Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat svar till olika frågor som ställts om Prometheus-lägren. Om du inte hittar här det svar som du saknar, kan du tillfråga det för föreningens kontorpersonal eller ställa en fråga på Protus diskussionsområde.

 

1. Vem leder lägren?

2. Vågar man komma till ett Prometheus-läger om man inte känner någon där på förhand?

3. Får man röka på lägret?

4. Får man ta alkohol med till lägret?

5. Vad säljs på lägerkiosk? Vem förtjänar?

6. Varför kostar ett Prometheus-läger mer än ett konfirmationsläger?

7. Vad är Prometheus-festen? Vad händer där?

8. Hur många gäster får komma till festen? Får man bjuda in kompisar eller bara släktingar?

9. Kan man hålla en egen vuxenblivandefest hemma?

10. Vad är värdbakgrunden bakom Prometheus-lägren?

11. Vad äter man vanligen på läger? Vad om jag inte tycker om fisk/lök/kål?

12. Hur kan man hålla kontakt med utomstående under lägret? Får t.ex. föräldrar eller kompisar besöka lägret?

13. I hurdana platser sover man på lägret? Sover alla i samma rum?

14. Finns det bara utedass på lägerställen? Finns det säkert duschar?

15. Vad betyder sambastun på lägret?

16. Om något går sönder, ersättas skador av en försäkring?

17. Vad är speciella läger, seniorläger och vuxenläger?

18. Träffas deltagarna ännu efter lägret?

19. Är programmet likt på alla Prometheus-lägren?

20. För vem är Prometheus-lägren riktade?

21. Ordnas det Prometheus-lägren också utanför Finland?

22. Hur många har deltagit i Prometheus-läger?

 

1. Vem leder lägren?

Prometheus-lägren dras av ett ledarteam på sju personer. Ledarteamet består av två vuxna, minst 20-åriga, ledare och fem 15–19-åriga hjälpledare som själva har tidigare deltagit i ett Protu-läger. Alla medlemmar i ledarteamet är frivilliga och får ingen lön. För sina uppgifter har varje ledare och hjälpledare fått en utbildning på minst två veckoslut förra våren och dessutom skriftlig material och instruktion från föreningen. Innehållet på utbildningar blir årligen uppdaterat, och också utbildarna på utbildningarna har fått utbildning för sitt jobb. I ledarteamet har i allmänhet åtminstone en ledare och två hjälpledare tidigare erfarenhet av att leda Prometheus-läger. Ledarna och hjälpledarna är jämställda i ledarteamet och förbereder, planerar och förverkligar programmet på lägret från början till slut. De vuxna ledarna har dessutom juridiskt ansvar för lägret.

2. Vågar man komma till ett Prometheus-läger om man inte känner någon där på förhand?

Javisst. Lägergruppen blir snabbt en tät grupp. De flesta deltagarna känner ingen annan deltagare innan lägret, och vanligen kommer deltagarna från hela Finland oberoende av lägerplatsen. Erfarenheter har visat att det ofta förbättrar lägerupplevelsen att komma till en grupp okända människor. Därför rekommenderar vi att vänner inte anmäler sig till samma läger.

3. Får man röka på lägret?

Rökning på lägret är förbjudet för minderåriga lägerdeltagare.

4. Får man ta alkohol med till lägret?

Lägren är totalt alkoholfria. Detta berör alla som befinner sig på lägret: deltagarna, ledarna och kockarna.

5. Vad säljs på lägerkiosk? Vem förtjänar?

Sortimentet på kiosken varierar mellan lägren. Oftast säljer man snacks, godis och läsk i kiosken. Pengarna går till att stödja lägerverksamheten.

6. Varför kostar ett Prometheus-läger mer än ett konfirmationsläger?

Den evangeliska-lutherska kyrkan har ett starkare finansieringssystem än Protu som självständig ungdomsorganisation, så därmed kan den ibland bjuda sina läger billigare än Protu. Lägeravgifterna för våra läger används dock bara för att täcka kostnaderna; vår verksamhet inbringar ingen ekonomiskt vinst.

