Att bli en allmän och professionell stödperson

Professionell stödpersonal är till exempel psykologer eller socialsekreterare som har viss förståelse för Protus verksamhet. De behöver inte ha egen lägererfarenhet. Professionell stödpersonal stödjer teammedlemmar genom sitt eget yrkesområde, vilket ger ett utomstående perspektiv på till exempel lägerdeltagarnas sjukdomar (helst före lägret!), lägergruppsdynamik eller deltagarnas hemförhållanden. I kris- och akutsituationer ska teammedlemmar kontakta till exempel akuten eller jourcentralen.

Ekonomi- och kockstödpersonal är stödroller som sköts av andra avdelningar istället för stödpersonalavdelningen. Om du är intresserad av att vara ekonomisk stödperson kan du lämna in din ansökan till ekonominämnden (talvk@protu.fi). Du kan däremot söka tjänsten som kockstödjare genom kockavdelningen (kokkivastaava@protu.fi).

Sökandet efter stödpersonal startar under våren och det kommer att annonseras bland annat i Protus nyhetsbrev och på Protus sociala medier. Mer information om stödpersonalens verksamhet kan du få från säkerhetsutskottet via e-post (turvallisuus@protu.fi).

Välkommen in!