Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Lägerenkät 2020

Denna enkät är menad för dig som gått ett Prometheus-läger under sommaren 2020. Med hjälp av enkäten kartlägger vi hur väl lägren samt informering om lägren lyckats i år. Dina svar används för att förbättra vår verksamhet och är alltså guld värda! Vi rekommenderar att ni använder er av en dator istället för en mobil när ni fyller i enkäten.

Tack för din feedback!

 

Kysely löytyy suomeksi täältä. Survey in English can be found here.

 

OBS! Om du är inloggad kommer ditt namn automatiskt att registreras med enkäten. För att kunna svara anonymt bör du alltså vara utloggad när du fyller i enkäten.

 

************************

 

Hejsan lägerdeltagare år 2020!

Du har nu gått ditt Prometheus-läger. Grattis! Vi skulle jättegärna höra vad du tyckt om lägret och informeringen om lägret.

 

Protu-livet fortsätter efter lägret! Varje sommar kommer hundratals unga med i Protus andra verksamhet efter sina läger och blir medlemmar för att dra nästa sommarens läger, informera i skolor om lägren samt delta i fortsättningsläger, evenemanger och lokalgrupper. Det erbjuds verksamhet för olika slags människor i olika livssituationer och utgångspunkten för allt är gemensam lärdom och jämlikhet. Den aktiva verksamheten är kul och i Protu är det bra gruppanda!

  • Med att bli medlem i Protu kan du stöda frivilligarbetet även i fortsättningen. Utan medlemsavgifterna kunde inte lägren årdnas.
  • Du kan också själv komma med och förbättra lägren samt framförallt ge andra unga chansen att gå på Protu-läger. För att bli hjälpledare krävs ett medlemskap. Anmälningen till att bli hjälpledare är öppen under senhösten! Mer info hittas här (bara på finska, kontakta svenska@protu.fi om det uppkommer frågor). 
  • Mera information om möjlighetena att verka inom Protu hittar du här. Om du är intresserad i att komma med men är ösaker om vad du vill göra, kan du fylla i enkäten här (bara på finska, kontakta svenska@protu.fi om det uppkommer frågor)

  • För att hållas på kartan om vad som sker i Protu ska du komma ihåg att följa Protu på sociala medier (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter). Du kan också ge betyg till oss på Facebook. Mer om sociala medier här. På Facebook kan du checka Protus sidor eller ansluta dig i Protus chatgrupp

Protu fyller 30 i år! Du kan delta i jubileumsinsamlingen genom att köpa Protus historik, planscher, vykort eller andra jubileumsprodukter här.

Protu strävar efter att alla känner sig trygga och bra på protuläger. Om du har stött på osakligt beteende eller prat eller annan osaklig verksamhet som har fått dig att känna dig obehaglig eller osäker, kan du anmäla det till Protu på en elektronisk blankett (anonymt om du vill). Du kan även kontakta konfidentiellt Protus kontaktpersoner för trakasseri (AT Taivainen och Tsenna Väänänen) på adress hairintailmoitus@protu.fi. Du kan kontakta oss även på svenska.

Tack!

Prometheus-lägrets stöd rf

 

***********************

Till vilket ändamål används mina svar och vem behandlar dem?

Enkätens svar är konfidentiella.

Svaren behandlas utan IP-adresser och användarnamn. Av svaren framställs statistiskt resultat med några citat av de skrivna svaren. Det är omöjligt att identifiera svaren.

Resultatet delas till Protus volontärer samt möjligen till Protus medlemmar och/eller på Protus netsida. Därtill kan även specifika statistiska resultat användas inom lägrens pr och Protus pressmeddelanden samt givas åt press representant. Dessa uppgifter kan vara tex läger deltagarnas del av ett visst landskap samt lägrens värdering i medeltal.    

Vi kommer skilt att be om tillåtelse för att använda dina skrivna svar som citat inom läger pr. Du kan neka det, då använder vi inte citaten. Alla skrivna feedback delas till de avdelningar som de tillhör för att förbättra våra läger.

Svaren sparas konfidentiellt. Detta innebär att inga IP-adresser och användarnamn sparas. Det är omöjligt att identifiera svaren. Protus kommunikationsavdelning har vid behov tillgång till svaren men de är inte offentliga.

 

 

ENKÄT

3. Vilket läger detolg du i

Välj en eller flera av svaren.
Välj en eller flera av svaren.
Skolvitsord 4-10.
Påverkade det t.ex. din världsbild (värderingar, attityder, identitet)? Påverkade det din syn på vuxenhet överlag eller din väg till vuxenhet? Berätta hur
Inte allsDåligtInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Gruppanda och tillitsfull atmosfär
b. Öppet, kritiskt funderande utan färdiga svar
c. Känslan av att vara välkommen och hörd
d. Utvecklande av kunskaper för växelverkan
e. Säkerhet och respekt för de egna gränserna
Mycket att förbättraaFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Information om coronas inverkan på ordnandet av lägren (t.ex. inställande av läger, ordnande av ersättande läger, lindringar i annulleringsvillkoren)
b. Följande av coronavirusåtgärderna på lägret
c. Protus reagerande på coronaepidemin överlag
Tilläggsinformation: https://www.protu.fi/coronainstruktioner
Mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Information om lägret (Lägerbrevet, websidorna mm.)
b. Lägerplatsens upprustning (t.ex. sov- och tvättutrymmen)
c. Maten
d. Tvätt- och bastuprinciper
e. Teamet
f. Lägrets program
g. Eventuell Seta-besökarens program
Vår viktigaste sponsor undervisnings- och kulturministeriet är intresserad av nästa uppgift. Det inverkar ändå inte i deltagande på lägret, era svar är konfidentiella
Välj en eller flera av svaren
Mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
Hur bra uppfyldes tillgängligheten på lägret?
t.ex. hjälpledare för nästa sommarens läger
svaret binder inte dig till något, och svaren kan inte heller kopplas till dig personligt
Vi kommer ändast att sitera dina skrivna svar om lägret . Svaren kommer att användas i formen av upplevelser av lägret . Jag trivdes bra på lägret -Anna, deltagare på sommarlägret 2020. Andra delar av enkäten kommer inte att användas i Protus marknadsföring! Om du lämnar området tomt , används inte dina svar. Alla svar är konfidentiella.

Tack för dina svar ! Tryck ännu på sänd-knappen. :)

© Prometheus-leirin tuki ry