Till avdelningar och arbetsgrupper

På Protu utförs nästan allt arbete av frivilliga. Detta arbete utförs och koordineras av avdelningarna, där alla är välkomna att vara med. Så hitta en avdelning som intresserar dig, och engagera dig i att göra lägren och andra aktiviteter i organisationen möjliga!

Varför gå med i avdelningar?

  • Lär dig nytt! I avdelningarna kan du prova på en mängd olika uppgifter med stöd av andra avdelningsmedlemmar. Så du behöver inte veta om något redan!
  • Hitta vänner! På avdelningarna jobbar man länge med samma grupp och det kan i bästa fall leda till livslånga vänskaper!
  • Divisionsdagar! Varje år anordnas avdelningarsdagar föravdelningsmedlemmar där de både kan fräscha upp sig och lära sig tillsammans med andra divisionsmedlemmar.
  • Protu året runt! Avdelningarna är verksamma året runt. På hösten finns det kanske inte läger att köra eller utbildningar att utbilda, men de flesta divisionerna är i drift.
  • Fräscha upp dig! Att arbeta i avdelningarna är inte bara att umgås, utan även förfriskningar och samvaro organiseras inom divisionerna.

Med undantag för rekryteringsgruppen kan du söka till alla divisioner när som helst under året. I princip tillsätts divisionernas sammansättning i november, men informationsavdelningen tillsätts i september och kockavdelningen, utbildningsavdelningen och rekrytering i oktober.

Divisionerna och institutionerna

Underhåll och utbildning av medlemmar, aktivering av inaktiva medlemmar) i relaterade frågor. Gruppen stödjer även rekryteringen av teammedlemmar och tränare. Dessutom synliggör gruppen det ideella arbete och lärandemöjligheter som sker i Protu. 

UPPGIFTER: aktiv rekrytering i sociala medier och vid evenemang, material för aktiv rekrytering (broschyrer och instruktioner), samordning av mentorskap, stödmaterial till divisionsmedlemmar och anordnande av divisionsdag, synliggörande av lärande. 

LÄR DIG: hr, rekryteringskommunikation, innehållsproduktion 

Divisionen för trakasserier (hairinta@Protu.fi) främjar att individer har en säker arbetsplats och att alla är glada över att vara i Protu. Trakasseriekontaktpersoner svarar på inkommande kommunikation via telefon och online. Ansök till divisionen för trakasserier via e-post.

UPPGIFTER:

LÄR DIG: 

Fortsättningslägerdivision (jatkoleiri@Protu.fi) angående fortsättningslägerverksamhet, det vill säga arrangemang av sommar-, höst- och vinterförlängningsläger. Fortsättningslägerdivisionen erbjuder möjligheten att tillsammans göra samma saker som Protus andra divisioner, men i skalan av fortsättningsläger.

UPPGIFTER: reservera lägerplatser, marknadsföra läger och teamarbete, agera som stödperson, träna fortsättningslägerteam och förbereda utbildningsmaterial, utveckla lägeraktiviteter och idéer om lägerteman. 

LÄR DIG: policy för bokning av lokaler, konceptdesign, utbildning, innehållsproduktion, hantering av webbplatsinnehåll. 

Den internationella divisionen (kv@Protu.fi) ansvarar för Protus internationella verksamhet och engelskspråkiga verksamhet i Finland. Därutöver tar divisionen hand om kontakterna med de organisationer som anordnar motsvarande lägerverksamhet utomlands. Internationella divisionen gör många av samma saker som andra divisioner, fast på engelska. Det finns mycket självständigt arbete på divisionen, t ex översättningar. 

UPPGIFTER: planering av internationella läger, underhåll av engelskspråkiga webbplatser, vokabulär och översättningar, engelskspråkiga utbildningar, internationella projekt (Erasmus+). 

LÄR DIG: internationalitet, kommunikation på engelska (inklusive innehållsproduktion och översättning), med hänsyn till ett internationellt perspektiv.