7. Vad är Prometheus-festen? Vad händer där?

Prometheus-festen är en avslutningsfest som ordnas på lägrets sista dag. Alla släktingar och vänner till deltagarna är välkomna till festen. Festprogrammet planeras under lägerveckan av deltagarna och ledarteamet tillsammans och innehåller t.ex. föreställningar som skildrar vad som har hänt under veckan. Varje fest är unik eftersom varje läger också är unikt. Efter festen serveras en lunch som består av en varm huvudrätt och efterrätt. Lunchen kostar 12 euro per festdeltagare men för lägerdeltagarna ingår lunchen i lägeravgiften. Lunchen på festen är smaklig men anpassad i lägerförhållanden och ingen festlunch på restaurangstandarder. Festen tar i allmänhet ungefär två timmar med måltiden inräknad.

8. Hur många gäster får komma till festen? Får man bjuda in kompisar eller bara släktingar?

Det finns ingen övre gräns för antalet av gäster om det inte sägs något annat i lägerbrevet. Dock ska man tänka själv hur många människor man bjuder in till festen för lägerstället och kockens resurser att laga mat är begränsade. Om du känner dig osäker, kan team medlemmarna ge instruktioner om hur många gäster som ryms på lägerplatsen.

9. Kan man hålla en egen vuxenblivandefest hemma?

Absolut. Egentligen firar många familjer sin egen ”Prometheus-fest” efter lägret men dock inte alla. Till sin egen Prometheus-fest kan man bjuda in också de släktingar som inte kunde komma till avslutningsfesten på lägret. Det lönar sig dock att tänka på att ordna festen litet senare än just efter lägret. Prometheus-lägret är en intensiv upplevelse och deltagarna är oftast trötta nä de kommer tillbaka hem.

10. Vad är värdbakgrunden bakom Prometheus-lägren?

Protu är en politikst och religiöst obunden förening vars metoder baserar sig på humanistisk livssyn. Ibland misstänks Protu vara någon ateistisk förening eller ungdomsverksamhet av Finlands fritänkare men detta stämmer inte. Våra läger är öppna för alla och vi strävar efter att såväl en kristen som en ateist trivs under samma tak. Protus verksamhet styrs av lägerverksamhetens principer (finns tyvärr bara på finska).

11. Vad äter man vanligen på läger? Vad om jag inte tycker om fisk/lök/kål?

Menyn på lägret beror mycket på kocken och köket på lägerstället. Kockens plikt är att laga mat som passar alla, d.v.s. att såväl allergikernas och vegetarianernas behov blir uppmärksammade. Allergierna och specialdieterna borde skrivas ner på anmälningsblanketten men kan också uppges till kontoren om något förändras eller glöms bort. Man kan förstås framföra också andra önskemål som gäller maten, och kocken uppfyller dem så bra som möjligt. Det är inte meningen att någon måste anpassa sig till en främmande kost.

12. Hur kan man hålla kontakt med utomstående under lägret? Får t.ex. föräldrar eller kompisar besöka lägret?

På våra läger finns inte en sådan besöksdag som på konfirmationsläger. På grund av ett tätt lägerprogram finns det inte heller tid för besök. Deltagarna får använda mobilen normalt under pauser, men under programmet är telefonerna förbjudna. Vid behov kan deltagarna nås hela tiden genom att kontakta ledarteamet. På lägerplatser finns inga internetförbindelser.

13. I hurdana platser sover man på lägret? Sover alla i samma rum?

Inkvarteringen varierar beroende på lägerstället. På en del lägerplatser sover man i mindre rum, på andra i en större sal. Tilläggsinformation fås från lägerkatalogen eller kontoret.

14. Finns det bara utedass på lägerställen? Finns det säkert duschar?

Detta beror också på stället. Lägerkatalogen innehåller skildringar om lägerplatser, men om du inte hittar svaret där, svarar kontoret gärna på frågor om specifika lägerplatser.

