Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Ilmoita häirintätapauksesta

Otamme Protussa kiusaamisen, häirinnän sekä muut turvattomuutta ja epämukavuutta aiheuttavat tapaukset vakavasti. Jos kohtaat protuleirillä, koulutuksessa tai muussa Protun toiminnassa epäasiallista käytöstä, puhetta tai muuta toimintaa, josta sinulle on jäänyt epämukava tai epävarma olo, voit ilmoittaa Protulle asiasta (halutessasi anonyymisti) tällä verkkolomakkeella.

Voit myös ottaa luottamuksellisesti yhteyttä suoraan Protun häirintäyhdyshenkilöihin Tsenna Sevenius-Väänäseen (0406595530), Sisu Kiuruun (0405120507), Aija Wallingiin (040 659 5521), sekä Heini Sutelaan (0406101924) tai sähköpostilla hairintailmoitus@protu.fi.

Myös tällä lomakkeella voit ilmoittaa häirintätapauksesta. Lomakkeen voi täyttää myös nimettömänä ja kirjautumattomana, mutta mikäli haluat tietoa tapauksen edistymisestä, jätäthän yhteystietosi. Kaikki yhteydenotot käsitellään joka tapauksessa luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän henkilöllisyys salataan niin pitkälle kuin se tapauksen käsittelemiseksi on mahdollista.

Pidetään yhdessä Protu turvallisena meille kaikille! <3

Meddela om en trakasserisituation

På Protu tar vi mobbning, trakasserier och andra incidenter som orsakar otrygghet och obehag på allvar. Om du på ett Protu-läger, utbildning eller under annat evenemang bemöter olämpligt beteende, prat eller annat agerande som får dig att känna obehag eller osäker, kan du meddela Protu om detta (även anonymt) via detta webbformulär.

Du kan även direkt och konfidentiellt kontakta Protus kontaktpersoner vid trakasserisituationer Tsenna Väänänen (0406595530), Sisu Kiuru (0405120507), Aija Walling (040 659 5521 (även telegram och discord: Aija, Protun Häry#4124), och Heini Sutela (0406101924) eller via e-post harintailmoitus@protu.fi.

Även med detta formulär kan du meddela om trakasserisituationer. Du kan fylla i formuläret även anonymt och utan inloggning men om du vill ha information om ärendets utveckling måste du lämna in dina kontaktuppgifter. All kontakt behandlas i varje fall konfidentiellt och identiteten på personen som gjort anmälan kommer att döljas så långt det är möjligt för behandlingen av ärendet.

Tillsammans håller vi Protu tryggt för alla! <3

© Prometheus-leirin tuki ry