Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Enkät för vårdnadshavare 2020

Denna enkät är menad för dig som barn gått ett Prometheus-läger under sommaren 2020. Med hjälp av enkäten kartlägger vi hur väl lägren samt informering om lägren lyckats i år. Dina svar används för att förbättra vår verksamhet och är alltså guld värda! Vi rekommenderar att ni använder er av en dator istället för en mobil när ni fyller i enkäten.

Tack för din feedback!

 

Kysely löytyy suomeksi täältä. Survey in English can be found here.

 

OBS! Om du är inloggad kommer ditt namn automatiskt att registreras med enkäten. För att kunna svara anonymt bör du alltså vara utloggad när du fyller i enkäten.

 

************************************

 

Hejsan, vårdnadshavare av en protulägrare!

Ert barn har nu gått ett Prometheus-läger. Grattis! Vi skulle gärna höra dina tankar om lägret och informeringen gällande det. Vi vore också tacksamma om du uppmanade ditt barn att fylla i enkäten menade för lägerdeltagare. Denna hittar ni här.

Protulivet tar inte slut efter lägret!

  • Genom att bli medlem i Protu kan ni stöda den frivilliga verksamheten även i fortsättningen. Utan medlemsavgifterna kunde inte lägren ordnas.
  • Om ni vill, kan ni också stöda Protu genom att donera en summa pengar till Prometheus-lägrets stöd rf:s insamlingskonto, FI51 1745 3000 0978 83. Insamlingslovets nummer: RA/2020/387, gäller i hela Finland, förutom Åland. Lovet är i kraft 7.4.2020–31.12.2021.
  • Om du själv vill vara med och förverkliga oförglömbara lägerupplevelser kan du bli lägerledare eller protukock. Anmälning för att bli ledare sker under senhösten och anmälningen till att bli kock sker under våren. Noggrannare beskrivningar för att bli ledare här och för kockar här.
  • För att hållas på kartan om vad som sker i Protu ska du komma ihåg att följa Protu på sociala medier (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter). Du kan också ge betyg till oss på Facebook. Mer om sociala medier här.
  • Gick du inte själv ett Protuläger som ung, men skulle gärna göra det? Protu ordnar varje år läger också för personer som är över 20 år, dessa dock bara på finska. Mer info om vuxenläger här.

OBS! Info finns bara på finska, kontakta svenska@protu.fi om det finns frågor!

Protu fyller 30 i år! Du kan delta i jubileumsinsamlingen genom att köpa Protus historik, planscher, vykort eller andra jubileumsprodukter här.

Protu strävar efter att alla känner sig trygga och bra på protuläger. Om lägerdeltagaren har stött på osakligt beteende eller prat eller annan osaklig verksamhet som har fått henom att känna sig obehaglig eller osäker, kan hen eller du anmäla det till Protu på en elektronisk blankett (anonymt om ni vill). Ni kan även kontakta konfidentiellt Protus kontaktpersoner för trakasseri (AT Taivainen och Tsenna Väänänen) på adress hairintailmoitus@protu.fi. Ni kan kontakta oss även på svenska.

Tack!

Prometheus-lägrets stöd rf

 

*************************

 

Till Vilket ändamål används mina svar och vem behandlar dem?

 Enkätens svar är konfidentiella.

Svaren behandlas utan IP-adresser och användarnamn. Av svaren framställs statistiskt resultat med några citat av de skrivna svaren. Det är omöjligt att identifiera svaren.

Resultatet delas till Protus volontärer samt möjligen till Protus medlemmar och/eller på Protus netsida. Därtill kan även specifika statistiska resultat användas inom lägrens pr och Protus pressmeddelanden samt givas åt press representant. Dessa uppgifter kan vara tex läger deltagarnas del av ett visst landskap samt lägrens värdering i medeltal.  

Vi kommer skilt att be om tillåtelse för att använda dina skrivna svar som citat inom läger pr.  Du kan neka det, då använder vi inte citaten. Alla skrivna feedback delas till de avdelningar som de tillhör för att förbättra våra läger.

Svaren sparas konfidentiellt. Detta innebär att inga IP-adresser och användarnamn sparas.  Det är omöjligt att identifiera svaren. Protus kommunikationsavdelning har vid behov tillgång till svaren men de är inte offentliga.

 

 

 

Bakgrundsinformation

Var vänlig o välj den högsta slutförda skolning du har.
Vid flere passande svar, välj de svaret som speglar din situation bäst just nu.

6. Vilket läger gick ert barn?

Feedback av Prometheus-lägret 

Välj en eller flera av svaren.
Välj en eller flera av svaren.
Mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Gruppanda och tillitsfullt klimat
b. Öppet och kritiskt funderande utan färdiga svar
c. Känslan av vara välkommen och hörd
d. Utvecklande av kunskaper i växelverkan
e. Säkerhet och respekt för de egna gränserna
Mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Informationen och kommunikationen gällande coronavirusets påverkan på Protu-lägren (som t.ex. inställande av lägren, ordnande av ersättande läger, lindringar i annulleringsvillkoren)
b. Följande av coronasäkerhetsåtgärderna på lägret
c. Protus reagerande på coronaepidemin
Tillägsinformation: https://www.protu.fi/coronainstruktioner
Mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
a. Information om lägret (Lägerbrevet, websidorna mm.)
b. Lägerplatsens upprustning (t.ex. sov- och tvättutrymmen)
c. Maten
d. Tvätt- och bastuprinciper
e. Teamet
f. Lägrets program
g. Eventuell Seta-besökarens program
mycket att förbättraFinns att förbättraInte bra och inte dåligtBraVäldigt bra
Hur bra uppfyldes tillgängligheten på lägret?
Svaret binder inte dig till något och kan inte kopplas till dig personligt
Obs ! Nämn int ditt efternamn- ditt namn kommer att sparas som en del av svaren. Vi kommer inte att ändra på namnen eller ta bort efternamn. Vi kommer ändast att sitera dina skrivna svar om lägret . Svaren kommer att användas i formen av upplevelser av lägret . Mitt barn tyckte om lägret -Tiku, lägerdeltagarens förälder 2020. Andra delar av enkäten kommer inte att användas i Protus marknadsföring! Om du lämnar området tomt , används inte dina svar. Alla svar är konfidentiella.

Tack för dina svar! Tryck ännu på sänd-knappen. :)

© Prometheus-leirin tuki ry