Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme koonneet sivulle vastauksia erilaisiin Prometheus-leireistä esitettyihin kysymyksiin. Jos et löydä täältä kaipaamaasi vastausta, voit tiedustella sitä myös yhdistyksen toimistolta tai esittää kysymyksen Protun keskustelualueella.

HUOM: Ilmoittautuminen avataan 1. marraskuuta sitä seuraavan kesän leireille. Sivuilla voi olla sitä ennen jo esillä leirilista, jossa leirit ovat suljettu-tilassa (punaisella värillä merkittynä), jolloin niille ei voi vielä ilmoittautua.

Yleistä leireistä

 

Käytännön asioita leireillä

Prometheus-juhla

 

Kysymykset ja vastaukset - yleistä leireistä

Kenelle Prometheus-leiri on tarkoitettu?

Prometheus-leiri on tarkoitettu kaikille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan leirin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Leirin näkökulma ei ole uskonnollinen, ja enemmistö leiriläisistä onkin uskontokuntiin kuulumattomia nuoria. Jokainen leiriläinen tarkastelee omaa maailmankatsomustaan ja mielipiteitään omista lähtökohdistaan, ja on avartavaa kuulla myös eri tavalla ajattelevien ihmisten näkemyksiä perusteluineen. Niinpä uskontokuntiin kuuluvat nuoret ovat yhtä lailla täysin tervetulleita. Kesän 2015 leiriläisille tehdyn kyselyn tulosten mukaan noin 25 prosenttia protuleirin käyneistä nuorista kuuluu kirkkoon ja/tai käy myös rippileirin. Prometheus-leirillä nuoria kannustetaan itsenäiseen ajatteluun. Toivomme, että myös päätös lähteä leirille olisi nuoren itsensä tekemä.

Uskaltaako Prometheus-leirille tulla, jos ei tunne sieltä ketään?

Uskaltaa! Leiriporukka on tiivis ja ryhmäytyy nopeasti. Useimmat leiriläiset eivät tunne ketään muista leiriläisistä entuudestaan, ja yleensä leiriläiset tulevat leiripaikasta riippumatta eri puolilta Suomea. Kokemukset ovat osoittaneet, että tuntemattomien joukkoon tuleminen usein parantaa leirikokemusta. Tämän vuoksi suosittelemme kaveruksia ilmoittautumaan eri leireille.

Mikä on Prometheus-leirien arvopohja?

Protu on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka toimintatavat pohjautuvat humanistiseen elämänkatsomukseen. Protua erehdytään joskus luulemaan Vapaa-ajattelijain liiton nuorisotoiminnaksi tai ateistiseksi järjestöksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Leirimme ovat avoimia kaikille. Pyrimme siihen, että niin kristitty kuin ateistikin viihtyisivät saman leiripaikan katon alla. Protun toimintaa ohjaavat leiritoiminnan periaatteet.

Ketkä leirejä vetävät?

Prometheus-leiriä vetää seitsenhenkinen leiritiimi, joka koostuu kahdesta aikuisesta (vähintään 20-vuotiaasta) ohjaajasta ja viidestä 15–19 -vuotiaasta apuohjaajasta eli apparista, jotka ovat itse edellisten kesien leiriläisiä. Kaikki leiritiimin jäsenet osallistuvat leirin vetoon palkatta. Leirin ohjaajat ja apuohjaajat ovat saaneet tehtäviinsä vähintään kahden viikonlopun mittaisen koulutuksen leiriä edeltävänä keväänä sekä kirjallista materiaalia ja opastusta yhdistyksen taholta. Koulutusten sisältöjä päivitetään aina vuosittain, ja myös koulutusten kouluttajat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä. Yleensä leiritiimissä ainakin toisella ohjaajista ja kahdella apuohjaajista on myös aikaisempaa kokemusta Prometheus-leirin vetämisestä. Ohjaajat ja apuohjaajat ovat keskenään tasavertaisia tiimin jäseniä ja osallistuvat alusta loppuun saakka koko leirin ohjelman valmisteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aikuisilla ohjaajilla on tämän lisäksi juridinen vastuu leiristä.

Miksi Prometheus-leiri maksaa enemmän kuin rippileiri?

Evankelis-luterilaisella kirkolla on vankempi rahoituspohja kuin Protulla itsenäisenä nuorisojärjestönä, joten se voi toisinaan tarjota leirejään Protua halvemmalla. Leiriemme leirimaksut käytetään kuitenkin vain kulujen kattamiseen, toimintamme ei tuota taloudellista voittoa.

Mitä ovat erikoisleirit, sennuleirit ja aikuisleirit?

