Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Huoltajakysely 2020

Kysely on tarkoitettu kesällä 2020 järjestettävien Prometheus-leirien leiriläisten huoltajille. Kyselyllä kartoitamme leirien ja leiritiedotuksen onnistumista vuonna 2020. Vastauksesi auttavat meitä kehittämään leirejämme ja toimintaamme jatkossa. Suosittelemme vastaamaan kyselyyn tietokoneella mobiililaitteen sijasta.

Kiitos vastauksistasi!

 

Enkät för vårdnadshavare på svenska hittas här. Survey in English can be found here.

 

Huom: Jos vastaat kyselyyn ollessasi kirjautuneena sivustolle, lomakejärjestelmä tallentaa automaattisesti myös nimesi vastauksesi mukana. Jos haluat vastata kyselyyn nimettömänä, kirjaudu ensin sivustolta ulos.

 

****************************

 

Hei kesän 2020 protuleiriläisen huoltaja!

Lapsesi on nyt käynyt Prometheus-leirin. Onnea! Haluaisimme kuulla mielipiteitäsi leiristä ja leiritiedotuksesta, joten olisi upeaa, jos vastaisit palautekyselyymme. Pyydämme, että kehottaisit myös leirin käynyttä nuorta täyttämään palautekyselymme. Leiriläisille tarkoitettu palautekysely löytyy täältä.

Protuleirit järjestetään pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Toimintaa järjestämään ovat tervetulleita kaikki iästä, taustasta tai kokemuksesta riippumatta. Tule mukaan tekemään ainutlaatuista nuorisotoimintaa, joka tukee nuorten kasvua itsensä hyväksyvään, osallistuvaan ja kriittiseen aikuisuuteen – lähde protuleirille ohjaajaksi tai kokiksi!

Liittymällä Protun jäseneksi voitte tukea Protun ainutlaatuista vapaaehtoistyötä jatkossakin. Ilman jäsenmaksuja näitä leirejä ei voitaisi järjestää. Voit myös lahjoittaa rahaa Protun keräystilille FI51 1745 3000 0978 83. Poliisihallituksen keräyslupa nro RA/2020/387, voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta, keräysaika on 7.4.2020–31.12.2021.

Protu täyttää tänä vuonna 30 vuotta! Osallistu juhlavuoden joukkorahoituskampanjaan ostamalla historiikki, juliste, postikortteja tai muita juhlavuoden teeman mukaisia vastikkeita täällä.

Protulle on tärkeää, että kaikki kokevat olonsa protuleirillä hyväksi ja turvalliseksi. Jos leirin käynyt nuori kohtasi minkäänlaista epäasiallista puhetta tai käytöstä, voitte ilmoittaa asiasta (halutessanne anonyymisti) täällä: https://www.protu.fi/lomake/44073. Voitte myös ottaa luottamuksellisesti yhteyttä suoraan Protun häirintäyhteyshenkilöihin: hairintailmoitus@protu.fi.
Palautteilla on meille ensiarvoisen tärkeä merkitys leiriemme kehittämisessä, leiripaikkojen valinnoissa ja ohjaajien kouluttamisessa. Kiitos siis vastaamisesta!

Prometheus-leirin tuki ry          

 

****************************

Mihin antamiani kyselyvastauksia käytetään ja kuka niitä käsittelee?

Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia.

Kyselyt puretaan erillään lomakejärjestelmän automaattiseti tallentamia IP-osoitteita ja kirjautuneilla käyttäjillä tallentunutta käyttäjätunnusta. Vastauksista koostetaan tilastolliset tulokset, joihin liitetään mukaan joitakin siteerattaviksi annettuja avovastauksia. Yksittäisen vastaajan tunnistaminen tuloksista on mahdotonta.

Kooste jaetaan Protun vapaaehtoisille toimijoille sekä mahdollisesti Protun jäsenistölle ja/tai julkisesti saataville Protun nettisivuille. Lisäksi joitakin spesifejä tilastollisia tuloksia käytetään leirien markkinoinnissa ja Protun lehdistötiedotteissa sekä pyydettäessä luovutetaan suoraan median edustajille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi leiriläisten osuus tietystä maakunnasta tai leireille annettujen kouluarvosanojen keskiarvo.

