Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kuntavaalien 2017 protutaustaiset ehdokkaat

Pyysimme halukkaita protuleirin käyneitä kuntavaaliehdokkaita ilmoittautumaan verkkosivuillemme. Alla kaikki ilmoitukseen vastanneet. Pyysimme lisäksi kaikkia heitä vastaamaan kysymykseen: "Olisiko kunnallispolitiikalla opittavaa Protusta?"

Tähdellä merkityt ehdokkaat on lisätty sivulle alkuperäisen julkaisuajan jälkeen.Espoo

Saara Hyrkkö
Vihreät
Ehdokasnumero:
211

Ikä: 29
Oma protuleiri: 2002 Enonsaaressa

Koulutus. Tasa-arvo. Avoimuus. Espoo kuuluu kaikille.
www.saarahyrkko.fi
www.facebook.com/SaaraHyrkko

Vastaus kysymykseen:
– Totisesti. Kuntapolitiikkaan tarvitaan entistä enemmän toimeen tarttuvia, analyyttisiä ja empaattisia päättäjiä, jotka suhtautuvat lempeästi toisiin ihmisiin, sisuuntuvat epäoikeudenmukaisuudesta ja arvostavat moninaisuutta. Oma protuleirini ruokki aikoinaan juuri näitä ominaisuuksia, valoi luottamusta omiin arvoihin, herkisti ajattelemaan maailmaa eri näkökulmista ja rohkaisi toimimaan paremman huomisen puolesta.

Helsinki

Irene Auer
Suomen kommunistinen puolue
Ehdokasnumero:
1005

Ikä: 30
Oma protuleiri: 2001

Pienten ja potkittujen puolella!
www.ireneauer.fi
facebook.com/IreneAuer
instagram.com/IreneAuer

Vastaus kysymykseen:
– Miellän protut toisia ihmisiä ja erilaisia maailmankatsomuksia kunnioittavaksi porukaksi, jossa omia näkemyksiä ollaan valmiita perustelemaan ja arvioimaan uudelleen, ja jossa aidosti myös kuunnellaan muita. Protuleireihin kuuluu mielestäni kaikenlainen syrjimättömyys sekä pyrkimys rakentaa toisista välittävää ja huolta pitävää, turvallista yhteisöä, mikä usein kantaa paljon leiriviikkoakin pidemmälle. Tällaisen ajatusmaailman toivoisin näkyvän myös kuntapolitiikassa enemmän.

Heta Hölttä
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
263

Ikä: 25
Oma protuleiri: 2006 Vaaruvuoressa

Ratkaiseva tekijä
www.hetaholtta.fi
www.facebook.com/hetaholttavas

Vastaus kysymykseen:
– Kuntapolitiikka voisi oppia Protulta parempaa nuorten kuuntelemista. Vaikka esimerkiksi Helsingissä on Ruuti-järjestelmä, saisi sillä mielestäni olla nykyistä enemmän todellista vaikutusvaltaa nuorille tärkeissä päätöksissä. Valtuuston keskustelukulttuuri kaipaisi ajoittain lisää protumaista toisten kunnioittamista ja aitoa kuuntelemista. Protussa vaalittava uteliaan pohdiskelijan asenne maailmaan on hyvä piirre myös poliitikolla.

Kati Juva
Vihreät
Ehdokasnumero:
643

Ikä: 59
Oma protuleiri: 1995 ohjaajana Kotkan Kuuttingissa

Puran esteitä – asenteissa, rakenteissa, liikenteessä. Tukeudun tietoon. Vastustan vihapuhetta
www.katijuva.fi

Vastaus kysymykseen:
– Hienointa Protussa on avoin ja hyväksyvä ilmapiiri. Tämä on asia, josta kunnallis- ja muullakin politiikalla on opittavaa. Protussa kaikkia kuunnellaan eikä kenenkään mielipiteitä mollata. Argumentit perustellaan hyvin ja ne nojaavat tietoon, eivät uskomuksiin. Lisäksi arvot ja ihmisoikeudet ovat maailmankatsomusten ja toiminnan keskiössä. Myös politiikassa on välttämätöntä, että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Myös yhteisiä arvoja tarvitaan.