Erikoisleireiksi kutsutaan Prometheus-leirejä, joiden ohjelmaan kuuluu jokin erityispainotus. Tällaisia leirejä ovat vuonna 2017 kaksi kuvataideleiriä, kaksi teatterileiriä, kaksi musiikkileiriä, kaksi liikuntaleiriä, yksi sanataideleiri, vaellusleiri ja telttaleiri. Erikoisleiritarjonta saattaa vaihdella vuosittain; vuosien varrella on järjestetty myös eko-, laiva- ja polkupyöräleirejä. Sennuleirit ovat sisällöltään tavallisia Prometheus-leirejä, jotka on suunnattu pääasiassa leiri-iän ohittaneille, 16-20 -vuotiaille nuorille. Leiriläisten ikä huomioidaan ohjelman suunnittelussa. Yli 20-vuotiaille suunnatuilla Protun aikuisleireillä pohditaan omaa elämänkatsomusta, ajattelutapaa ja arvoja. Aikuisleirit ovat kestoltaan hieman nuorten leirejä lyhyempiä ja poikkeavat niistä myös teemojensa osalta. International-leirit ovat tarkoitettuja ei-suomea puhuville. Niiden kieli on englanti.

Onko kaikkien Prometheus-leirien ohjelma samanlainen?

Kaikilla Prometheus-leireillä on yhteiset tavoitteet ja käsiteltävät teemat. Leiritiimeillä on kuitenkin varsin vapaat kädet sen suhteen, mitä teemoihin liittyviä kysymyksiä leirillä käsitellään ja millaisia käsittelytapoja käytetään. Niinpä jokaisen leirin ohjelma on ainutlaatuinen; mukana voi olla niin vuosien varrella toimiviksi todettuja kuin varta vasten kyseistä leiriä varten kehitettyjäkin ohjelmanumeroita.

Järjestetäänkö Prometheus-leirejä muualla kuin Suomessa?

Protu ei tällä hetkellä järjestä Prometheus-leirejä Suomen rajojen ulkopuolella. Sen sijaan Ruotsissa toimii vuonna 2008 perustettu Protun sisarjärjestö Protus Sverige, joka järjestää vastaavia leirejä ruotsalaisille nuorille Tukholman saaristossa.

Kuinka paljon Prometheus-leireillä on ollut leiriläisiä?

Nykyään Prometheus-leirin käy vuosittain 900–1000 nuorta. Kaiken kaikkiaan vuosina 1989–2016 leiriläisiä on ollut yhteensä yli 16 000.

Miten Protu takaa leiriläisten turvallisuuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden?

Kaikki leirinvetäjät käyvät kolme viikonlopun mittaista koulutusta, joissa heidät perehdytetään mm. leiriläisten turvallisuuden varmistamiseen, ongelmatapausten ratkomiseen ja ohjaajan juridiseen vastuuseen. Kaikki ohjaajahakijat haastatellaan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä antaa järjestöille mahdollisuuden tarvittaessa selvittää myös heidän rikostaustansa. Jokaiseen vetäjätiimiin kuuluu vähintään kaksi aikuista (vähintään 20-vuotiasta) ohjaajaa. Vetäjätiimeillä on tukenaan laaja kirjallinen materiaali sekä vapaaehtoisista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista koostuva verkosto. Leireille pyritään luomaan avoin keskustelu- ja palautteenantokulttuuri, jotta leiriläisillä olisi mahdollisimman matala kynnys ottaa mieltään painavia asioita puheeksi luotettavaksi kokemansa leiritiimin jäsenen kanssa.

Mikäli kuitenkin kohtaat protutoiminnassa häirintää tai epämiellyttävän tilanteen, voit olla yhteydessä Protun häirintäyhteyshenkilöihin. Voit myös täyttää häirintäilmoituslomakkeen.

Kysymykset ja vastaukset - käytännön asioita leireillä

Millaisissa tiloissa leirillä nukutaan? Nukkuvatko kaikki samassa huoneessa?

Majoitustilat vaihtelevat leiripaikoittain. Osassa leiripaikoista majoitutaan pieniin huoneisiin, toisissa taas kaikki nukkuvat yhdessä tilassa. Lisätietoa eri leiripaikkojen majoitustiloista saat leiriluettelosta tai yhdistyksen toimistolta.

Onko leiripaikoissa vain ulkovessoja? Entä löytyykö leiripaikalta suihkut?

Tämäkin riippuu leiripaikasta. Mikäli leirilistasta ei löydy vastausta tähän leiripaikan kuvauksen kohdalta, toimisto osaa yleensä vastata yksittäisiin leiripaikkoja koskeviin kyselyihin.

Mitä leirillä yleensä syödään? Entä jos en tykkää kalasta/sipulista/kaalista?

Leirin ruokalista riippuu leiripaikan keittiöstä ja kokista. Kokin velvollisuus on valmistaa kaikille sopivaa ruokaa, eli niin allergikot kuin vegaanit saavat leirillä syödäkseen. Allergiat ja erikoisruokavaliot on hyvä kirjata ilmoittautumislomakkeessa, mutta jos jotakin unohtuu, muutoksista voi ilmoittaa myös myöhemmin toimistolle. Kokille voi esittää muitakin toiveita ruuan suhteen, jotka hän ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tarkoitus ei ole tuputtaa kenellekään hänelle itselleen vierasta ruokavaliota.

Miten leirin aikana saa pidettyä yhteyttä ulkomaailmaan? Saako leirin aikana käydä vieraita, esim. vanhemmat tai kavereita?