Pyydämme erikseen suostumuksesi siihen, että avovaustauksena antamiasi suosituksia protuleireistä saa käyttää sitaatteina leirimarkkinoinnissa. Voit kieltäytyä tästä, jolloin emme siteeraa vastauksiasi. Kaikki avovastausten palaute jaetaan kuitenkin Protun toimijoille sikäli kun se on tarpeellista toiminnan kehittämiseksi.

Protu säilyttää kyselyiden vastaukset anonymisoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että varastoitavasta vastausdatasta poistetaan lomakejärjestelmän automaattisesti tallentamat IP-osoitteet ja käyttäjänimet. Anonymisoidusta datasta yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdotonta. Protun tiedotusjaostolla on tarvittaessa pääsy anonymisoituun kyselydataan, mutta se ei ole julkista.

 

 

TAUSTATIEDOT

Valitsethan vaihtoehdon, joka kuvaa korkeinta loppuun suorittamaasi tutkintoa.
Jos useampi vaihtoehto on sopiva, valitsethan sen, joka kuvaa tämänhetkistä tilannettasi parhaiten.

6. Mille leirille nuoresi osallistui?

    

PALAUTE PROMETHEUS-LEIRISTÄ

Valitsethan kaikki sopivat vaihtoehdot.
Valitsethan kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ei ollenkaanHuonostiVälttävästiHyvinErittäin hyvin
a.Ryhmähenki ja luottamuksellinen ilmapiiri
b.Avoin, kriittinen pohdinta ilman valmiita vastauksia
c.Itsensä tunteminen tervetulleeksi ja kuulluksi
d.Vuorovaikutustaitojen kehittyminen
e.Turvallisuus ja omien rajojen kunnioittaminen
Paljon parannettavaaParannettavaaKohtuullinenHyväErittäin hyvä
a. Tiedotus koronan vaikutuksista leirien järjestämiseen (esim. leirien perumisesta, korvaavien leirien järjestämisestä, peruutusehtojen lieventämisestä)
b. Koronaviruksen vastaisten varotoimien noudattaminen leireillä
c. Protun reagointi koronaepidemiaan kaikkineen
Lisätietona Protun koronaohjeistus: protu.fi/koronaohjeistus
Paljon parannettavaaParannettavaaKohtuullinenHyväErittäin hyvä
a. Leiriviestintä (leirikirje, verkkosivut ym.)
b. Leiripaikan varustelut (esim. majoittumis- ja peseytymistilat)
c. Ruoka
d. Peseytymis- ja saunakäytännöt
e. Ohjaajien toiminta
f. Leirin ohjelma
g. Mahdollisen Seta-vierailijan ohjelma
Ei ollenkaanHuonostiVälttävästiHyvinErittäin hyvin
MIten esteettömyys toteutui leirillä
Vastaus ei sido sinua mihinkään, eikä vastausta voida yhdistää sinuun henkilökohtaisesti
Huom! Ethän mainitse tässä sukunimeäsi – tähän kenttään mahdollisesti syöttämäsi nimi arkistoidaan yhtenä vastauksena, emmekä anonymisoi nimiä erikseen tai poista datasta syöttämääsi sukunimeä. Markkinoinnissa siteerataan ainoastaan avovatausten leirisuositteluja ja -kuvailuja ja niitä käytetään vain muodossa "Lapseni kävi protuleirin. -Tiku, kesän 2020 seniorileiriläisen huoltaja" tai "Lapseni viihtyi protuleirillä. -Taku, leiriläisen vanhempi". Muihin lomakkeen tietoihin sitaattia ja nimeä ei yhdistetä Protun markkinoinnissa! Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, emme käytä sitaattejasi. Tämän kentän täyttäminen ei vaikuta vastaustesi luottamuksellisuuteen.

Kiitos vastauksistasi! Paina vielä lähetä-nappia.

© Prometheus-leirin tuki ry