Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Coronainstruktioner

Instruktioner för Prometheus-läger under året 2020

Detta dokument kompletterar “Ta hänsyn till före lägret”-instruktionerna under året 2020. Observera att en del av instruktionerna kan vara annorlunda för året 2020 än vad de vanligtvis skulle vara. Genom att följa instruktionerna kan man minska smittorisken i samband med Prometheus-läger. Hjälp oss att uppehålla säkerheten på lägren genom att följa instruktionerna. Säkerhetsåtgärder vidtas i den utsträckning som det är möjligt under lägren. Ladda ner instruktionerna (pdf).

Statsrådet har bestämt den 4.5.2020 att begränsningarna angående sammanträden kommer att ändras från 10 personer till 50 personer från och med den 1.6.2020. Alla Prometheus- läger under året 2020 (förutom första veckan i juni) kommer att ordnas så länge myndigheterna tillåter det. Enligt forskning har vår lägerverksamhet visat sig ha en hälsofrämjande effekt på unga, vilket är speciellt viktigt i den nuvarande situationen runt om i världen. Våra läger har max 17 lägerdeltagare, 7 ledare och 2 kockar, dvs. ungefär samma mängd människor på ett läger som en grundskoleklass. I vår verksamhet tar vi i beaktande de åtgärder och myndighetsbestämmelser som siktar på att minska smittorisken. Instruktionerna baserar sig på de aktuella rekommendationerna givna av THL och UKM och vi uppdaterar våra instruktioner då/ ifall rekommendationerna förändras. Lägrens ledare och kockarna får också separata, mer specifika instruktioner för att garantera säkerheten på lägret.

1. Ingen får komma sjuk till lägret

Coronavirus orsakar infektion i luftvägarna. Symptom kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magproblem och huvudvärk. 

Ingen av de unga eller vuxna ska komma till lägret om de visar symptom på insjuknande.

Om en deltagare, lägerledare eller kock visar symptom på infektion i luftvägarna eller har precis innan lägret haft luftvägsinfektion ska man låta bli att komma på läger. Om någon i samma hushåll visar symptom på infektion i luftvägarna eller precis innan lägret haft luftvägsinfektion rekommenderar vi att man avbokar. Det bästa sättet att skydda personerna på lägret är att ingen som blivit exponerad för smitta deltar. Man borde vara 3 dagar frisk innan lägret. 

Avbokning

Vi lindrar våra avbokningsvillkor under undantagstillståndet. För avbokningar innan lägrets början återstår endast en avbokningsavgift på 60€ för att täcka kansliets kostnader. Insjuknade och personer som tillhör en riskgrupp kan ansöka om befrielse från avbokningsavgiften med ett sjukintyg. Ifall lägerdeltagaren låter bli att komma utan att avboka uppbörds hela obetalda lägeravgiften. Ifall epidemisituationen i Finland förvärras och statsrådets officiella anvisningar förändras, kan det vara bra att förbereda sig för att läger kan inhiberas även med kort varsel. I sådant fall returneras lägeravgiften (med undantag för eventuellt betald medlemsavgift). 

2. Om en deltagare, ledare eller kock insjuknar under lägret

Om en deltagare, lägerledare eller kock insjuknar under lägret förflyttas personen genast till ett separat utrymme. Vi undviker närkontakt till den insjuknade och håller tillräckligt långa avstånd. Gällande symptom är vi i kontakt med den lokala hälsovårdsstationen och följer deras instruktioner. Om en deltagare insjuknar kontaktar vi både vårdnadshavaren och hälsovårdsstationen. En deltagare som insjuknat under lägret skickas alltid hem så fort som möjligt och kan tillsammans med vårdnadshavaren söka sig till hälsovårdens tjänster. Fallet meddelas också till de andra deltagarnas vårdnadshavare. 

3. Om fall av coronavirus bekräftas under eller efter lägret

Kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för infektionssjukdomar ansvarar för utredningen av smittkedjor. Om någon av lägerdeltagarna, lägerledarna eller kockarna diagnostiseras med coronaviruset undersöks ifall någon annan exponerats. De exponerade spåras och placeras i karantän i 14 dygn. Ifall det under lägret bekräftas fall av coronavirus, avbryts lägret och alla instrueras att ta kontakt med sin kommuns hälsovård. 

