Information om Protu

Lägrar, liksom de flesta andra aktiviteter, görs på frivillig basis. Runt 500 volontärer arbetar aktivt i föreningen, t.ex. i lägerlag och divisioner. Protu har fem anställda för att stötta volontärerna.

Protus institutioner

Protus ledande värderingar är glädje och välbefinnande, jämlikhet, nyfiken reflektion och ansvar. Vi är en öppet antirasistisk, antifascistisk, anti-abilistisk och feministisk ungdomsorganisation.

Protun värderingar

På lägren förbinder vi oss att följa principerna för en säker miljö. Med principer och instruktioner vill vi stärka en verksamhetskultur där alla kan känna sig trygga och respekterade.

Säkerhet i Protu

Det första Prometheus-lägret anordnades i Högfors 1989 på initiativ av ET-studenter tillsammans med filosofi- och ET-lärare. De ville organisera ett vuxenläger som inte skulle vara knutet till någon världsbild eller idé. Lägren har fått sitt namn från den antika Prometheus. Lägrets teman och bearbetningsmetoder väljs av ungdomarna själva och strukturen på lägret har förblivit väldigt lik än i dag.

Prometheus-lägrets stöd rf, dvs Protu, grundades 1990. De första åren var Protu en liten förening och det var bara ett fåtal läger på sommaren. Verksamheten började växa kraftigt i början av 1990-talet.

Protus lägerverksamhet fortsatte att växa fram till slutet av 2000-talet. Protus verksamhet tog nya former. Protu var med och lanserade Ungdomarnas filosofievenemanget som ett gemensamt forum för unga och inflytelserika människor i samhället. Protu började också dela ut Prometheus-priset till en person eller ett samhälle vars verksamhet har främjat unga människors tillväxt i kritik, respekt för människor, livsglädje och ansvar för världen. I slutet av decenniet utvidgades Protus lägerverksamhet till Sverige i form av föreningen Protus Sverige.

Protus verksamhet var stabil under hela 2010-talet. Under decenniet började Protu delta i samhällsdebatten och stödja bland annat kampanjer för att främja sexuella och könsminoriteters rättigheter. Protu grundade en stödstiftelse för att stödja religiöst och politiskt oengagerad vuxenutbildning.

På 2020-talet är protuläger mer populära än någonsin. Protu är en expert, opinionsbildad ungdomsorganisation. Dagens prioriteringar i Protus verksamhet är partnerskap, tillgänglighet och jämlikhet samt ekologisk hållbarhet.