Tuuli Kamppila
Feministinen puolue
Ehdokasnumero:
9

Ikä: 29
Oma protuleiri: 2016 aikuisprotulla

Rohkeus ruokkii rohkeutta. Äänestä rohkea, kaikille turvallinen Helsinki!
fb.me/kamppilatuuli

Vastaus kysymykseen:
– Kuvitellaan maailma, jossa jokainen kunnanvaltuutettu on käynyt protu-leirin joko nuorena tai aikuisena. Tässä maailmassa jokainen on päässyt pysähtymään viikoksi pohdiskelemaan ihmisyyttä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Ei tämä ainakaan kovin haitallista olisi. Kunnan tärkein tehtävä on jatkossa soten myötä koulutus ja varhaiskasvatus. Erityisesti näiden merkitys saisi Protun kautta lisävaloa.

Heikki Ketoharju
Suomen kommunistinen puolue ja Helsinki-listat
Ehdokasnumero:
1011

Ikä: 28
Oma protuleiri: 2004 Enonsaaressa

Lisää valtaa asukkaille!
www.facebook.com/heikkiket

Vastaus kysymykseen:
– Protu on osallistava leiri, ja kaipaisin kuntapolitiikkaan samanlaista uskoa nuorten ja muidenkin ihmisten kykyyn järjestää itse asiansa. Protun ihanteena on myös monipuolinen ja argumentoiva keskustelu, mikä mielestäni on yksi edellytys demokratian toteutumiselle. Demokratien merkitys ylipäätään politiikassa tuntuu hämärtyneen, ja siksi kannattaisi ottaa oppia Protusta.

Otso Kivekäs
Vihreät
Ehdokasnumero:
653

Ikä: 37
Oma protuleiri: 1994 Kuhmoisissa

Helsinki - avoin kaupunki
http://otsokivekas.fi

Vastaus kysymykseen:
– Olen oppinut Protusta kriittistä ajattelua ja ratkaisujen hakemista kiistoihin dialogin kautta. Ne ovat olleet kuntapolitiikassa erittäin hyödyllisiä taitoja ja varmasti niiden laajempikin leviäminen auttaisi maailmassa kaikkialla.

Tekla Kosonen
Vihreät
Ehdokasnumero:
659

Ikä: 18
Oma protuleiri: 2015

http://teklakosonen.fi
http://www.facebook.com/KosonenTekla/

Vastaus kysymykseen:
– Kuntapolitiikalla olisi varmasti paljon opittavaa Protusta. Jos jokainen poliitikko osaisi ottaa kaikki näkökulmat huomioon, luoda lämmintä yhteisöllisyyttä ja olla avoin kuntapolitiikan laatu paranisi varmasti. Toisaalta kuntapolitiikka on ihan kaikille, ja on äänestäjän valinta millaista puoluetta ja ehdokasta haluaa äänestää!?

Amanda Pasanen
Vihreät
Ehdokasnumero:
697

Ikä: 22
Oma protuleiri: 2009 Itätalossa

Polkuja jokaiselle
http://www.amandapasanen.fi

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikalla on paljon opittavaa protun avoimesta ja turvallisesta ilmapiiristä, jossa ihmiset saavat olla täysin omia itsejään ja jossa kaikkia kuunnellaan tasapuolisesti. Politiikassa tarvitaan enemmän arvokeskustelua, jotta ymmärretään, minkä arvojen pohjalta tehdään päätöksiä ja mitä arvoja edistetään. Protulla vallitseva suvaitsevaisuus ja empatia muita ihmisiä kohtaan olisi myös tärkeä tuoda osaksi politiikkaa.

