Ohjaajaksi

Ohjaajan polku

 • Hakeudu tiimiläiseksi lomakkeella: Ohjaajaksi hakeminen alkaa täyttämällä lomake. Lomakkeella valitaan myös tiimiläisrooli. Täyttääksesi lomakkeen, sinulla täytyy olla tunnus luotuna Protun sivuille.
 • Infoviesti: Kun olet täyttänyt lomakkeen, saat sähköpostilla muistutuksen koulutuksiin ilmoittautumisesta ja tietoa ohjaajuudesta.
 • Koulutukset: Ilmoittaudu tarvittaviin koulutuksiin, joita järjestetään eri puolilla Suomea ja etämuotoisena marras–helmikuun aikana. Jos haet ohjaajaksi ensimmäistä kertaa, tutustu ohjeistukseen ennen koulutuksiin ilmoittautumista.
 • Ohjusten opas ja muu ohjemateriaali: Koulutusten lisäksi tiimiin hakeneilla on käytössä kaiken tiiminvetämisestä kertova Ohjusten opas sekä Protun nettisivujen sisäisen puolen kattavat ohjeistusmateriaalit.
 • Aikataulutoivelomake: Koulutukset käytyäsi voit täyttää aikataulutoivelomakkeen määräaikaan mennessä. Aikataululomakkeella ilmoitat, minä viikkoina pystyt lähtemään vetämään leiriä.
 • Tiimien muodostaminen: Protun rekrytointiryhmä muodostaa leiritiimit. Tiimiin hakeutuneet saavan tiedon valituksi tulemisesta maaliskuun puolivälissä sähköpostitse.
 • Tiimikoulutus: tiimit osallistuvat yhteiseen tiimikoulutusviikonloppuun. Tiimikoulutuksessa saadaan lisäkoulutusta leirin järjestämiseen ja jaetaan tiimin sisäisiä vastuita.
 • Leirin suunnittelu, tiimitapaamiset ja ideapankki: Tiimi suunnittelee leirin yhdessä ennen leiriä. Tätä varten tiimit järjestävät omia tiimitapaamisiaan. Leirin suunnittelun tukena tiimillä on Protun ideapankki, johon on koottu kattavasti erilaisia ohjelma- ja leikki-ideoita.
 • Protuleiri: Tiimi vetää viikon mittainen leirin ja järjestää loppujuhlan lähiomaisille päätöspäivänä. Leirin muonituksesta vastaavat leirikokit. Leiriviikon aikana tiimillä on tukena Protun tukihenkilöt ja kriisipäivystäjät.
 • Puistotapahtuma: Kesän jälkeen Helsingissä järjestettävä Puistis kokoaa kaikki leiriläiset ja tiimiläiset vielä kerran yhteen hauskanpidon merkeissä.
 • Purkajaiset ja tiimin omat purut: Purkajaiset tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja arvioida oman leirin onnistumista yhdessä muiden leirien tiimien kanssa. Purkajaisten lisäksi tiimit järjestävät omia purkutapaamisiaan.