Kockdivision (kokkivastaava@Protu.fi) ansvarar för rekrytering av kockar till läger, utbildningar och andra Protu-evenemang. Divisionen sköter utbildningen av kockar och stöttar kockarna.

UPPGIFTER: rekrytera och placera kockar, förbereda och uppdatera guider, ekonomistyrning, utbilda kockar, förbereda tabeller och blanketter, svara på feedback. 

LÄR DIG: rekryteringsledning, koordinering, stöd och facilitering, organisation och schemaläggning samt enhetsledning, utbildningsfärdigheter, Excel-kunskaper, förberedelse av instruktionsinnehåll. 

Utbildningsdivisionen (koulutus@Protu.fi) ansvarar för planeringen av innehållet i instruktörs- och assisterande instruktörsutbildningen. Divisionen väljer ut tränare och utbildar dem för deras uppgifter. En del av divisionens arbete passar personer som är sociala och gillar att arbeta med människor. Den andra delen passar dig som gillar att göra saker självständigt och i sin egen takt. Passar även idérika och utvecklingsintresserade! 

UPPGIFTER: innehållsproduktion (utbildningsramar, utveckling av utbildningar), human resources (rekrytering av praktikanter, sammansättning av utbildningsteam, utbildning av stödpersonalaktiviteter), ansvarig för utbildningspaket, uppfräschningsaktiviteter (Teammedlemmars aveckling och utbildares uppfräschningsaktiviteter) . 

LÄR DIG: självförtroende, kommunikation och lagarbete, organisation, utveckling och innovation, hantering av konfidentiell information, resursoptimering, problemlösning, kommunikation. 

Lokalavdelningen (paikallis@Protu.fi) stödjer och utvecklar Protus lokala gruppverksamhet.

UPPGIFTER: svara på kontakter från lokala grupper, övervaka gruppernas situation och aktiviteter, organisera utvecklingsevenemang, underhålla guidematerial. 

LÄR DIG: facilisera autonoma nätverksoperationer. 

Protu tidningens redaktion (lehti@Protu.fi) levererar Protus webbtidning.

ARBETSUPPGIFTER: huvudredigering, vikning, illustrering, agerande som redaktionssekreterare, övrigt redaktionellt arbete. 

LÄR DIG: skrivande, journalistik, sättning och illustration.

Huvuduppgiften för rekryteringsteamet (rekry@Protu.fi) är att samla team för att genomföra sommarläger. Rekryter åker runt på vårens alla utbildningar och observerar praktikanterna, för att veta hur man sätter ihop lag som fungerar så bra som möjligt. Kräver engagemang från medlemmarna (måste kunna delta i helgmöten och sammankomster). Kunskap om protus är viktigt. 

UPPGIFTER: förbereda och underhålla tabeller och formulär, sociala medier, sammanställa platsdata, instruktörssamordnare, samla in betalningar med betalterminaler, uppdatera deltagarlistor, efterrekrytering. 

LÄR DIG: interpersonella färdigheter, teamarbete, gruppdynamik, guidning, skapande av reamanda, organisationsförmåga, sociala medier och kommunikation (grupp och personlig). 

Svenskagruppen (svenska@protu.fi) eli ruotsinkielinen työryhmä tukee, koordinoi ja toteuttaa Protun ruotsinkielistä toimintaa (Suomessa, kansainvälinen jaosto vastaa yhteistyöstä Ruotsin Protus-järjestön kanssa).

Svenskagruppen är en avdelning som stöder, koordinerar och ordnarsvenskspråkig verksamhet i Protu (i Finland, den internationella avdelningen ansvarar över samarbetet med svenska föreningen Protus). Avdelningen består förutom av huvudavdelningen även också av två underorgan: Översättning- och Innehållsproduktion och Human Resources & Evenemang.

ARBETSUPPGIFTER: Stöda andra organ i  svenskspråkig verksamhet; bevaka de svenskspråkigas intressen i Protu; upprätthålla kontakter till svenskspråkiga protuaktiva, översätta informationstexter för sociala medier, nätsidorna och intern kommunikation i Protu; ordna svenskspråkiga evenemang; hjälpa till med att hitta nya aktiva.

