäksi ryhmä tekee yleisesti näkyväksi Protussa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä ja oppimismahdollisuuksia siinä.

Tehtäviä: aktiivirekrytointi somessa ja tapahtumissa, aktiivirekrytoinnin materiaalit (esitteet ja ohjeistukset), mentoroinnin koordinaatio, jaostolaisten tukimateriaalit ja jaostolaispäivän järjestäminen, oppimisen näkyväksi tekeminen.

Opi: hr, rekrytointiviestintä, sisällöntuotanto

Häirintäyhdyshenkilöt (hairinta@protu.fi) edistävät sitä, että yksilöllä on turvallista toimia ja kaikilla on hyvä olla Protussa. Häirintäyhteyshenkilöt reagoivat puhelimitse ja netin kautta tuleviin yhteydenottoihin. Hae häirintäyhdyshenkilöjaostoon sähköpostitse.

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi) jatkoleiritoiminnasta eli kesä-, syys- ja talvijatkoleirien järjestelyistä. Jatkoleirijaosto tarjoaa mahdollisuuden tehdä kootusti kaikkia samoja asioita kuin Protun muut jaostot, mutta jatkoleirien mittakaavassa.

Tehtäviä: jatkoleiripaikkojen varaaminen, leirien ja tiimiläisyyden markkinointi, tukihenkilönä toimiminen, jatkoleiritiimien kouluttaminen ja koulutusmateriaalien laatiminen, jatkoleiritoiminnan kehittäminen ja leirien teemojen ideointi.

Opi: tapahtumapaikkojen varauskäytännöt, konseptisuunnittelu, kouluttaminen, sisällöntuotanto, verkkosivujen sisällönhallinta.

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi) vastaa Protun kansainvälisestä toiminnasta sekä englanninkielisestä toiminnasta kotimaassa. Lisäksi jaosto huolehtii yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla. KV-jaosto tekee monia samoja juttuja kuin muut jaostot, mutta englanniksi. Jaostossa on paljon itsenäistä työskentelyä, esim. käännökset.

Tehtäviä: international-leirien suunnittelu, englanninkielisten nettisivujen ylläpito, sanastot ja käännökset, englanninkieliset koulutukset, kv. projektit (Erasmus+).

Opi: kansainvälisyys, englanninkielinen kommunikointi (myös sisällöntuotanto ja kääntäminen), kansainvälisen näkökulman huomioon ottaminen.

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi) vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin. Jaosto hoitaa kokkien kouluttamisen ja toimii kokkien tukena.

Tehtäviä: kokkien rekrytointi ja sijoittaminen, oppaiden laatiminen ja päivitys, taloudenhallinta, kokkien kouluttaminen, taulukoiden ja lomakkeiden laatiminen, palautteisiin reagoiminen.

Opi: rekrytoinnin hallinta, koordinointi, tuki ja fasilitointi, organisointi ja aikataulutus sekä kokonaisuuksien hallinta, koulutustaidot, Excel-taidot, ohjeistussisältöjen laatiminen.

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi) vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta. Jaosto valitsee kouluttajat ja kouluttaa nämä tehtäväänsä. Osa jaoston työstä sopii sosiaalisille ja ihmisten kanssa toimimisesta pitäville. Toinen osa sopii itsenäisesti ja omassa tahdissa tekemisestä pitäville. Sopii myös idearikkaille ja kehittämisestä kiinnostuneille!

Tehtäviä: sisällöntuotanto (koulutusrungot, koulutusten kehittäminen), human resources (koulutettavien rekrytointi, koulutustiimien kokoaminen, kouluttajien tukihenkilötoiminta), koulutuspaketeista vastaaminen, virkistystoiminta (tiimiläisten Purkajaiset ja kouluttajien virkistystoiminta).

Opi: itsevarmuus, kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot, organisointi, kehittäminen ja innovointi, luottamuksellisten tietojen käsittely, resurssioptimointi, ongelmanratkaisu, viestintä.

Paikallisjaosto (paikallis@protu.fi) tukee ja kehittää Protun paikallisryhmätoimintaa. 

Tehtäviä: paikallisryhmien yhteydenottoihin reagoiminen, ryhmien tilanteen ja toiminnan seuraaminen, kehitystapahtumien järjestäminen, opasmateriaalin ylläpito.

Opi: autonomisen verkoston toiminnan fasilitointi.

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi) toimittaa Protun verkkolehteä.

Tehtäviä: päätoimittaminen, taittaminen, kuvittaminen, toimitussihteerinä toimiminen, muu toimitustyö.

Opi: kirjoittaminen, journalistiikka, taitto ja kuvittaminen.

Rekrytointiryhmän (rekry@protu.fi) pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä. Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit. Edellyttää jäseniltä omistautumista (viikonloppukokouksiin ja kokoamisiin pitää pystyä osallistumaan). Protujen tuntemus tärkeää.

Tehtäviä: taulukkojen ja lomakkeiden laatiminen ja ylläpito, sosiaalinen media, paikkatietojen kokoaminen, ohjaajakoordinaattori, maksujen keräys maksupäätteillä, osallistujalistojen päivittäminen, jälkirekry.

Opi: ihmissuhdetaidot, ryhmätyötaidot, ryhmädynamiikka, ohjaaminen, ryhmähengen luominen, organisointitaidot, some ja viestintä (joukko- ja henkilökohtainen).

