Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Skolningar på svenska

 

Ta hänsyn till före anmälning till skolning

  • Om du söker till hjälpledare, kolla från din profil om du är en medlem i föreningen. Om du inte är medlem och märker det först på hösten, men vill ändå med i ett team på sommaren, bör du hastigt ansöka om medlemskap! Medlemskapet är en förutsättning för att bli hjälpledare.

  • Ansökning om roller börjar i hösten och sluter när alla skolningar som motsvarar roller är fulla.

  • Anmälningen börjar 1.12 och fortsätter så länge det finns platser i skolningar.

  • Teamskolning. Efter ett lägerteam har bildats (mellan april och maj), inbjuds det till teamskolning, dit varje medlem måste anmäla sig.

  • Skolningsbrev skickas till alla anmälda senast en vecka före skolning. I brevet finns kontaktuppgifter till ansvariga utbildare och information om t. ex gemensam transport.

  • Tidtabell. Skolningen börjar typisk lördag kl. 10 och sluter söndag kl. 14. Tiderna bekräftas i skolningsbrevet.

  • Avgifter. Deltagare debiteras en avgift (Protus medlemmar 25 €, andra 30 €), som ingår mat, logi, program och transport. Avgiften betalas cash på plats.

  • Ersättningar för resor med offentlig trafik (billigaste sättet) kan ansökas. Som utgångspunkt betalas ersättningar endast till egna områdets närmaste skolning, men med goda grunder kan fråga en undantag från kansliet.

  • Välmåendeav ledarna är viktigt för Protu. Ifall du funderar om din egen ork, lönar det sig att bekanta dig med poängen om orkade här.

 

Sveskspråkiga skolningar hittas här.

© Prometheus-leirin tuki ry