Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kommentoi esitystä Protun arvoiksi!

Protun toimijat ovat neljässä jäsenistölle avoimessa arvotyöpajassa työstäneet aiemmassa arvokyselyssä jäsenistöltä saatujen vastausten pohjalta esityksen Protun arvoiksi. Seuraavaksi haluaisimme kuulla jäsenistön ajatuksia alustavasta esityksestä: onko jokin liikaa tai puuttuuko jotakin olennaista ja mikä on arvojen keskinäinen järjestys?

Vastausaikaa kyselyssä on la 19.3. saakka.

Arvotyöpajat jatkuvat arvoesityksen valmistuttua Protun mission (toiminnan tarkoitus, ydin ja tavoite) ja vision (tulevaisuuden näkymä) laatimisen merkeissä seuraavasti: (22.3.) arvoesityksen viimeistely, (29.3.) missio ja (5.4.) visio. Myös nämä työpajat ovat koko jäsenistölle avoimia.

Jos haluat, että nimesi ei näy vastaustesi yhteydessä, vastaa kirjautumattomana! Mahdollisia nimitietoja ei kuitenkaan säilytetä arvotyöpajojen päätyttyä eikä niitä yhdistetä kehenkään tai hyödynnetä muuten.

Kiitos näkemyksistäsi! <3

Yhdenvertaisuus ja/tai moninaisuus: mikä nimi tälle arvolle olisi paras?
Protu kutsuu ja ottaa mukaan; jokainen on tervetullut Protuun. Protussa jokaista kunnioitetaan omana erityisenä itsenään, ja jokainen sitoutuu kohtelemaan toisia ihmisarvoltaan tasavertaisena. Järjestönä olemme yhtä vahva, kekseliäs, jaksava ja toimiva kuin siinä mukana olevat. Kyky toimia yhdessä tekee meistä vahvemman. Toistemme kunnioitus, kuuleminen, huomioiminen ja ymmärtäminen lujittavat yhteistyön mahdollisuuksia. Työskentelemme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi sekä moniperustaisen syrjinnän vähentämiseksi.
Ilo: onko arvon nimi hyvä?
Protun toiminta tuottaa iloa ja hyvinvointia mukana oleville. Jokaisella on yhteisössämme oikeus kokea olonsa kunnioitetuksi ja turvalliseksi sekä velvollisuus kunnioittaa muiden rajoja - niin henkisesti kuin fyysisesti. Protussa pidämme toisistamme huolta. Toiminnassamme näkyy leikki ja oivaltamisen ilo.
Uteliaisuus tai utelias pohdinta: mikä nimi tälle arvolle olisi paras?
Protun toiminta pohjautuu uteliaisuuteen ja itse tekemiseen ja tarjoaa mahdollisuuksia keskustella avoimesti ja oppia uutta. Protussa suhtaudutaan kyseenalaistaen omiin toimintatapoihin ja valmiisiin näkemyksiin sekä pyritään kehittymään niin yhteisönä kuin yksilöinä. Protu rohkaisee jokaista itsensä näköisten valintojen tekemisessä muut huomioiden. Protussa kunnioitetaan tiedettä ja tutkimustietoa sekä pyritään perustelemaan omat näkemykset.
Vastuullisuus tai kestävä kehitys: mikä nimi tälle arvolle olisi paras?
Protu sitoutuu toimimaan vastuullisesti toimijoitaan, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Protussa huomioidaan kestävän kehityksen kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus. Tämä näkyy käytännössä siten, että Protu edistää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, toimii taloudellisen vakauden ja hyvän hallinnon eteen sekä pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Protussa jokainen kantaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään.
© Prometheus-leirin tuki ry