4. De som tillhör riskgruppen

De personer som hör till riskgruppen avgör själva eller deras vårdnadshavare avgör ifall de kan delta på ett Prometheus-läger. Man kan också fråga råd av sin vårdande läkare. Sjukvårdsdistrikten har skapat specifika anvisningar för barn och unga som hör till riskgruppen. 

5. Onödig fysisk kontakt bör undvikas

Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. På lägret undviker vi situationer där man är i direkt kontakt med varandra.

1. Ankomst till och avfärd från lägret

 • Man skakar inte hand vid ankomst till eller avfärd från lägret.
 • Slutfesten ordnas inte i slutet av lägret för vårdnadshavare och familjemedlemmar. Lägrets ledare kan i mån av möjlighet ordna en virtuell slutfest på distans.

2. Logi

 • Logi kommer att ordnas glesare än vanligt enligt mån av möjlighet.

3. Bastu och duschutrymmen

 • Tvätt- och bastuturerna kommer att ordnas i mindre grupper i fler turer. Alla har också som tidigare möjlighet att tvätta sig ensam.

4. Måltider

 • God handhygien säkerställs före och efter maten.
 • I mån av möjlighet skaffas livsmedel till lägret genom hemleverans eller andra arrangemang så att kocken inte ska behöva lämna lägergården för att åka till butiken. Kocken säkerställer god hygien och följer separata instruktioner för det.

5. Lägrets program

 • Lägrets program planeras så att det sker mindre fysisk kontakt än vanligt. På lägret uppkommer det fortsättningsvis psykisk närhet, men nu håller vi fysiskt avstånd från varandra.

6. Utomstående besökare på lägret

 • Utomstående gäster eller journalister bjuds inte in till lägret. Eventuella besök kan ordnas på distans enligt mån av möjlighet.

 

6. God hand- och hosthygien förebygger smitta

Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. God hygien gällande hostande och handtvätt motarbetar spridningen av viruset.

 • Både lägerdeltagarna, lägerteamet, och kockarna tvättar händerna alltid efter toalettbesök, före och efter maten, alltid då man kommer in utifrån , samt efter en hostning eller nysning, eller då händerna är synligt smutsiga.
 • Instruktioner för det rätta sättet att tvätta sina händer tas upp genast i början av lägret. Instruktionerna hängs också upp vid handfaten. Också handdesinfektionsmedel kommer att användas vid sidan om handtvättandet.
 • Händerna torkas med handpapper eller med egna, personliga tyghanddukar. 
 • Om det inte finns möjlighet till att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Det finns tillräckligt med tillgång till desinfektionsmedel på lägren.
 • Lägerdeltagare, teammedlemmar samt kockarna instrueras till att låta bli att röra sig i ansiktet ifall man inte tvättat händerna just före.
 • Då man nyser eller hostar, ska man täcka munnen med en pappersnäsduk som kastas bort efter användning. Om inte näsdukar finns tillgängliga, ska man hosta eller nysa i armen. Efter detta tvättar man händerna.
 • Det finns ansiktsmasker reserverade ifall någon insjuknar under lägret.

7. Städning

Viruset kan sprida sig också genom kontaktsmitta. Coronavirus fastnar inte för längre tider på ytor och stannar inte i luften långa tider i varierande temperatur. Man har inte upptäckt att viruset skulle sprida sig via föremål. För städning används basiska rengöringsmedel. I sanitära anläggningar kan städningen förstärkas genom användning av desinficeringsmedel.

 • Alla ytor så som dörrhandtag, armstöd, bord, strömbrytare samt kranar torkas minst dagligen
 • Verktyg och andra gemensamma föremål och redskap som pennor, papper och pysseltillbehör (t.ex. sax) undviker man att använda. Efter användning av dessa redskap putsas de ordentligt.
 • Det rekommenderas att lägerdeltagarna hämtar egna pennor, gummin, och andra möjliga pysselredskap för att minska gemensam användning av sådana redskap som inte är lätta att hålla rena.

8. Annat att observera

Mer information om specialarrangemangen på Prometheus-läger under året 2020 får du genom att skicka ett meddelande till korona@protu.fi 

Mer aktuell information om coronaviruset hittas på THL:s nätsidor

THL:s och UKM:s anvisningar om coronaviruset.

THL:s instruktioner för handtvätt.

© Prometheus-leirin tuki ry