Lilja Tamminen
Vihreät
Ehdokasnumero:
722

Oma protuleiri: 2002 ruotsinkielinen protuleiri

Ongelmiin on ratkaisut. Nyt on aika käyttää niitä.
http://liljat.fi/ratkaisuja

Vastaus kysymykseen:
– Yhteiskunnalla ja politiikalla ylipäätään olisi opittavaa protusta. Protun edistämät filosofian ja kriittisen ajattelun perinteet ovat avain sivistyneempään ja parempaan maailmaan

Anna-Mili Tölkkö
Suomen kommunistinen puolue
Ehdokasnumero:
1026

Ikä: 29
Oma protuleiri: 2002 Turun saaristossa pyöräleirillä

http://annamilitolkko.
wordpress.com

Vastaus kysymykseen:
– Olisi. Protun ihmisiä ja erilaisuutta kunnioittava ilmapiiri ja toimintakulttuuri auttaisivat asioiden hoitamista myös kunnallispolitiikassa.

Anna Vuorjoki
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
359

Ikä: 40
Oma protuleiri: 1993 Aina-laiva

Reiluja palveluita, inhimillisiä päätöksiä
www.annavuorjoki.fi

Vastaus kysymykseen:
– Se oppi, jonka olen itse Protussa saanut demokraattisesta päätöksenteosta, on vailla vertaa. Protussa pystytään käymään vaikeistakin asioista avointa ja kriittistä keskustelua, jossa jokaista keskustelijaa kuunnellaan tasavertaisesti iästä, asemasta tai sukupuolesta riippumatta. Päätökset tehdään reilusti yhdessä, ei salaisissa kabinettineuvotteluissa. Jos tästä otettaisiin kunnallispolitiikassa mallia, tulisi Helsingistä paljon demokraattisempi paikka.

Joensuu

Maria Roivas
Vihreät
Ehdokasnumero:
247

Ikä: 20
Oma protuleiri: 2011 Kiljavalla

Ääni nuorille ja tasa-arvolle
https://facebook.com/mariaroivas

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikassa voitaisiin ehdottomasti ottaa mallia Protuleireillä käytävästä uteliaasta pohdinnasta ja avoimesta keskustelukulttuurista. Protulla erilaiset näkökulmat hyväksytään ja niistä keskustellaan avoimesti ja toisia kunnioittaen. Tahtoisin nähdä saman kunnallispolitiikassa eri puolueiden, ehdokkaiden ja valtuutettujen välillä. Yhteistyötä ja -ymmärrystä tarvitaan politiikassa, jotta kuntalaisille tärkeitä päätöksiä saadaan tehokkaasti tehtyä.

Ari Sulopuisto
Suomen kommunistinen puolue
Ehdokasnumero:
439

Ikä: 65
Oma protuleiri: 1994 Kontiolahden Varparannalla

Ei myytävänä!

Vastaus kysymykseen:
– Olin Protu-leirilää kymmenenä kesänä peräkkäin. Jos ja kun niitä muistelee, niin asioiden käsittelyn pilkkominen niin pieniin osiin, että käytettävissä oleva aika riittää edes melko hyvään käsittelyyn on ehkä paras. Se tosin kilpailee...ja saattaa hävitäkin Protusa vallitsevalle asioiden käsittelyn avoimuudelle - kaikkia kuunnellaan ja mielipiteet otetaan huomioon. Toivottavasti näistä käytännöistä ei ole tingitty!

Iiris Vesala
Vihreät
Ehdokasnumero:
254

Ikä: 24
Oma protuleiri: 2007 Karhonsaaressa, Kuopiossa

Feminismi ja jokalapsenoikeudet!
https://www.facebook.com/vesala.iiris/
http://iirisvesala.webnode.fi

Vastaus kysymykseen:
– Ehdottomasti! Protun toimintakulttuurissa otetaan ainutlaatuisella tavalla huomioon erilaisten ihmisten tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet ja kuunteleva dialogi. Lisäksi väittely, jossa pengotaan erilaisia äärimmäisiäkin argumentteja (esim. “Tyrannia on paras hallintomuoto”) aivan pohjamutiaan myöten, auttaa kirkastamaan omaa ajattelua. Tärkeää on myös hyvän yhteishengen luominen - saman porukan kanssa voi sekä väitellä että pitää hauskaa!

