Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Jaostotoimintaa kaikille!

Protuile kesät talvet, oma jaosto on kuin ympärivuotinen leiritiimi! Protun jaostoissa pääosin nuoret aktiivit huolehtivat leiripaikkojen löytämisestä, tiimiläisten ja kokkien riittävyydestä, leirien mainonnasta ja protumaisen toiminnan järjestämisestä. Jaostot ovat avoimia kaikille Protun jäsenille – tervetuloa mukaan!

Jos haluat kysyä jaostotoiminnasta, lähetä sähköposti aktiivirekrytointi@protu.fi tai lähetä kysymyksesi lomakkeella.

Jaostot ja pysyvät työryhmät

Leirijaosto

Leirijaosto (leiri@protu.fi) vastaa leiripaikkojen varaamisesta, yhteydenpidosta leiripaikkoihin, ongelmatilanteista käytännön asioissa leireillä, leiripakettien kasaamisesta ja muista leirikesän käytännön järjestelyistä. Ideoi ja kartoittaa uusia leiripaikkoja ja teemaleirejä.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: Leiriluettelon laatiminen, leiripaikkojen varaaminen, leiripakettien ym. materiaalien organisointi, junalippuvaraukset, tiimiläisten tuki ja ohjeistus.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: Isojen kokonaisuuksien hallinta, resurssioptimointi, Excel-taidot, paikkavarauksissa neuvottelutaidot, pakettivastaavilla logistiikka- ja hankintataidot.
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi leirijaosto nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan leirijaostoon täällä.

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi) tukee Protun väliakaisia työryhmiä yhdistyksen tapatumien, kuten Puistotapahtuman, Alkajaisten ja Kaamoskarkelojen järjestämisessä.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ:  tapahtumakohtaisesti paikkojen varaukset, viranomaisilmoitukset, majoituksen järjestäminen, ohjelman järjestäminen, kioskin järjestäminen ja turvallisuudesta vastaaminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: Oppimismahdollisuudet: tapahtumien järjestäminen, viranomaisilmoitusten laatiminen, hr-taidot ja koordinointi, projektinhallinta.
 • HUOMIOITAVAA: Sopii projektimuotoisesta työskentelystä pitäville. Sopii sinänsä kaikille, mutta hyvä olla valmiudet muodolliseen toimintaan (viranomaisyhteistyö).
 • MUKAAN TULEMINEN: Tapahtumanaostoon voi liittyä mukaan läpi vuoden. Hae mukaan tapahtumajaostoon täällä.

Tiedotusjaosto

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi) vastaa viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä. Jaosto toteuttaa ja hankkii esitteet, Protu-tuotteet ja päivittää www-sivujen sisältöjä.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: koulutiedotusten koordinointi, koulupostitusten organisointi, tapahtumaosallistuminen, markkinointimateriaaleista vastaaminen, mediatoiminta, sisäinen viestintä, sosiaalisen median kokonaisuuden hallinta ja verkkosivujen sisällöistä vastaaminen. Jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä tuntuu itsestä on mielenkiintoisimmalta.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: vaikuttava viestintä, sisällön tuottaminen ja yhteistyötaidot, ihmisten koordinointi ja organisointi, kuvankäsittely, grafiikan tuottaminen ja mediataidot.
 • HUOMIOITAVAA: Sopii esimerkiksi valokuvaus- ja mediaharrastajille, someviestinnästä ja -vaikuttamisesta kiinnostuneille sekä sisällöntuottamisesta kiinnostuneille.
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi tiedotusjaosto nimitetään syyskuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan tiedotusjaostoon täällä.

Aktiivirekrytointiryhmä

Aktiivirekrytointiryhmä (aktiivirekrytointi@protu.fi) tukee Protun jaostoja ja toimielimiä henkilöresursseihin (esim. uusien jäsenten rekrytointi, olemassa olevien jäsenten huolto ja kouluttaminen, passiivisten jäsenten aktivoiminen) liittyvissä asioissa. Ryhmä organisoi pienryhmäprojekteja tekemään erilaisia asioita sekä tukee asiaankuuluvia jaostoja tiimiläis-, kouluttaja- ja kokkirekrytoinnissa. Lisäksi ryhmä tekee yleisesti näkyvksi Protussa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä ja oppimismahdollisuuksia siinä.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: aktiivirekrytointi somessa ja tapahtumissa, viestintätoimenpiteet vanhoille aktiiveille, vapaaehtoishuolto, pienryhmäprojektien organisointi, oppimisen näkyväksi tekeminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: hr, rekrytointiviestintä, sisällöntuotanto
 • MUKAAN TULEMINEN: Liittyminen milloin vain vuoden aikana. Hae mukaan aktiivirekrytointiryhmään täällä.

Jatkoleirijaosto

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi) vastaa jatkoleiritoiminnasta eli kesä-, syys- ja talvijatkoleirien järjestelyistä. Jaosto hankkii jatkoleiripaikat, kehittää jatkoleirien teemoja sekä kokoaa ja kouluttaa jatkoleiritiimit.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: paikkojen varaus, leirien ja tiimiläisyyden markkinointi, tukihenkilönä toimiminen, tiimien kouluttaminen ja koulutusmateriaalien laatiminen, leirien ideointi.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: leirien järjestämisen käytännön asiat, kouluttaminen/ihmisen ohjaus, mainossisältöjen laatiminen, nettisivujen päivitys.
 • HUOMIOITAVAA: Tekee samoja asioita kuin muutkin jaostot, mutta pienemmässä mittakaavassa, sopii sellaisille, jotka haluavat tehdä kaikkea.
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi jatkoleirijaosto nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan jatkoleirijaostoon täällä.

