Protun toimielimet

Käytännön työ tapahtuu Protun jaostoissa, toimielimissä ja työryhmissä, joissa on mukana yli 100 vapaaehtoista aktiivia. Pysyvien toimielinten rinnalla Protussa toimii vuosittain yli 400 tiimiläistä sekä noin 60 kouluttajaa, 40 kokkia ja 20 tukihenkilöä. Lue lisää Protun vapaaehtoistoiminnasta tai tutustu jaostojen tehtäviin,

Protun toimisto tukee hallitusta ja jaostoja sekä vastaa yhdistyksen rahoituksesta ja hallinnon juoksevista asioista.

Päättävät toimielimet

Yleiskokous

Jäsenistä koostuvalla yleiskokouksella on ylin valta yhdistyksessä. Sääntöjen mukaan Protulla on vuosittain vähintään kaksi yleiskokousta: kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräinen yleiskokous. Yleiskokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Hallitus

Protun hallitus (hallitus@protu.fi) johtaa toimikautensa aikana yhdistyksen toimintaa ja päättää yleisistä linjoista. Hallituksen vastuulla on toimintasuunnitelman, strategian ja hallituksen itsensä laatimien asiakirjojen toteutuminen. Hallituksessa on vuodesta 2025 alkaen puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitus nimitetään syyskokouksessa.

Protun hallitus vuonna 2024: Alma Koivisto (puheenjohtaja), Katja Koski (1. vpj), Alex Oksanen (2. vpj), Mira Ahjoniemi, Rusko Jääskeläinen, Ara Majamäki, Kaamos Veteläinen, Viima Veteläinen ja Juho Ärmänen.

Puheenjohtajisto

Protun puheenjohtajistoon (puheenjohtajisto@protu.fi) kuuluvat puheenjohtaja (syyskokous valitsee), 1. ja 2. varapuheenjohtaja (hallituksen jäseniä), pääsihteeri, talousvaliokunnan puheenjohtaja sekä työvaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajisto edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan. Lisäksi puheenjohtajisto johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin. Uusi puheenjohtajisto nimitetään joulukuussa hallituksenvaihtokokouksessa.