Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Coronainstruktioner för Protus verksamhet året 2021 - 2022

 

Prometheus-lägrets stöd rf,  KORONA INSTRUKTIONER
Anvisningar uppdateras om nödvändigt. Senast uppdaterad 16.5.2022

Under året 2022 ordnar Prometheus-lägrets stöd läger, utbildningar och övriga evenemang enligt direktiven som myndigheterna lagt angående coronaviruspandemin. Vi tar i beaktande åtgärder och direktiv samt som siktar på att bekämpa smittorisken i all vår verksamhet . Instruktionerna baserar sig på THL:s och UKM:s aktuella rekommendationer. Genom att följa instruktionerna kan smittorisken i samband med Protus verksamhet minskas. Säkerhetsåtgärder vidtas i den utsträckning som det är möjligt under lägren, utbildningar eller under andra evenemang. 

Enligt forskning har vår hobby och lägerverksamhet visat sig ha en hälsofrämjande effekt på unga, vilket är speciellt viktigt i den nuvarande situationen runt om i världen. Verksamhets ledare och kockarna får också separata, mer specifika instruktioner för att garantera säkerheten. Administration ritar upp hälsoskyddsplaner för evenemangen som ger riktlinjer för att minska risksituationer. Hälsosäkerhetsplanen visas alltid vid evenemang.

 

1. Ingen får komma sjuk till lägret

Coronavirus orsakar infektion i luftvägarna. Symptom kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magproblem, trötthet och huvudvärk. Ingen av de unga eller vuxna får komma till evenemanget om de visar symptom på insjuknande.

Om en deltagare, lägerledare eller kock visar symptom på infektion i luftvägarna eller starkt trötthet eller har precis innan lägret haft luftvägsinfektion ska man låta bli att komma på evenemang.

Om du bor i samma hushåll som den som gjort ett positivt hemtest eller bor eller annars haft nära kontakt med den som fått ett positivt resultat i ett test inom hälso- och sjukvården, undvik i mån av möjlighet kontakter utanför hemmet tills det gått fem dygn sedan symtomen hos den insjuknade person började. Om flera familjemedlemmar insjuknar räknas fem dygn från att symtomen börjat hos den som insjuknat sist. I detta fall kan du inte delta på lägret.

Om hemtestet är positivt, stanna hemma och försök undvika alla kontakter utanför hemmet i minst fem dygn så att du har varit symtomfri i minst två dygn.

Avbokning
Vi lindrar våra avbokningsvillkor under undantagstillståndet. För avbokningar innan lägrets början återstår endast en avbokningsavgift på 60€ för att täcka kansliets kostnader. Insjuknade och personer som tillhör en riskgrupp kan ansöka om befrielse från avbokningsavgiften med ett sjukintyg. Ifall lägerdeltagaren låter bli att komma utan att avboka uppbörds hela obetalda lägeravgiften.

 

2. Symptom eller insjuknande under läger eller annat evenemang

Om det under verksamheten förekommer symptom för coronavirus eller en person insjuknar, ska hen med låg tröskel och omedelbart förflyttas till ett separat utrymme. Man ska undvika närkontakt till den symptombärande eller insjuknade med att hålla tillräckligt avstånd. Han testas omedelbart för coronasnabbtest.

Om en under 18-årig deltagare insjuknar, kontaktas både vårdnadshavaren och hälsovårdsstationen. Alla myndiga deltagare och under 18-åriga deltagarnas vårdnadshavare informeras om eventuella besök på coronatest och deras positivt resultat. I sjukdomsfall fungerar Protus kansli som kontaktperson för deltagare och vårdnadshavare.


3. Om fall av coronavirus bekräftas under eller efter evenemang

Ifall det på ett protuläger, en utbildning eller ett annat evenemang konstateras ett bekräftat coronafall, det rekommenderas att vara i kontakt med egna kommunens hälsovårdstjänster. Kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för infektionssjukdomar ansvarar för utredningen av smittkedjan och om exponerade placeras i karantän.