Leireillämme ei ole rippileirin tapaista vierailupäivää. Leirin tiiviin ohjelman takia vierailuille ei myöskään ole aikaa. Matkapuhelinta leiriläiset voivat käyttää normaalisti taukojen aikana. Ohjelman aikana matkapuhelimia ei saa käyttää. Internet-yhteyksiä leiripaikoissa ei ole.

Saako leirillä tupakoida?

Tupakointi leirillä on alaikäisiltä leiriläisiltä kielletty.

Saako leirille tuoda alkoholia?

Leirit ovat täysin alkoholittomia. Tämä koskee kaikkia leirillä olevia: leiriläisiä, vetäjiä ja kokkia.

Mitä leirin kioskissa myydään? Kenelle rahat menevät?

Kioskin valikoima vaihtelee leireittäin. Kioskissa myydään yleensä naposteltavaa, makeisia ja virvoitusjuomia. Rahat menevät leiritoiminnan tukemisen.

Mitä leirin yhteissauna tarkoittaa?

Prometheus-leireillä on tapana järjestää poikien ja tyttöjen erillisten saunavuorojen lisäksi myös kaikille yhteinen saunavuoro, ns. yhteissauna. Yhteissaunassa voidaan olla joko uimapuku päällä tai ilman riippuen siitä, mitä leirillä on yhdessä sovittu. Jokainen leirille tulija saa vapaasti valita, haluaako kyseiselle saunavuorolle osallistua, ja kaikille tarjotaan mahdollisuus saunoa myös vain oman sukupuolensa edustajien kanssa joutumatta erikseen perustelemaan valintaansa tai tekemään siitä numeroa. Leirillä myös huolehditaan siitä, ettei kukaan joudu saunomaan yksin ellei sitä nimenomaisesti halua.

Jos jotain menee rikki, korvataanko vahingot vakuutuksella?

Leiriläiset ja vetäjät on vakuutettu tapaturmien varalta. Tällöin vakuutus korvaa hoitokulut ja tapaturmien yhteydessä rikkoutuneen omaisuuden. Muussa yhteydessä rikkoutunut omaisuus on omistajan vastuulla ja korvaus riippuu omistajan koti- tai matkavakuutuksesta. Omistaja itse hoitaa vahingossa rikkoutuneiden tavaroiden korvauksen hakemisen.

Tapaavatko leiriläiset vielä leirin jälkeen?

Tapana on, että leiriläiset ja tiimiläiset järjestävät yhdessä leirin jälkeen yhden tai useampia leiritapaamisia. Jotkut leiriporukat tapaavat toisiaan vielä vuosia leirin jälkeen. Leiritapaamiset eivät kuitenkaan ole Protun virallista toimintaa, vaan osallistujat järjestävät ne omalla vastuullaan.

 

Kysymykset ja vastaukset - Prometheus-juhla

Mikä on Prometheus-juhla? Mitä siellä tapahtuu?

Prometheus-juhla on leirin viimeisenä päivänä järjestettävä leirin päätös- ja aikuistumisjuhla, jonne ovat leiriläisten sukulaiset ja ystävät tervetulleita. Juhlan ohjelma on leiriläisten ja leiritiimin viikon aikana yhdessä suunnittelema, ja siinä mm. esitellään leirin leiriviikon tapahtumia. Jokainen juhla on ainutlaatuinen, koska kaikki leiritkin ovat ainutlaatuisia. Juhlan päätteeksi vieraille tarjotaan lounas, joka koostuu lämpimästä pääruoasta ja jälkiruoasta. Leirin ulkopuolisilta lounas maksaa 12 euroa, leiriläisille se sisältyy leirin hintaan. Juhlan lounas on maittava mutta leiriolosuhteiden mukainen. Ravintolatason juhla-ateriasta ei ole kyse. Juhla kestää ruokailuineen yleensä parisen tuntia.

Montako vierasta juhlaan voi tulla? Voiko kavereita kutsua vai vain sukulaisia?

Vieraiden määrällä ei ole ylärajaa, mikäli leirikirjeessä ei toisin mainita. Kuitenkin on syytä käyttää omaa harkintaa siinä, kuinka monta ihmistä juhlaan kutsuu, sillä leiripaikka ja kokin resurssit tehdä ruokaa ovat rajalliset. Jos olet epävarma, leirin tiimi osaa antaa ohjeita siitä, kuinka monta juhlavierasta leiripaikkaan mahtuu.

Voiko kotona pitää oman aikuistumisjuhlan?

Totta kai. Monet perheet viettävätkin omaa "Prometheus-juhlaansa" leirin päätyttyä, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Omaan Prometheus-juhlaansa voi kutsua nekin sukulaiset, jotka eivät leirin päätösjuhlaan ehtineet tai mahtuneet. Kannattaa kuitenkin harkita kotijuhlan järjestämistä rippileirin konfirmaatiojuhlan tapaan vasta reilusti leirin jälkeen. Leiri on intensiivinen kokemus, ja usein leiriläiset ovat väsyneitä kotiin palatessaan.

© Prometheus-leirin tuki ry