Prometheus-leirin tukisäätiö

Prometheus-leiritoiminnan tukisäätiö aloitti toimintansa 2018. Säätiö tukee sellaista uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria näiden yksilöllisen elämänkatsomuksen muodostamisessa, samalla ehkäisten eriarvoistumista.

Prometheus-leiritoiminnan tukisäätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa järjestäville yleishyödyllisille yhteisöille.

Säätiön kotisivut: https://www.protusaatio.fi/