4. De som tillhör riskgruppen

De personer som hör till riskgruppen avgör själva eller deras vårdnadshavare avgör ifall de kan delta på ett Prometheus-läger. Man kan också fråga råd av sin vårdande läkare. Sjukvårdsdistrikten har skapat specifika anvisningar för barn och unga som hör till riskgruppen.


5. Onödig fysisk kontakt bör undvikas

Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. På lägret undviker vi situationer där man är i direkt kontakt med varandra.

1. Ankomst till och avfärd från lägret
Endast en särskilt grupp kommer att delta i evenemangen. Man skakar inte hand eller kram vid ankomst till eller avfärd från lägret. 

2. Logi
Logi kommer att ordnas glesare än vanligt enligt mån av möjlighet.

3. Måltider
God handhygien säkerställs före och efter maten. I mån av möjlighet skaffas livsmedel till lägret genom hemleverans eller andra arrangemang så att kocken inte ska behöva lämna lägergården för att åka till butiken. Kocken säkerställer god hygien och följer separata instruktioner för det.

4. Lägrets program
Lägrets program planeras så att det sker mindre fysisk kontakt än vanligt. På lägret uppkommer det fortsättningsvis psykisk närhet, men nu håller vi fysiskt avstånd från varandra.

5. God hand- och hosthygien förebygger smitta
Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. God hygien gällande hostande och handtvätt motarbetar spridningen av viruset.
Både lägerdeltagarna, lägerteamet, och kockarna tvättar händerna alltid efter toalettbesök, före och efter maten, alltid då man kommer in utifrån , samt efter en hostning eller nysning, eller då händerna är synligt smutsiga.
Instruktioner för det rätta sättet att tvätta sina händer tas upp genast i början av lägret. Instruktionerna hängs också upp vid handfaten. Också handdesinfektionsmedel kommer att användas vid sidan om handtvättandet. Händerna torkas med handpapper eller med egna, personliga tyghanddukar.
Om det inte finns möjlighet till att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Det finns tillräckligt med tillgång till desinfektionsmedel på lägren.
Lägerdeltagare, teammedlemmar samt kockarna instrueras till att låta bli att röra sig i ansiktet ifall man inte tvättat händerna just före.
Då man nyser eller hostar, ska man täcka munnen med en pappersnäsduk som kastas bort efter användning. Om inte näsdukar finns tillgängliga, ska man hosta eller nysa i armen. Efter detta tvättar man händerna.


6. Städning

Viruset kan sprida sig också genom kontaktsmitta. Coronavirus fastnar inte för längre tider på ytor och stannar inte i luften långa tider i varierande temperatur. Man har inte upptäckt att viruset skulle sprida sig via föremål. För städning används basiska rengöringsmedel. I sanitära anläggningar kan städningen förstärkas genom användning av desinficeringsmedel.

Alla ytor så som dörrhandtag, armstöd, bord, strömbrytare samt kranar torkas minst dagligen

Verktyg och andra gemensamma föremål och redskap som pennor, papper och pysseltillbehör (t.ex. sax) undviker man att använda. Efter användning av dessa redskap putsas de ordentligt

Det rekommenderas att lägerdeltagarna hämtar egna pennor, gummin, och andra möjliga pysselredskap för att minska gemensam användning av sådana redskap som inte är lätta att hålla rena.

 
7. Coronapass

 Organisationen har infört ett coronapass. Den kommer att användas vid evenemang i enlighet med lokala riktlinjer.


8. Annat att observera

Mer information om specialarrangemangen på Prometheus- läger under sommaren 2021 får du genom att skicka ett meddelande till korona@protu.fi

 

Mer aktuell information om coronaviruset hittas på THL:s nätsidor
thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om coronaviruset
okm.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset
/okm.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset-inom-ukm-s-verksamhetsomrade

THL:s instruktioner för handtvätt
https://www.youtube.com/watch?v=4kCEocsvKb0


Sammankomstbegränsningar enligt ort
avi.fi/sv/corona/sammankomstbegransningar-enligt-ort


Coronpass
stm.fi/sv/covidintyget

 

Vanliga frågor om coronaviruset

avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

Statsrådet, Begränsningar under coronavirusepidemin
valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar

© Prometheus-leirin tuki ry