Kansainvälinen jaosto

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi) vastaa Protun kansainvälisestä toiminnasta ja projekteista. Jaosto huolehtii Protun englanninkielisestä toiminnasta kotimaassa. Lisäksi jaosto huolehtii yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla kuten ruotsalaiseen sisarjärjestöömme Protusiin

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: international-leirien suunnittelu, englanninkielisten nettisivujen ylläpito, sanastot ja käännökset, englanninkieliset koulutukset, kv. projektit (Erasmus+).
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: kansainvälisyys, englanninkielinen kommunikointi (myös sisällöntuotanto ja kääntäminen), kansainvälisen näkökulman huomioon ottaminen.
 • HUOMIOITAVAA: Tekee monia samoja juttuja kuin muut jaostot, mutta englanniksi. Kielitaito tärkeä asia toiminnan kannalta. Paljon itsenäistä työskentelyä, esim. käännökset.
 • MUKAAN TULEMINEN: Kansainväliseen jaostoon otetaan uusia ihmisiä mukaan kahdesti vuodessa. Hakemusten deadline on keväisin 31.3. ja syksyisin 30.9. Hae mukaan kansainväliseen jaostoon täällä.

Svenskagruppen

Svenskagruppen (svenska@protu.fi) är en avdelning som stöder, koordinerar och skapar svenskspråkig verksamhet i Protu (i Finland, den internationella avdelningen ansvarar över samarbetet med svenska föreningen Protus). Läs mer här. // Svenskagruppen (svenska@protu.fi) eli ruotsinkielinen työryhmä tukee, koordinoi ja toteuttaa Protun ruotsinkielistä toimintaa (Suomessa, kansainvälinen jaosto vastaa yhteistyöstä Ruotsin Protus-järjestön kanssa). Lue lisää (ruotsiksi) täällä.

Kokkijaosto

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi) vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin. Jaosto hoitaa kokkien kouluttamisen ja toimii kokkien tukena.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: kokkien rekrytointi ja sijoittaminen, oppaiden laatiminen ja päivitys, taloudenhallinta, kokkien kouluttaminen, taulukoiden ja lomakkeiden laatiminen, palautteisiin reagoiminen, keittiötarvikepankin ylläpito.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: rekrytoinnin hallinta, koordinointi, tuki ja fasilitointi, organisointi ja aikataulutus sekä kokonaisuuksien hallinta, koulutustaidot, Excel-taidot, ohjeistussisältöjen laatiminen.
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi jaosto nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan kokkijaostoon täällä.

Protu-lehden toimituskunta

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi) toimittaa Protun verkkolehteä.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: päätoimittaminen, taittaminen, kuvittaminen, toimitussihteerinä toimiminen, muu toimitustyö
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: kirjoittaminen, journalistiikka, taitto ja kuvittaminen
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi toimitus nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan Protu-lehden toimituskuntaan täällä.

Www-työryhmä

Www-työryhmä (www@protu.fi) ylläpitää ja kehittää Protun sivuja ja ratkoo niihin liittyviä ongelmia. Työryhmä tuottaa sivustolle uusia palveluja toimiston, aktiivien ja jäsenten käyttöön.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: nettisivujen kehitystyö, jaostojen tukipyyntöihin reagoiminen, palveluntarjoajan kanssa asioiminen
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: nettisivujen ja sisällönhallintajärjestelmien käyttö, nettisivujen kehitys ja ylläpito
 • HUOMIOITAVAA: Paljon itsenäisesti ja ryhmässä opittavaa teknistä asiaa.
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi työryhmä nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan www-työryhmään täällä.

 

Muut vastuutehtävät kaikille!

Tositetarkastajat

Tositetarkastajat (talvk@protu.fi) käyvät läpi Protun taloushallinnon tositteita (kuitteja, kulukorvauksia jne.) ja tarkistavat niiden perusteella mm. onko yhdistyksen rahoja käytetty taloussääntöjen mukaisesti. Tarkastusta voi tehdä hyvinkin omaan tahtiin vuoden mittaan ja työmäärä on varsin kohtuullinen, esim. muutaman tunnin työskentely parina päivänä 2-3 kertaa vuodessa riittänee hyvin. Hae tositetarkastajaksi sähköpostilla.

 

Koordinoivat toimielimet

Hallitus

Protun toimintaa johtaa 16-jäseninen hallitus (hallitus@protu.fi), jonka Protun jäsenet valitsevat vuosittain syyskokouksessa.

Puheenjohtajisto

Protun puheenjohtajistoon (puheenjohtajisto@protu.fi) kuuluvat puheenjohtaja (syyskokous valitsee), varapuheenjohtaja (hallituksen jäsen), sihteeri, taloudenhoitaja, toimisto- ja hallintopäällikkö sekä työvaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajisto edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan. Lisäksi puheenjohtajisto johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin. Uusi puheenjohtajisto nimitetään joulukuussa hallituksenvaihtokokouksessa.

© Prometheus-leirin tuki ry