Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Coronainstruktioner för Protus verksamhet året 2021

Anvisningar uppdateras om nödvändigt. Senast uppdaterad 24.4.2021.

Under året 2021 ordnar Prometheus-lägrets stöd läger, utbildningar och övriga evenemang enligt direktiven som myndigheterna lagt angående coronaviruspandemin. Vi tar i beaktande åtgärder och direktiv samt som siktar på att bekämpa smittorisken i all vår verksamhet . Instruktionerna baserar sig på THL:s och UKM:s aktuella rekommendationer. Genom att följa instruktionerna kan smittorisken i samband med Protus verksamhet minskas. Säkerhetsåtgärder vidtas i den utsträckning som det är möjligt under lägren, utbildningar eller under andra evenemang. Ladda ner instruktionerna (pdf).

Enligt forskning har vår lägerverksamhet visat sig ha en hälsofrämjande effekt på unga, vilket är speciellt viktigt i den nuvarande situationen runt om i världen. Våra läger har max 17 lägerdeltagare, 7 ledare och 2 kockar, dvs. ungefär samma mängd människor på ett läger som i en grundskoleklass. Lägrens ledare och kockarna får också separata, mer specifika instruktioner för att garantera säkerheten på lägret.

1. Ingen får komma sjuk till lägret

Coronavirus orsakar infektion i luftvägarna. Symptom kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magproblem och huvudvärk.

Ingen av de unga eller vuxna får komma till lägret om de visar symptom på insjuknande.

Om en deltagare, lägerledare eller kock visar symptom på infektion i luftvägarna eller har precis innan lägret haft luftvägsinfektion ska man låta bli att komma på läger. Om någon i samma hushåll visar symptom på infektion i luftvägarna eller precis innan lägret haft luftvägsinfektion rekommenderar vi att man avbokar. Det bästa sättet att skydda personerna på lägret är att ingen som blivit exponerad för smitta deltar. Man borde vara 3 dagar frisk innan lägret.

Avbokning

Vi lindrar våra avbokningsvillkor under undantagstillståndet. För avbokningar innan lägrets början återstår endast en avbokningsavgift på 60€ för att täcka kansliets kostnader. Insjuknade och personer som tillhör en riskgrupp kan ansöka om befrielse från avbokningsavgiften med ett sjukintyg. Ifall lägerdeltagaren låter bli att komma utan att avboka uppbörds hela obetalda lägeravgiften.

Ifall epidemisituationen i Finland förvärras och statsrådets officiella anvisningar förändras, kan det vara bra att förbereda sig för att läger kan inhiberas, även med kort varsel. I sådant fall returneras lägeravgiften (med undantag för eventuellt betald medlemsavgift).

2. Symptom eller insjuknande under läger eller annat evenemang

Om det under verksamheten förekommer symptom för coronavirus eller en person insjuknar, ska hen med låg tröskel och omedelbart förflyttas till ett separat utrymme. Man ska undvika närkontakt till den symptombärande eller insjuknade med att hålla tillräckligt avstånd. Om någon insjuknar under verksamheten, tillråds hen att åka hem och gå på coronatest.

Om en under 18-årig deltagare insjuknar, kontaktas både vårdnadshavaren och hälsovårdsstationen. Alla myndiga deltagare och under 18-åriga deltagarnas vårdnadshavare informeras om eventuella besök på coronatest och deras resultat (positivt eller negativt). I sjukdomsfall fungerar Protus kansli som kontaktperson för deltagare och vårdnadshavare.

3. Om fall av coronavirus bekräftas under eller efter evenemang

Ifall det på ett protuläger, en utbildning eller ett annat evenemang konstateras ett bekräftat coronafall, avbryts evenemanget. Det rekommenderas att vara i kontakt med egna kommunens hälsovårdstjänster

Kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för infektionssjukdomar ansvarar för utredningen av smittkedjan.

Om det bekräftade fallet av corona innehas av en deltagare, utreds eventuella exponeringar och de exponerade placeras i karantän för 14 dygn.

4. De som tillhör riskgruppen

De personer som hör till riskgruppen avgör själva eller deras vårdnadshavare avgör ifall de kan delta på ett Prometheus-läger. Man kan också fråga råd av sin vårdande läkare. Sjukvårdsdistrikten har skapat specifika anvisningar för barn och unga som hör till riskgruppen.