Jyväskylä

Satu Eskelinen
Piraattipuolue
Ehdokasnumero:
142

Ikä: 26
Oma protuleiri: 2011 ohjaajana Halslahdessa

Nörtimpi humanisti
Nykyaikainen feministi
Punavihreä piraatti
Sivistynyt maalaisjuntti.

https://www.facebook.com/satueskelinenpir/

Vastaus kysymykseen:
– Todellakin! Erityisesti kunnallistasolla politiikkaan kaivataan lisää avoimuutta ja yhdenvertaista yhdessä tekemistä, jotta kaikki asukkaat voivat osallistua päätöksentekoon ja tietää paremmin asioista, jotka vaikuttavat heidän asuinympäristöönsä ja elämäänsä. Tämä onkin Piraattipuolueen ydinasiaa, jonka takia olen puolueessa. Myös ympäristön kunnioittaminen on osa järkevää ja vastuullista päätöksentekoa, vaikka se usein uhkaakin jäädä eturyhmäajattelun jalkoihin.

Sonja Karppinen
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
409

Ikä: 26
Oma protuleiri: 2004 Hopealahdessa

Kasvatuksen, sivistyksen ja planeetan puolesta
www.kuntavaaliehdokas.fi/
sonjakarppinen

www.facebook.com/
karppisensonja

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikassa pitäisi ottaa oppia Protun keskustelukulttuurista: Jokaisen pitäisi osata olla eri mieltä, mutta rakentavasti ja keskustelukumppania kunnioittaen. Arvostan Protussa sitä, että ollaan avarakatseisia ja halutaan edistää tasa-arvoa ja ymmärrystä eri ryhmiä kohtaan. Protussa kaikki saavat osallistua. Nuoret ovat tasa-arvoisia osallistujia ja heidän ajatuksensa ovat ihan yhtä vakavasti otettavia kuin aikuisten. Nuorten ylitse ei kävellä. Myös kuntapolitiikassa pitäisi olla näin.

Eetu Rantakangas
Piraattipuolue
Ehdokasnumero:
153

Ikä: 28
Oma protuleiri: 2012 ohjaajana Halslahdessa

https://www.facebook.com/Eetu-Rantakangas-Piraattipuolue-100712210000642

Vastaus kysymykseen:
– Mukava ja ennakkoluuloton keskustelu muiden kanssa ja asioiden aito ja ennakkoluuloton pohtiminen ovat niitä asioita joista kunnallispolitiikassakin voitaisiin ottaa oppia.

Karkkila

Katja Etolin
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
41

Ikä: 35
Oma protuleiri: 1996 Hattulan Ahorannassa

Vastaus kysymykseen:
– Kyllä. Protussa monet päätöksenteon prosessit ovat avoimia ja jäsenillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa. Kunnallispolitiikka hyötyisi myös Protun toiminnalle tyypillisestä luottamuksen ilmapiiristä, jossa kunnioitetaan ja kuunnellaan muita. Lisäksi oppia voisi ottaa nuorten kanssa toimimisesta ylipäätään. Protussa nuoret eivät ole vain toiminnan kohteita vaan toimijoita itsessään.

Lohja

Jussi Aapalahti
Vihreät
Ehdokasnumero:
286

Ikä: 19
Oma protuleiri: 2014 Vasikkaluodossa

Julkinen liikenne maksuttomaksi!
https://www.facebook.com/AapalahtiJussi/
https://www.instagram.com/jupsu_/

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikalla olisi opittavaa protun tasa-arvo kulttuurista ja luonnon kunnioittamisesta. Ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin suuryritysten rikastuminen. Mitä me teemme tavaroilla ja työpaikoilla jos saasteet ja ilmastonmuutos tuhoaa maapallon? yhtää luonnolle haitallista päätöstä ei saa tehdä Lohjalla. Ilmainen julkinen liikenne on ensimmäinen askel kohti saasteettomampaa Lohjaa!

