Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kuntavaalien 2021 protutaustaiset ehdokkaat

Pyysimme protuleirin käyneitä kuntavaaliehdokkaita ilmoittautumaan protutaustaisten ja Protun arvoihin sitoutuneiden ehdokkaiden listauksen. Ehdokkailta pyydettiin kertomaan, miten he kunnanvaltuutettuina edistäisivät alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Feministinen puolue

Valo Vesikauris (Helsinki, feministinen puolue #29)

26-v., protuleirillä 2010 Kuutalossa

"Helsingissä nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa osallistuvaan budjetointiin. Nyt käytössä oleva RuutiBudjetti-mallia tulee kehittää helpommin lähestyttäväksi, ja sen kautta kehitettyjen ideoiden toteutusprosessia nopeammaksi - Nuorten tulee saada koulussa demokratiakasvatuksen lisäksi tietoa ja kannustusta monipuoliseen kansalaisvaikuttamiseen, sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kouluympäristöön (esim. koulun ulkotilat, ruokavaihtoehdot, jne.) - Nuorten ääni ja tarpeet tulee kuulla kunnanvaltuustossa, ja esim. nuorisovaltuustolla tulee olla läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa"

Ääni Valolle on ääni valolle. Unelmieni Helsinki ottaa ilmastokriisin vakavasti, on saavutettava ja viihtyisä asua ja liikkua, ja jonne aivan kaikki ovat tervetulleita.
www.valovesikauris.net
valo.vesikauris@outlook.com

Kokoomus

Peetu Luiro (Jyväskylä, kokoomus #528)

23-v., protuleirillä 2012 Voiman talolla (teatterileiri)

"Minulla on omakohtaista kokemusta siitä, mitä nuorelle aiheutuu tunteesta, että kukaan ei kuuntele, eikä arvosta nuorta. Olen itse kulkenut radikalisoitumisen polun kautta ja haluankin nyt estää muiden osalta sen tien. Näinollen kaupunginvaltuutettuna lupaan kuunnella kaikkia kaupunkilaisia, olivat he sitten äänestysikäisiä tai ei. Aijon myös pitää huolen siitä, että nuoret ovat tervetulleita kuuntelemaan kaupunginvaltuuston kokouksia ja heidän mielipidettään kysytään."

Järkevää politiikkaa oikeilla arvoilla!
peetu-luiro.webnode.fi
www.instagram.com/peetuluiro_vaaliehdokas
puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/peetu-luiro
kokoomuspeetu@gmail.com

Piraattipuolue

Iiris Vastamäki (Tampere, piraattipuolue #425)

18-v., protuleirillä 2017 Kuusiluodossa

"Haluan kehittää yhteistyötä Tampereen nuorisovaltuuston ja seudun oppilaitosten kanssa. Erityisesti ammattioppilaitosten opiskelijakuntatoimintaa tulee kannustaa ja rahoittaa. Kannatan äänestysikärajan laskemista ja monipuolisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, kuten nuorten osallistamista budjetointiin. Itse 18-vuotiaana lukiolaisena koen myös ymmärtäväni nuorten toiveita ja tarpeita ja pyrin ottamaan ne huomioon kaikessa toiminnassani."

www.instagram.com/aurinkoisin
iiris.vastamaki@piraattipuolue.fi

Sosiaalidemokraatit

Lauri Hietanen (Espoo, sosiaalidemokraatit #319)

18-v., protuleirillä 2018

"Ruohonjuuritason vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

Tuodaan tietoa yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista kouluihin, kehitetään oppilaskuntia ja mm. yksittäisten koulujen oppilaiden kuulemisjärjestelyitä

Edustuksellisen demokratian edistäminen

Suomessa tulee laajentaa kunnallisten nuorisovaltuustojen edustus kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa koskemaan joka kuntia. Maakunnallinen ja kansallinen nuorisovaltuusto tulisi perustaa. Tämän lisäksi kunnissa tulee suosia suoraa demokratiaa."