5. Onödig fysisk kontakt bör undvikas

Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. På lägret undviker vi situationer där man är i direkt kontakt med varandra.


1. Ankomst till och avfärd från lägret

 • Man skakar inte hand vid ankomst till eller avfärd från lägret.
 • Slutfesten ordnas inte i slutet av lägret för vårdnadshavare och familjemedlemmar. Lägrets ledare kan i mån av möjlighet ordna en virtuell slutfest på distans.

2. Logi

 • Logi kommer att ordnas glesare än vanligt enligt mån av möjlighet.

3. Bastu och duschutrymmen

 • Tvätt- och bastuturerna kommer att ordnas i mindre grupper i fler turer. Alla har också som tidigare möjlighet att tvätta sig ensam.

4. Måltider

 • God handhygien säkerställs före och efter maten.
 • I mån av möjlighet skaffas livsmedel till lägret genom hemleverans eller andra arrangemang så att kocken inte ska behöva lämna lägergården för att åka till butiken. Kocken säkerställer god hygien och följer separata instruktioner för det.

5. Lägrets program

 • Lägrets program planeras så att det sker mindre fysisk kontakt än vanligt. På lägret uppkommer det fortsättningsvis psykisk närhet, men nu håller vi fysiskt avstånd från varandra.

6. Utomstående besökare på lägret

 • Utomstående gäster eller journalister bjuds inte in till lägret. Eventuella besök kan ordnas på distans enligt mån av möjlighet.

6. God hand- och hosthygien förebygger smitta

 • Inom vår verksamhet följer vi myndigheternas aktuella anvisningar för användning av munskydd. Deltagarna bör ta med sig egna munskydd. Mängden munskydd måste räcka till under hela evenemanget, så som ett läger.

 • Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. God hygien gällande hostande och handtvätt motarbetar spridningen av viruset.

 • Både lägerdeltagarna, lägerteamet, och kockarna tvättar händerna alltid efter toalettbesök, före och efter maten, alltid då man kommer in utifrån , samt efter en hostning eller nysning, eller då händerna är synligt smutsiga.

 • Instruktioner för det rätta sättet att tvätta sina händer tas upp genast i början av lägret. Instruktionerna hängs också upp vid handfaten. Också handdesinfektionsmedel kommer att användas vid sidan om handtvättandet.
  Händerna torkas med handpapper eller med egna, personliga tyghanddukar.

 • Om det inte finns möjlighet till att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Det finns tillräckligt med tillgång till desinfektionsmedel på lägren.

 • Lägerdeltagare, teammedlemmar samt kockarna instrueras till att låta bli att röra sig i ansiktet ifall man inte tvättat händerna just före.

 • Då man nyser eller hostar, ska man täcka munnen med en pappersnäsduk som kastas bort efter användning. Om inte näsdukar finns tillgängliga, ska man hosta eller nysa i armen. Efter detta tvättar man händerna.

7. Städning

Viruset kan sprida sig också genom kontaktsmitta. Coronavirus fastnar inte för längre tider på ytor och stannar inte i luften långa tider i varierande temperatur. Man har inte upptäckt att viruset skulle sprida sig via föremål. För städning används basiska rengöringsmedel. I sanitära anläggningar kan städningen förstärkas genom användning av desinficeringsmedel.

 • Alla ytor så som dörrhandtag, armstöd, bord, strömbrytare samt kranar torkas minst dagligen
 • Verktyg och andra gemensamma föremål och redskap som pennor, papper och pysseltillbehör (t.ex. sax) undviker man att använda. Efter användning av dessa redskap putsas de ordentligt
 • Det rekommenderas att lägerdeltagarna hämtar egna pennor, gummin, och andra möjliga pysselredskap för att minska gemensam användning av sådana redskap som inte är lätta att hålla rena.

8. Annat att observera

Mer information om specialarrangemangen på Prometheus- läger under sommaren 2021 får du genom att skicka ett meddelande till korona@protu.fi
 
Mer aktuell information om coronaviruset hittas på THL:s nätsidor
 
Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om coronaviruset

THL:s instruktioner för handtvätt© Prometheus-leirin tuki ry