Kouvola

Lauri Frosti
SDP
Ehdokasnumero:
104

Ikä: 54
Oma protuleiri: 2013 Nuuksiossa aikuisleirillä

Avaimena yhteistyö!
www.frosti.fi
https://www.facebook.com/lauri.frosti

Vastaus kysymykseen:
– Kyllä, kunnallispolitiikassa on paljonkin opittavaa protuilusta, erityisesti kuuntelemisen ja kohtaamisen taitoa. Halua ymmärtää erilaisuutta, myös omasta maailmankuvasta poikkeavia näkemyksiä. Tahtoa nähdä hyvää toisessa ihmisessä ja etsiä se yhteinen pohja, josta rakentaa parempaa maailmaa. Ja joskus myös rohkeutta sanoutua irti siitä, mikä ei rakenna parempaa maailmaa, vaan päinvastoin turmelee sitä.

Nokia

Antti Tomminen
Vihreät
Ehdokasnumero:
132

Ikä: 35
Oma protuleiri: 1996

Käytännän tekoja paremman huomisen puolesta
http://www.anttitomminen.com

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikalla olisi todellakin opittavaa Protusta. Avoimuuden, hyväksynnän ja sivistyneen keskustelun tulisi olla nykyistä isompi osa päätöksentekoa. Monessa kunnassa hyödyttäisiin samanlaisesta yhteenkuuluvuudesta ja hyvästä arvopohjasta.

Nurmijärvi

Kaisla Huhta
Vihreät
Ehdokasnumero:
186

Ikä: 20
Oma protuleiri: 2011 Kiljavalla

facebook.com/huhtakaisla

Vastaus kysymykseen:
– Olisi paljonkin! Avoimuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja toisten ihmisten kuunteleminen tulevat tärkeimpinä mieleen, mitä kunnallispolitiikalla olisi opittavaa Protun keskeisistä periaatteista.

Oulu

Vaili Jämsä-Uusitalo
Perussuomalaiset
Ehdokasnumero:
232

Ikä: 58
Oma protuleiri: 1997 Oulussa Koppanassa

Yhdessä päättäen kuntalaisten hyvän puolesta

Vastaus kysymykseen:
– Kaikki ne syvälliset avoimet keskustelut, joissa kunnioitataan toisen mielipidettä. Kyllä olisi opittavaa.

Tampere

Juuso Aalto
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
317

Ikä: 34
Oma protuleiri: 1998 Viikarinsaaressa

https://www.facebook.com/kunnallisvaaliehdokasjuusoaalto/

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikkaan Protusta voi oppia tasa-arvoa, avoimuutta, elämäniloa ja toisen ihmisen huomioonottamista. Itselle Protuleiri edusti näitä arvoja ja opit ovat kantaneet läpi elämän. Kuntapäättäjien tulee ottaa aina ihmiset huomioon päätöksenteossa ja esim. talouspolitiikka ei saa olla ristiriidassa huolenpidon ja hyvin voinnin kanssa.

Matti Hallamaa
Vihreät
Ehdokasnumero:
184

Ikä: 37
Oma protuleiri: 1994 Kotkan Viikarinsaaressa

Kajauta luontoäänesi äänestyspöntössä!
www.mahallamaa.fi
https://www.facebook.com/vihreahallamaa/
https://twitter.com/mahallamaa

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikassa voitais kanssa välillä kasautua ja läjäytyä ihan vaan fiilisteleen toisten erilaisuutta ja samalla pohjatonta samanarvoisuutta. Oikeistopopulismin kitkemisessä voitais käyttää yhtä ärhäkkää otetta kuin nazi-polizei -leikissä Saunomisen merkitystä ei pitäisi unohtaa, vaikka päätökset pitääkin tehdä julkisesti. Sekasauna pakolliseksi myös politiikkaan. Kattava tasa-arvon ja ihmisarvon merkityksen korostaminen on hukkunut kaikesta yhteiskunnallisesta diskurssista - sitä lisää!