Panostetaan koulutukseen! Mielenterveyspalvelut kuntoon. Panostetaan kestävään kehitykseen!
www.laurihietanen.fi
www.instagram.com/laurihietanen
twitter.com/LauriHietanen
www.facebook.com/lauri.hietanen.336
lauri.t.hietanen@gmail.com

Hanna Kivimäki (Helsinki, sosiaalidemokraatit #169)

24-v., protuleirillä 2011 Keravanjärvellä

"Avain hyvinvoinnin parantamiseen on nuorten kuuleminen ja osallistaminen. Kun tiedämme, minkälaisia haasteita nuoret kohtaavat arjessaan, voimme tarjota ratkaisuja jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus voida hyvin - oli kyse sitten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, koulutuksen laadusta tai vähävaraisuudesta. Nuorten kuuleminen, nuorisovaltuuston toiminnan mahdollistaminen ja osallistava budjetointi ovat keinoja kuulla nuoria heitä koskevissa päätöksissä."

Helsingistä hyvä kaikille
www.hannakivimaki.com
www.instagram.com/hanna.kivimaki
hannaino@gmail.com

Vasemmistoliitto

Anna Lemström (Helsinki, vasemmistoliitto #568)

26-v., protuleirillä 2010 Voiman talolla (teatterileiri)

"Helsingin nuorisoneuvoston on saatava läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston sekä lautakuntien kokouksiin. Lisäksi on kehitettävä systemaattisia keinoja kuulla myös niitä nuoria, jotka jäävät perinteisemmillä kuulemistavoilla marginaaliin. Valtakunnallisella tasolla kannattaisin äänestysikärajan laskemista."

Vähemmän fossiilisia, enemmän feminismiä!
www.annalemstrom.fi
anna@annalemstrom.fi

Aydin Ilmari Saiyar (Helsinki, vasemmistoliitto #605)

38-v., protuleirillä 1997

"Edistää alle 18-vuotiaitten mahdollisuutta päättää omista asioista arjessa työssäni erityisopettajana. Mulle on tosi tärkeää, että alle 18-vuotiaat (16-vuotiaat) saa äänioikeuden. Toki siihen ei ikävä kyllä voi vaikuttaa kuntavaaleissa. Musta nuorten harrastaminen pitää ottaa tosissaan ja Helsingin tuleekin tukea nuorten ja lasten harrastusmahdollisuuksia tonninsetelillä jokaista lasta kohden."

aydinsaiyar.fi
aydinilmari@gmail.con

Milka Hanhela (Tampere, vasemmistoliitto #441)

34-v., protuleirillä 2003 Keräkankareella

"Alle 18-vuotiaat eivät ole edustettuna päätöksenteossa, mutta nyt tehty politiikka vaikuttaa heidän elämiinsä kaikkein eniten ja pisimpään. Tärkeintä olisi parantaa sellaisten aliedustettujen nuorisoryhmien kuulemista, jotka yleensä eivät ole mukana nuorisovaltuustojen kaltaisilla poliittisilla foorumeilla. Koulutustausta määrittää tällä hetkellä poliittista osallistumista aivan liikaa, ja tämän epäsuhdan korjaaminen vaatii paitsi kaupungilta myös koko yhteiskunnalta aktiivista työtä. Kannatan äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen. Siinä vaiheessa ollaan yleensä suoritettu peruskoulun oppimäärä, mikä antaa riittävät valmiudet tehdä itsenäisiä äänestyspäätöksiä."

Koulutus. Hyvinvointi. Ympäristö.
www.milkahanhela.fi
milka.hanhela@gmail.com

Minttu Sillanpää (Vantaa, vasemmistoliitto #294)

40-v., protuleirillä 1996

"Nuorten on saatava riittävästi tietoa, miten kunnallinen päätöksenteko toimii. Politiikkaa on tuotava kouluihin esimerkiksi järjestämällä paneelikeskusteluja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Nuoria on tuettava ja rohkaistava aktivismiin. Nuorten on saatava aidosti vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, esimerkiksi nuorisotilojen aukioloaikoihin tai koulun pihojen suunnitteluun. Nuorisovaltuustoon on saatava jäseniä myös ammatillisista oppilaitoksista."