Svenskagruppen (svenska@protu.fi) eli ruotsinkielinen työryhmä tukee, koordinoi ja toteuttaa Protun ruotsinkielistä toimintaa (Suomessa, kansainvälinen jaosto vastaa yhteistyöstä Ruotsin Protus-järjestön kanssa).

Svenskagruppen är en avdelning som stöder, koordinerar och ordnarsvenskspråkig verksamhet i Protu (i Finland, den internationella avdelningen ansvarar över samarbetet med svenska föreningen Protus). Avdelningen består förutom av huvudavdelningen även också av två underorgan: Översättning- och Innehållsproduktion och Human Resources & Evenemang.

Arbetsuppgifter: stöda andra organ i svenskspråkig verksamhet; bevaka de svenskspråkigas intressen i Protu; upprätthålla kontakter till svenskspråkiga protuaktiva, översätta informationstexter för sociala medier, nätsidorna och intern kommunikation i Protu; ordna svenskspråkiga evenemang; hjälpa till med att hitta nya aktiva.

Du kan få erfarenhet i: koordination, kommunikation, intressebevakning, innehållsproduktion, översättning, språkvård, rekrytering, ordna evenemang.

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi) tukee Protun väliaikaisia työryhmiä yhdistyksen tapahtumien, kuten Puistotapahtuman, Alkajaisten ja Kaamoskarkelojen järjestämisessä. Sopii projektimuotoisesta työskentelystä pitäville. Sopii sinänsä kaikille, mutta hyvä olla valmiudet muodolliseen toimintaan (viranomaisyhteistyö).

Tehtäviä: tapahtumakohtaisesti paikkojen varaukset, viranomaisilmoitukset, majoituksen järjestäminen, ohjelman järjestäminen, kioskin järjestäminen ja turvallisuudesta vastaaminen.

Opi: tapahtumien järjestäminen, viranomaisilmoitusten laatiminen, hr-taidot ja koordinointi, projektinhallinta.

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi) vastaa Protun talouden suunnittelusta ja seurannasta, tekee juoksevia talouspäätöksiä sekä ylläpitää talousohjeistuksia. Talousvaliokunta tarjoaa mahdollisuuden ottaa merkittävää vastuuta ja osallistua taloutta koskevaan päätöksentekoon keskisuuressa organisaatiossa. Aiempaa kokemusta talousasioista ei edellytetä, vaan talousvaliokunta tarjoaa paikan oppia monipuolisesti hyödyllisiä valmiuksia protumaisessa seurassa.

Tehtäviä: tiimien taloustukihenkilöinti, jaostojen budjettikummina toimiminen, tositetarkastaminen, alennusvastaavana toimiminen.

Opi: tapahtumien järjestäminen, viranomaisilmoitusten laatiminen, hr-taidot ja koordinointi, projektinhallinta.

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi) vastaa viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä. Tiedotusjaosto sopii esimerkiksi valokuvaus- ja mediaharrastajille, someviestinnästä ja -vaikuttamisesta kiinnostuneille sekä sisällöntuottamisesta kiinnostuneille.

Tehtäviä: leirikuvat, mediatuotanto, materiaalien ja tukituotteiden suunnittelu, koulutiedotusten koordinointi, sisäinen viestintä, uutiskirjeen toimittaminen, some-kanavien ylläpito, palautekyselyt, nettisivujen ylläpito.

Opi: vaikuttava viestintä, sisällön tuottaminen ja yhteistyötaidot, kuvankäsittely, grafiikan tuottaminen ja mediataidot.

Turvallisuusvaliokunta (turvallisuus@protu.fi) vastaa yhdistyksen turvallisuuden kokonaisuudesta, tukihenkilöinnistä ja kriisitilanteista.

Työvaliokunta eli tvk (tvk@protu.fi) helpottaa ja tukee Protun jaostojen toimintaan. Tvk fasilitoi jaostojenvälistä yhteydenpitoa, perehdyttää ja ohjaamaa jaostoja sekä tarjoamaa suoraa tukea jaostolaisille. Lisäksi tvk huolehtii tiedonkulusta jaostojen ja hallituksen välillä, osallistuu yleiskokousten yhteydessä pidettävien hallitusvaalien valmisteluun sekä koordinoi jastolaisrekrytointia yhdessä aktiivirekryjen kanssa.

Työvaliokuntaan haetaan protuja, joilla on jo kokemusta esimerkiksi hallituksesta tai jaostoista. Tehtävä sopii myös sellaisille, joilla omasta jaostotoiminnasta on kulunut pidempi aika, mutta jotka haluavat tehdä paluuta aktiivitehtäviin ja tarjota vuosien varrella karttunutta elämänkokemustaan jälleen Protun käyttöön.

Verkkopalvelujaosto

Verkkopalvelujaosto (www@protu.fi) ylläpitää ja kehittää Protun sivuja ja ratkoo niihin liittyviä ongelmia. Työryhmässä on paljon itsenäisesti ja ryhmässä opittavaa teknistä asiaa.

Tehtäviä: nettisivujen ylläpito, jaostojen tukipyyntöihin reagoiminen, palveluntarjoajan kanssa asioiminen, nettisivujen ulkopuolisten palveluiden ylläpito.

Opi: nettisivujen ja sisällönhallintajärjestelmien käyttö, nettisivujen kehitys ja ylläpito.