DU KAN FÅ ERFARENHET I: koordination, kommunikation, intressebevakning,  innehållsproduktion, översättning, språkvård, rekrytering, ordna evenemang.

Evenemangsdivisionen (events@Protu.fi) stödjer Protus tillfälliga arbetsgrupper i att organisera föreningens evenemang, som Parkeventet, Alkajainen och Kaamoskarkelot. Passar dig som gillar projektbaserat arbete. I och för sig passar alla, men det är bra att vara förberedd på formella aktiviteter (myndighetssamverkan).

UPPGIFTER: evenemangsspecifika platsreservationer, officiella meddelanden, organisera boende, organisera programmet, organisera kiosken och ansvara för säkerheten. 

LÄR DIG: organisera evenemang, förbereda officiella meddelanden, HR-kunskaper och koordinering, projektledning. 

Finanskommitté (talvk@Protu.fi) ansvarar för planering och uppföljning av Protus ekonomi, fattar aktuella ekonomiska beslut och upprätthåller ekonomiska riktlinjer. Finanskommitté ger möjlighet att ta ett betydande ansvar och delta i beslutsfattande kring ekonomi i en medelstor organisation. Tidigare erfarenhet av ekonomiska frågor krävs inte, men ekonomikommittén erbjuder en plats för att lära sig användbara färdigheter på en mängd olika sätt i Protuaktigt sällskapt.

UPPGIFTER: ekonomiskt stödbemanning för team, agera budgetsponsor för divisioner, kontrollera kvitton, agera rabattansvarig. 

LÄR DIG: organisera evenemang, förbereda officiella meddelanden, HR-kunskaper och koordinering, projektledning. 

Informationsdivisionen (tietodus@Protu.fi) ansvarar för kommunikationen både utanför och inom föreningen. Informationsdivisionen lämpar sig till exempel för foto- och medieentusiaster, intresserade av sociala mediers kommunikation och påverkan samt intresserade av innehållsproduktion.

ARBETSUPPGIFTER: undersektion media och material (t.ex. lägerbilder, medieproduktion, design av material och stödprodukter), undersektion samordning av skolinformation, internkommunikation och sociala medier (t.ex. leverans av nyhetsbrev, underhåll av sociala mediekanaler, feedbackundersökningar), undersektion webbplats. 

LÄR DIG: effektiv kommunikation, innehållsproduktion och samarbetsförmåga, bildbehandling, grafisk produktion och mediekunskaper. 

Säkerhetsutskottet (turvallisuus@protu.fi) ansvarar för föreningens övergripande säkerhet, stödpersonal och krissituationer.

Arbetsutskottet (tvk@protu.fi) underlättar och stöder divisonernas arbete. Den underlättar kommunikationen mellan divisonerna, introducerar och vägleder divisionerna och ger direkt stöd till divisionernas medlemmar. Dessutom säkerställer utskottet informationsflödet mellan divisonerna och styrelsen, bidrar till att förbereda styrelsevalen i samband med generalförsamlingarna och samordnar rekryteringen av aktiver tillsammans med de aktiv rekryteringsgruppen.

Arbetsutskottet söker skyddslingar som redan har erfarenhet, t.ex. från regeringen eller divisionerna. Rollen lämpar sig också för personer som har varit aktiva i sin egen division under en längre tid men som vill återgå till sin aktiva roll och lägga sin livserfarenhet som de fått genom åren tillbaka i Protu.

Webbtjänstavdelningen (www@protu.fi) underhåller och utvecklar Protus sidor och löser relaterade problem. Det finns mycket tekniska grejer att lära sig självständigt och i grupp i arbetsgruppen.

UPPGIFTER: underhåll av webbplatsen, svara på supportförfrågningar från divisionerna, hantera tjänsteleverantörer, underhålla tjänster utanför webbplatsen. 

LÄR DIG: användning av webbplatser och innehållshanteringssystem, webbplatsutveckling och underhåll.