Tietoa Protusta

Leirit kuten suurin osa muustakin toiminnasta tehdään vapaaehtoistyönä. Yhdistyksessä toimii aktiivisesti n. 500 vapaaehtoista mm. leiritiimeissä ja jaostoissa. Vapaaehtoisten tukena Protulla on viisi työntekijää.

Protun toimielimet

Protutoiminnan ohjaavia arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Olemme avoimesti antirasistinen, antifasistinen, antiableistinen ja feministinen nuorisojärjestö.

Protun arvot

Protutoiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyrimme vahvistamaan toimintakulttuuria, jossa jokainen voi tuntea olevansa turvassa ja kunnioitettu, ja jossa kaikkeen häirintään puututaan.

Turvallisuus Protussa

Protun historia

Ensimmäinen Prometheus-leiri järjestettiin Karkkilassa vuonna 1989 et-oppilaiden sekä filosofian- ja et-opettajien yhteisestä aloitteesta. Tavoitteena oli järjestää aikuistumisleiri, joka ei ole sidoksissa mihinkään maailmankatsomukseen. Nimensä leiri sai antiikin Prometheuksesta. Leirin teemat ovat nuorten itsensä valitsemia ja leirin runko on säilynyt hyvin samankaltaisena tähän päivään saakka.

Prometheus-leirin tuki ry eli Protu perustettiin 1990. Ensimmäisinä vuosina Protu oli pieni yhdistys ja leirejäkin oli vain muutamia kesässä. Toiminta alkoi kasvaa voimakkaasti 1990-luvun alussa: vuonna 1993 järjestettiin jo 14 protuleiriä ja niille osallistui yli 200 leiriläistä.

Protun leiritoiminnan kasvu jatkui aina 2000-luvun loppuun. Toiminta sai myös uusia muotoja. Nuorten filosofiatapahtuma luotiin yhteiseksi foorumiksi nuorille ja yhteiskunnan vaikuttajille. Prometheus-palkintoa ryhdyttiin myöntämään tahoille, jotka ovat  edistäneet nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. Protuleiritoiminta laajeni Ruotsiin Protus Sverige -yhdistyksen muodossa.

Protun toiminta pysyi vakaana läpi 2010-luvun. Vuosikymmenen aikana Protu alkoi ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tukemaan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavia kampanjoita. Protu perusti Protu-säätiön tukemaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta.

2020-luvulla protuleirit ovat kysytympiä kuin koskaan, ja Protu on asiantunteva, kantaaottava nuorisojärjestö. Tämän päivän painopisteitä Protun toiminnassa ovat yhteistyökumppanuudet, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä ekologinen kestävyys.