Tukihenkilöksi

Ammattitukihenkilöt ovat esimerkiksi psykologeja tai sosiaalityöntekijöitä, joilla on jonkinlainen käsitys Protun toiminnasta. Heiltä ei vaadita omaa leirikokemusta. Ammattitukihenkilöt tukevat tiimiläisiä oman ammattialansa kautta antaen ulkopuolista näkemystä esimerkiksi leiriläisten sairauksiin (mieluiten ennen leiriä!), leirin ryhmädynamiikkaan tai leiriläisten kotioloihin. Kriisi- ja hätätilanteissa tiimiläisten tulee olla yhteydessä esimerkiksi kriisipäivystykseen tai hätäkeskukseen.

Talous- ja kokkitukihenkilöt ovat tukirooleja, joista vastaavat tukihenkilöjaoston sijasta muut jaostot. Jos olet kiinnostunut taloustukihenkilönä olemisesta, voit laittaa hakemuksesi talousvaliokuntaan (talvk@protu.fi). Kokkitukihenkilön tehtävään voit taas hakea kokkijaoston kautta (kokkivastaava@protu.fi).

Tukihenkilöhaku alkaa keväisin, ja siitä tiedotetaan esimerkiksi Protun uutiskirjeessä ja Protun sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja tukihenkilötoiminnasta saat turvallisuusvaliokunnalta sähköpostitse (turvallisuus@protu.fi).

Tervetuloa mukaan!