Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Rikosrekisteriote/Straffregisterutdrag

På Svenska nedan

Toimi näin:
Kopioi alla oleva suostumuslomakkeen teksti sähköpostin viestikenttään.
Laita otsikoksi ‘VAPAAEHTOISEN SUOSTUMUS – Rikosrekisteriotteen hakeminen’
Täydennä oma nimesi

Lähetä suostumus sähköpostitse rikosrekisteriote@protu.fi viimeistään 21.3.2021VAPAAEHTOISEN SUOSTUMUS – Rikosrekisteriotteen hakeminen 

Tämä suostumus perustuu lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Vapaaehtoisen tulee antaa suostumuksensa siihen, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjä tai muu järjestö sen lukuun, voi hakea laissa tarkoitetun vapaaehtoista koskevan rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskukselta. 

Toiminnan järjestäjä: Prometheus-leirin tuki ry, Prometheuslägrets stöd rf
Minä (lisää oma nimesi) Annan suostumukseni rikosrekisteriotteen hakemiseen.

Minulle on annettu ennen tämän suostumuksen antamista tieto seuraavista asioista: 
– rikosrekisteriote pyydetään vapaaehtoistehtävän järjestäjän tarkastettavaksi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi – otteeseen merkitään tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista – vapaaehtoistehtävän järjestäjän on luovutettava ote minulle välittömästi tarkastamisen jälkeen Paikka, aika, nimi


Haluan/en halua, että ote lähetetään minulle postissa tarkastamisen jälkeen (valitse jompikumpi).
Osoite, johon ote lähetetään halutessani:

 

---------

Gör så här:

-Skicka tillståndet per epost till rikosrekisteriote@protu.fi senast 23.3.2021

-Kopiera tillståndsblankettens text till epostet. 

-Lägg som rubrik på epostet: VOLONTÄRENS TILLSTÅND - Ansökan om straffregisterutdrag

-Fyll i ditt egna namn, samt tid och plats, och eventuell adress på de utmärkta ställena i blanketten. 

 

 

VOLONTÄRENS TILLSTÅND - Ansökan om straffregisterutdrag

 

Detta tillstånd grundar sig på lagen som kräver att brottsbakgrunden undersöks på frivilliga som arbetar med barn. Volontären bör ge tillstånd till att volontärarbetets arrangör, eller en annan aktör på uppdrag av arrangören, kan anskaffa sig det straffregisterutdrag från rättsregistercentralen som lagen syftar på.

 

Verksamhetens arrangör: Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-lägrets stöd rf

 

Jag (fyll i eget namn) ger tillstånd för ansökan om mitt straffregisterutdrag.

 

Jag har blivit försedd med information om följande angelägenheter:

 

-        Straffregisterutdraget ansöks och granskas av arrangören för den frivilliga verksamheten för att garantera minderårigas personliga integritet.

-        I utdraget anges uppgifter om vissa sexual-, vålds- och narkotikabrott.

-        Volontäruppgiftens arrangör bör överlämna utdraget till mig omedelbart efter granskningen.

 

Datum och underskrift

 

Plats och tid:

 

Volontär:

 

Jag vill/vill inte att utdraget skickas till mig i posten efter granskningen.

(välj någondera)

Adressen som utdraget skickas till enligt önskan:

© Prometheus-leirin tuki ry