Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Jaostot ja toimielimet Protun toiminnassa pidempään mukana olleille!

Tiimissä tai jossakin jaostossa toiminut protu!
Alta löydät listan jaostoista, tehtävistä ja toimielimistä, joissa kokemus Protun toiminnassa mukana olemisesta on toivottavaa! Jos haluat kysyä vapaaehtoistoiminnasta jaostoissa, lähetä sähköposti aktiivirekrytointi@protu.fi tai lähetä kysymyksesi lomakkeella.

Jaostot ja pysyvät työryhmät

Koulutusjaosto

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi) vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta. Jaosto valitsee kouluttajat ja kouluttaa nämä tehtäväänsä. Lisäksi koulutusjaosto hoitaa koulutusten käytännön järjestelyjen kuten koulutuspaikkojen ja yhteiskuljetusten järjestämisen.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: sisällöntuotanto (koulutusrungot, koulutusten kehittäminen, purkajaiset), human relations (koulutettavien rekrytointi, koulutustiimien kokoaminen, tukihenkilötoiminta), koulutuspaketeista vastaaminen, bussikuljetuksista vastaaminen, koulutuspaikoista vastaaminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: itsevarmuus, kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot, organisointi, kehittäminen ja innovointi, luottamuksellisten tietojen käsittely, resurssioptimointi, ongelmanratkaisu, viestintä.

 • HUOMIOITAVAA: Sopii erityisesti sosiaalisille ja ihmisten kanssa toimimisesta pitäville. Myös idearikkaille ja kehittämisestä kiinnostuneille

 • MUKAAN TULEMINEN: Koulutusjaostoon voi hakea mukaan missä tahansa vaiheessa vuotta, ja uudet jaostolaiset perehdytetään sitä mukaa, kun he liittyvät jaoston toimintaan. Hae mukaan koulutusjaostoon täällä.

 

Rekrytointiryhmä

Rekrytointiryhmän (rekry@protu.fi) pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä. Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden ja jututtaen koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: taulukkojen ja lomakkeiden laatiminen ja ylläpito, sosiaalinen media, paikkatietojen kokoaminen, ohjaajakeskusteluidenkoordinointi, koulutusten taloudesta huolehtiminen, jälkirekry.

 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: ihmissuhdetaidot, ryhmäytyötaidot, ryhmädynamiikka, ohjaaminen, ryhmänhengen luominen, organisointitaidot, some ja viestintä (joukko- ja henkilökohtainen)

 • HUOMIOITAVAA: Edellyttää jäseniltä omistautumista (viikonloppukokouksiin, toimintaan koulutusten ulkopuolella ja kokoamisiin pitää pystyä osallistumaan).

 • MUKAAN TULEMINEN: Hae mukaan rekrytointiryhmään kaudelle 2022-2023 täällä!

 

Tukihenkilöjaosto  

Tukihenkilöjaosto (tukihenkilojaosto@protu.fi) vastaa leiriohjaajien yleistukihenkilöiden rekrytoinnista ja tukihenkilötiimien kasaamisesta. Jaosto kouluttaa tukihenkilöt sekä koordinoi ja tukee heidän toimintaa. Lisäksi jaosto rekrytoi ammattitukihenkilöt.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: yleistukihenkilötiimien rekrytointi ja kokoaminen, ammattitukihenkilölistan laatiminen, materiaalien päivittäminen, tukitoiminta Purkajaisissa, koulutukset ja perehdytykset, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin

 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: tukipuhelinpäivystys (kriisipäivystys), kuuntelu- ja keskustelutaidot, kirjoittaminen ja kouluttaminen. 
 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi tukihenkilöjaosto nimitetään joulukuussa. Hae mukaan tukihenkilöjaostoon sähköpostilla.

Muut vastuutehtävät protukokeneille!

Häirintäyhteyshenkilöt

Häirintäyhteyshenkilöt (aktiivirekrytointi@protu.fi) edistävät sitä, että jokaisella yksilöllä on turvallista toimia ja kaikilla on hyvä olla Protussa. Häirintäyhteyshenkilöt reagoivat puhelimitse ja netin kautta tuleviin yhteydenottoihin. Häirintäyhteyshenkilöt nimitetään joulukuussa, hae häirintäyhteyshenkilöksi sähköpostilla.

Tuhto: tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmä  

Tuhto (tuhto@protu.fi) edistää turvallisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä projekteja ja tukee muita toimielimiä näissä teemoissa. Työryhmässä voi oppia monenlaisten ihmisten huomioon ottamista käytännön työssä ja suunnittelussa. Oppii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää viestintää (miten sanoittaa ja kommunikoida ulospäin ymmärrettävästi). Tuhto opii erityisesti sellaisille, jotka haluavat edistää Protussa yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta (kykyjä ajatella asioita monipuolisesti yhdenvertaisuuden kannalta, osaa ottaa omassa työssä ja suunnittelussa näitä näkökulmia mukaan). Tuhtoon voi tulla mukaan, vaikka ei ole tottunut ajattelemaan näiden näkökulmien kautta, mutta siitä on hyötyä. On eduksi, jos on kokemusta Protussa toimimisesta. Hae mukaan tuhtoon sähköpostilla.

 

Koordinoivat toimielimet

Työvaliokunta

Työvaliokunta (tvk@protu.fi) huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanemisesta, jaostojen toiminnan ohjaamisesta, valvomisesta ja kehittämisestä hallituksen luomien strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi valiokunta päättää sellaisista asioista, jotka eivät kuulu millekään jaostolle mutta eivät ole riittävän isoja hallituksen päätettäviksi.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ: jaostokummina toimiminen, yhteydenottoihin reagoiminen, kriisipäivystys kesäisin

 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: organisointi, koordinointi (lankojen käsissä pitäminen), ongelmatilanteiden ratkaisu.

 • HUOMIOITAVAA: Protutausta, erityisesti järjestöpuolen tausta, etu työvaliokunnassa toimimisessa. Sopii henkilöille, jotka pitävät lankojen pitämisestä käsissään. Hyvä paikka toimia myös hiljaista protutietoa hallitsevat henkilöille.

 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi työvaliokunta nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan työvaliokuntaan täällä.

 

Talousvaliokunta 

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi) huolehtii Protun talouden juoksevista asioista, kehittää yhdistyksen taloutta ja kartoittaa uusia rahoituslähteitä. Valiokunta valmistelee talousasioita koskevat päätökset ja aineistot hallitukselle ja yleiskokouksille. Lisäksi talousvaliokunta tekee talouspäätökset sellaisista asioista, joita ei ole ennalta määrätty millekään jaostolle mutta ovat liian pieniä hallituksen päätettäviksi.

 • VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ:  taloudenhoitaja / talousvaliokunnan puheenjohtaja, taloustukihenkilö, budjettikummi, Excel-velho, salapoliisi (tositetarkastajien raporttien läpikäynti), alennusvastaava, varainhankkija uusia rahoituslähteiden kartoitus ja haku)
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: taloushallinnon perusasiat, projektinhallinta ja kokonaisuuksien hallinta. Tietyissä tehtävissä Excel- ja kouluttamistaidot sekä varainhankinnan strateginen suunnittelu.

 • HUOMIOITAVAA: Mahdollisuus ottaa merkittävää vastuuta ja osallistua taloutta koskevaan päätöksentekoon keskisuuressa organisaatiossa.

 • MUKAAN TULEMINEN: Uusi talousvaliokunta nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden. Hae mukaan talousvaliokuntaan täällä.

© Prometheus-leirin tuki ry