Haluan Vantaan joka on hyvä kaikille, ei harvoille!
www.facebook.com/sillanpaaminttu
minttu.sillanpaa@gmail.com


Selmi Holopainen (Turku, vasemmistoliitto sit. #286)

22-v., protuleirillä 2014 Kiljavalla

"Valtuutettuna ennen kaikkea kuuntelen ja edistän Turun nuorisovaltuustoa sekä sen toimintaa. Lisäksi kannustan vaikuttamistyössäni nuoria kuntalaisaloitteiden tekemiseen ja niiden allekirjoittamiseen, ajan nuorten harrastus- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vaadin panostuksia koulutukseen kaikilla asteilla."

Selmisti parempi Turku!
www.instagram.com/kasteselmi
selmiholopainen@gmail.com

Vihreät

Kukka-Maaria Wessman (Turku, vihreät #465)

31-v., protuleirillä 2006 Granössä

"Tekisin valtuustoaloitteen, että Turun kaupungin pitää kouluttaa alaikäisten kanssa työskenteleviä työntekijöitään siitä, kuinka lasten ja nuorten mielipiteitä tulee kuunnella ja ottaa vakavasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2011 tutkimuksen mukaan nuorten näkemyksiä itseään koskevista asioista ei valitettavasti aina oteta tosissaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalityössä tai kouluissa, ja koulutus auttaisi muuttamaan nuorten kanssa työskentelevien aikuisten asenteita."

Rakennetaan Turusta kauniimpi, turvallisempi ja ilmastoystävällisempi kaupunki.
www.facebook.com/kmwessman
kukka-maaria.wessman@turku.fi

Malte von Essen (Kauniainen, vihreät sit. #95)

18-v., protuleirillä 2018

"Kannatan sitä, että 16-vuotiaat voivat äänestää kuntavaaleissa."

https://twitter.com/EssenMalte
von.malte.essen@gmail.com

Niklas Vaulanen (Turku, vihreät #462)

20-v., protuleirillä 2016

"Toisin demokratian käytänteet, kuten äänestämisen kaikkeen toimintaan, kouluista, harrastuksiin ja vapaa-ajalle. Vahvistaisin kuntani nuorisovaltuuston asemaa ja takaisin sille lain vaatimat edustuksenpaikat sekä aidot edellytykset vaikuttaa. En vain kuulisi vaan myös kuuntelisin nuorten huolia ja mielipiteitä."

Lyhytnäköisyyden aika on ohi!
www.niklasvaulanen.fi
www.instagram.com/vaulane
vaulanenniklas@gmail.com

Otso Kivekäs (Helsinki, vihreät #806)

41-v., protuleirillä 1994 Kuhmoisissa

"Olen valtuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana edistänyt nuorten osallistumisen mahdollisuuksia muun muassa rakentamalla osallistuvan budjetoinnin mallin, jossa ikäraja on 12 vuotta ja edistämällä nuorisoneuvostomallia, jossa nuorilla on edustus lautakunnissa."

otsokivekas.fi
https://twitter.com/OtsoKivekas
https://www.facebook.com/OtsoKivekas
otso.kivekas@vihreat.fi

Sara Luotonen (Kaarina, vihreät #210)

28-v., protuleirillä 2011

"Nuorisovaltuuston asemaa kunnassa on hyvä vahvistaa, esimerkiksi antamalla valtuustolle samanlainen aloitteenteko-oikeus kuin kaupunginvaltuutetuilla. Nuorille tärkeistä asioista voisi tehdä myös laajempia koko ikäluokan tavoittavia kyselyitä yhteistyössä koulujen kanssa. Poliittisesta vaikuttamisesta on myös hyvä puhua kouluissa ja esimerkiksi järjestää puolueiden yhteisiä vierailuja oppilaitoksiin. Nuorille voisi antaa myös suoraa budjettivaltaa osallistavan budjetoinnin kautta."

www.saraluotonen.fi
sara.luotonen@vihreat.fi

© Prometheus-leirin tuki ry