Protun arvot

Protuleirien ja kaiken muun protutoiminnan pohjana toimivat Protun arvot ja vuoteen 2030 ulottuva missio ja visio. Tutustu myös leirin tavoitteisiin, teemoihin ja toimintaperiaatteisiin!

Protun toiminta tuottaa iloa ja hyvinvointia mukana oleville. Jokaisella on yhteisössämme oikeus kokea olonsa kunnioitetuksi ja turvalliseksi sekä velvollisuus kunnioittaa muiden rajoja – niin henkisesti kuin fyysisesti. Panostamme rakentavaan palautteenantokulttuuriin; näin annamme itsellemme ja toisillemme mahdollisuuden kehittyä. Protussa pidämme toisistamme huolta. Toiminnassamme näkyy leikki ja oivaltamisen ilo.

Protu kutsuu ja ottaa mukaan; jokainen on tervetullut Protuun. Protussa jokaista kunnioitetaan omana erityisenä itsenään, ja jokainen sitoutuu kohtelemaan toisia ihmisarvoltaan tasavertaisena. Järjestönä olemme yhtä vahva, kekseliäs, jaksava ja toimiva kuin siinä mukana olevat. Kyky toimia yhdessä tekee meistä vahvemman. Toistemme kunnioitus, kuuleminen, huomioiminen ja ymmärtäminen lujittavat yhteistyön mahdollisuuksia. Työskentelemme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi sekä moniperusteisen syrjinnän vähentämiseksi. Protu on antifasistinen, antirasistinen, antiableistinen ja feministinen.

Protun toiminta pohjautuu uteliaisuuteen ja itse tekemiseen. Protu tarjoaa mahdollisuuksia keskustella avoimesti ja oppia uutta. Protussa suhtaudutaan kyseenalaistaen omiin toimintatapoihin ja valmiisiin näkemyksiin sekä pyritään kehittymään niin yhteisönä kuin yksilöinä. Protu rohkaisee jokaista itsensä näköisten valintojen tekemisessä muut huomioiden. Protussa kunnioitetaan tiedettä ja tutkimustietoa sekä pyritään perustelemaan omat näkemykset.

Protu sitoutuu toimimaan vastuullisesti toimijoitaan, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Protussa huomioidaan kestävän kehityksen kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus. Tämä näkyy käytännössä siten, että Protu edistää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, toimii taloudellisen vakauden, hyvän hallinnon ja kestävän johtajuuden eteen sekä pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Protu edistää sisäisessä toiminnassaan avoimuutta, osallisuutta ja demokratiaa. Protussa jokainen kantaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

Missio

Prometheus-leirin tuki ry (Prometheus-lägrets stöd rf) eli Protu järjestää yhdenvertaisuuteen ja uteliaaseen pohdintaan pohjaavaa aikuistumiskoulutusta ensisijaisesti Suomessa ja levittää protumaista tapaa tehdä. Toimintamme on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Tarjoamme mahdollisimman monelle nuorelle laadukkaan leirikokemuksen sekä toivotamme mahdollisimman monet tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

Protu 2030 -visio

Protu toteuttaa toiminnassaan iloa, yhdenvertaisuutta, uteliasta pohdintaa ja kestävyyttä ja pyrkii kasvamaan vaikuttavammaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi.

 • Vuonna 2030 tarjoamme leirin vähintään 1300 leiriläiselle.
 • Protun toimintaa pyörittää vuoteen 2030 mennessä noin 630 leiritiimiläistä ja noin 250 muuta aktiivitoimijaa.
 • Protu on vakuuttava yhteiskunnallinen toimija, joka levittää arvojaan yhteistyössä muiden Protun arvot jakavien toimijoiden kanssa muuallekin yhteiskuntaan mm. osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Protulla on vähintään kaksi merkittävää, kestävää ja pysyvää rahoittajaa, jotka tuovat kukin Protulle vähintään 100 000 euroa vuodessa, sekä kolme pienempää rahoittajaa, jotka tuovat kukin Protulle vähintään 20 000 euroa vuodessa.
 • Protu kehittää erityisesti henkilövarainhankinnan kasvua merkittäväksi rahoituksen lähteeksi niin, että se muodostaa vähintään 18 % kaikista Protun tuloista.
 • Protu kehittää sisäistä viestintäänsä niin, että kaikki hallinnon materiaalit toimitetaan ajoissa, kattavasti ja saavutettavasti koko jäsenistölle.
 • Kestävän kehityksen vaikutusarviointi tehdään Protussa kaikissa päätöksissä, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön.
 • Protu tarkastelee ja tarpeen mukaan muuttaa toimintaansa kestävämpään suuntaan kirjallisesti kuvatun kehitysprosessin mukaisesti.
 • Protu parantaa eri taustaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuutta toimintaan yhteistyössä vapaaehtois- ja asiantuntijatoimijoiden kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella
 • Vapaaehtoistoiminnan kulut eivät muodosta estettä toimintaan osallistumiselle
 • Kartoitetaan Protun sisäisesti ja yhteiskunnallisesti aliedustettuja ryhmiä ja käydään avointa keskustelua heidän huomioimisestaan Protun sisällä. Tämän pohjalta helpotetaan heidän toimintaansa järjestössä huomioimalla toimintatavoissa ja niiden kehityksessä näiden ryhmien haasteita.
 • Protu järjestää leirejä, koulutuksia ja muuta toimintaa aidosti koko Suomen alueella.

Protussa saa oppia suurissa saappaissa. Protussa opitaan neuvottelemaan ja luomaan itse osallisuutta, todistetaan yhteistyön voima sekä ymmärretään erehtymisen, uteliaisuuden ja leikin tärkeys. Protu näyttää, miten murrosten maailmassa selvitään rauhanomaisella yhteistyöllä.

PROTUN STRATEGIA 2023–2026