Niko Vallenius
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
410

Ikä: 28
Oma protuleiri: ohjaajana 2013

Kauaskatseista hyvinvointipolitiikkaa lyhytnäköisiä leikkauksia vastaan!
www.facebook.com/nikovallenius
www.vallenius.fi

Vastaus kysymykseen:
– Protukulttuurilla olisi ehdottomasti paljon annettavaa politiikkaan. Politiikka kaipaa kipeästi enemmän toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria, rakentavaa kriittisyyttä, tietoon perustuvaa näkemysten muodostamista sekä aitoa tasa-arvoon perustuvaa ilmapiiriä, jossa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on.

Turku

Katariina Lappi
Vihreät
Ehdokasnumero:
156

Ikä: 32
Oma protuleiri: 1999 Ahorannassa

Maallinen Turku on kaikkien Turku!
http://www.laulavakaantaja.fi
https://www.facebook.com/ehdokaslappi

Vastaus kysymykseen:
– Kunnallispolitiikkaan olisi hyvä adoptoida protupiireissä harrastettu välittömyys ja hyväksyvyys ihmisten välisissä suhteissa. Lähtökohtaisesti jokainen kohtaamasi ihminen on uusi ystävä eikä mahdollinen este omalle etenemiselle. Politiikassa kuuluukin olla eri mieltä asioista, mutta niin kauan kuin vain asiat tappelevat, ollaan demokraattisella maaperällä. Protupiireissä on turvallista olla eri mieltä asioista, ja tästä olisi kuntapolitiikassa hyvä ottaa oppia.

Kukka-Maaria Wessman
Vihreät
Ehdokasnumero:
212

Ikä: 27
Oma protuleiri: 2006 Granössä

Rakastan Turkua ja haluan valtuustoon tekemään Turusta kaupunkia, jota jokainen voi rakastaa.
http://www.kmwessman.fi
https://www.facebook.com/kmwessman/

Vastaus kysymykseen:
– Musta Protussa hienoa ja omalaatuista on se, että nuoret tekevät kaiken alusta asti itse. Tästä voitaisiin ottaa oppia myös kunnallispolitiikassa! Nuoret pitää ottaa mukaan päättämään heitä koskevista asioista. Protu osoittaa, että nuoret kyllä oppivat ottamaan vastuuta, kun heille annetaan sitä.

Vaasa

Saana Lind
Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero:
14

Ikä: 28
Oma protuleiri: 2004 Ähtärissä Kaijanniemessä

Punavihreä feministi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asialla
https://www.facebook.com/saanalindpol

Vastaus kysymykseen:
– Haluan kuntani olevan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ja siihen tarvitaan hierarkioiden purkua, asioiden kyseenalaistamista ja solidaarisuutta. Tämän toteutumiseksi kunnallispolitiikkaan tarvitaan protulta tuttua yhteisöllisyyttä, toisista välittämistä, yhdessä tekemistä ja asioiden pohtimista ja näkemistä muista näkökulmista. Mutta ennen kaikkea kuntapolitiikkaan tarvitaan nuoria aivan kuten protuunkin.

Ylivieska

Timo Ahvenainen
Vihreät
Ehdokasnumero:
11

Ikä: 30
Oma protuleiri: 2001

https://www.facebook.com/vihertimo/

Vastaus kysymykseen:
– Kuntapolitiikassa voitaisiin oppia näkemään nuoret valtavana voimavarana, jonka hyvinvointiin kannattaa panostaa ja jotka eivät saa jäädä passiivisiksi toiminnan kohteiksi, vaan heitä tulee kannustaa oman elämänsä ja elinympäristönsä asioista päättämiseen. Lisäksi kuntapolitiikkaan tarvitaan enemmän perusteluja vaativaa mutta toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria, rakentavaa palautteen antamista ja vastaanottamista sekä ihmisten monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista.


© Prometheus-leirin tuki ry