15. Vad betyder sambastun på lägret?

Vid sidan av pojkarnas och flickornas separerade bastuturer har vi en tradition att ordna en öppen bastutur, eller sk. sambastu för alla på Prometheus-lägren. Man kan vara i sambastun med eller utan badkläder, beroende på vad man har tillsammans kommit överens på lägret. Varje deltagare får fritt välja om de vill delta i sambastun. Alla har också möjligheten att bada bara med sitt eget kön utan att behöva motivera det eller skilja sig från mängden. Ledarteamet tar hand om att ingen badar ensam om man inte speciellt vill det.

16. Om något går sönder, ersätts skadorna av en försäkring?

Deltagarna och ledarna är försäkrade mot olyckor. Om något tråkigt ändå händer, ersätter försäkringen sjukvårdkostnader och skadad egendom. Däremot har ägaren själv ansvar om sin egendom ifall den går sönder i något annat sammanhang och då beror ersättningen på ägarens egen hem- eller reseförsäkring. Ägaren måste själv ta hand om att ansöka ersättning för skadade föremål.

17. Vad är speciella läger, seniorläger och vuxenläger?

Prometheus-lägren som har någon speciell betoning kallas specialläger. Sortimentet av specialläger varierar årligen: år 2014 ordnas två musikläger, två sportläger, två konstläger, två teaterläger, ett vandringsläger och som nyhet ett ordkonstläger. Tidigare har det ordnats t.ex. tält-, eko-, skäpp- och cykelläger. Alla specialläger är på finska. Seniorläger är däremot vanliga Prometheus-läger som är riktade för 16–20-åringar. För över 20-åringar finns det vuxenläger där man funderar sin egen syn på livet, sitt sätt att tänka och sina värden. Vuxenlägren är tidsmässigt kortare än ungdomsläger och avviker från dem också när det gäller lägerteman. Senior- och vuxenlägren är också enbart finskspråkiga.

18. Träffas deltagarna ännu efter lägret?

Efter lägret ordnar deltagarna och ledarna tillsammans vanligtvis ett eller flera lägeråterträffar. Några lägergrupper träffas ännu flera år efter lägret. Lägeråterträffarna är dock inte Protus officiella verksamhet utan deltagarna har själva ansvaret för dem.

19. Är programmet det samma på alla Prometheus-lägren?

Alla Prometheus-läger har samma mål och samma teman. Ledarteamen kan dock ganska fritt välja hurdana metoder används och vad de betonar. Därför är programmet unikt på varje läger; det kan finnas program som har prövats på otaliga läger lika väl som nya, själv påhittade program, som är planerade för just ditt läger.

20. För vem är Prometheus-lägren riktade?

Prometheus-lägren är riktade mot alla ungdomar som är intresserade om att utforska lägrens teman. Synpunkten på lägren är inte religiös och de flesta deltagarna hör inte till en församling. Varje deltagare funderar på just sin egen världsåskådning och sina egna åsikter från sin egen basis och det är också vidgande att lyssna till människor som tänker annorlunda. Därför är ungdomar som hör till någon religion lika välkomna. År 2009 undersöktes att ungefär 30 procent av ungdomar som deltagit i ett Prometheus-läger hör till kyrkan eller/och deltar i ett konfirmationsläger. På Prometheus-lägren uppmuntrar man ungdomar att tänka självständigt. Vi hoppas också att beslutet att delta i ett läger är gjort av deltagaren själv.

21. Ordnas det Prometheus-lägren också utanför Finland?

Protu ordnar för tillfället inga läger utanför Finland. I Sverige fungerar däremot Protus Sverige, en systerförening till Protu. Den ordnar motsvarande läger för svenska ungdomar i Stockholms skärgård.

22. Hur många har deltagit i Prometheus-läger?

Nuförtiden deltar ungefär 900–1000 ungdomar årligen i ett Prometheus-läger. Allt som allt har vi haft över 13 000 deltagare mellan åren 1989–2012.

© Prometheus-leirin tuki ry