Tutkimukset Protusta

Opiskelija tai tutkija – olisitko kiinnostunut tarkastelemaan protuleirejä omassa opinnäytetyössäsi tai tutkimuksessasi? Protuleirit, leirien toimintatavat tai leirien vaikutukset ovat oiva tutkimusaihe esimerkiksi kasvatustieteellisellä tai yhteiskuntatieteellisellä alalla. Teemme mielellämme yhteistyötä ja tarjoamme tietoa työsi tueksi! Ota yhteyttä paasihteeri@protu.fi

Protusta tehtyjä tutkimuksia:

Teppo Eskelinen & Pia Lundbom (2019): Prometheus-leirit kasvun areenana. Julkaisussa Nuorisotutkimus 37 (2019):1. Nuorisotutkimusseura ry.

Sanni Tiainen (2018): Prometheus-leiri toimijuuden tukijana (pro gradu, Itä-Suomen yliopisto)
Aino Otala (2017): A Case Study: The Impact of Participatory Volunteer Work on an Individual’s Life and Wellbeing (opinnäytetyö, Metropolia)

Elias Helminen ja Timo Tilli (2016): “En tiedä vielä oikeen, mitä se meinaa” Tutkimus eteläpohjalaisten yläkoululaisten Protu-tietoudesta (opinnäytetyö, MAMK

Aino Kaisalmi (2012): Kysyminen ja vastaaminen Prometheus-leirin ohjaajakoulutuksen keskustelunvetoharjoituksessa (pro gradu, Tampereen yliopisto

Simo Tuppurainen (2008): Tiedostava ja kriittinen yksilö yhteiskunnassa. Prometheus-leirin tuki ry:n leiritoiminnan tarkastelua (pro gradu, Tampereen yliopisto

Kati Niemelä (2007): Rippikoulu ja Prometheus-leiri aikuistumisriitteinä (teoksessa Kuure, Vuori & Gissler: Viattomuudesta vimmaan: Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua)