Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Teemat ja käsittelytavat

Jokainen protuleiri on aina hiukan eri näköinen

 • Teemojen painotuksiin vaikuttavat leirien ohjaajat ja apuohjaajat sekä myös leiriläisten omat taipumukset ja toiveet.
 • Jokaisella päivällä on yksi tai useampi teema.

 

Kaikilla protuleireillä käsitellään seuraavia teemoja esimerkiksi mainituista näkökulmista, mutta teemojen järjestys ja laajuus vaihtelee.

 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
  • Moninaisuuden, samanlaisuuden ja normaaliuden käsitteet
  • Stereotypiat ja sosiaaliset roolit
  • Kiusaaminen ja syrjintä
  • Syrjinnän syntymiseen liittyvät tekijät ja keinoja vähentää syrjintää

 • Oma elämä ja tulevaisuus
  • Miten voin vaikuttaa tulevaisuuden kehityksen suuntaan?
  • Mitä on aika ja onnellisuus, entä menneisyys?
  • Omien tulevaisuuden tavoitteiden, toiveiden ja pelkojen pohtiminen ja hahmottaminen ovat olennainen osa aikuistumista.
  • Koko maailman tulevaisuus
  • Nykypäivän merkitys tulevan kannalta

 • Yhteiskunta ja vaikuttaminen
  • Oma rooli ja paikka yhteiskunnassa
  • Mistä palasista toimiva yhteiskunta rakentuu?
  • Tarve vaikuttaa ja erilaiset vaikutusmahdollisuudet
  • Aktiivisuus kannattaa!

 • Media
  • Median monimuotoisuus
  • Tiedon luotettavuus ja lähdekritiikki
  • Oma rooli median tuottajana ja kuluttajana
  • Minkälaista vaikutusvaltaa medialla on? Millä tavoin se vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan toimintaan?

 • Maailmankuvat ja -katsomukset
  • Välineitä oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja muodostumiseen
  • Mitä eroa on maailmankuvilla, -katsomuksilla, uskonnoilla ja elämäntavoilla?
  • Eettiset ja moraaliset kysymykset
  • Omien arvojen sekä mielipiteiden synty ja perusteleminen

 • Identiteetti
  • Käsittelyn ytimessä on jokainen leiriläinen itse
  • Minäkuva, identiteetti ja itsetunto sekä niihin vaikuttavat asiat
  • Mistä palasista minuuteni on rakentunut?
  • Mistä pidän tai en pidä itsessäni?
  • Tarkoituksena on tukea jokaisen identiteetin kasvua ja kokemusta siitä, että on hyvä juuri sellaisena kuin on.

 • Ympäristö
  • Mitä kaikkea ympäristö on?
  • Omaa suhdetta luontoon ja omien tekojen vaikutus siihen
  • Omaan ympäristöön vaikuttaminen
  • Vastuun kantaminen omasta ympäristöstä

 • Päihteet
  • Päihteidenkäytön syitä ja seurauksia
  • Päihteiden vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan tasolla
  • Miten itse suhtaudun päihteisiin ja päihteidenkäyttöön?
  • Erilaiset riippuvuudet

 • Ihmissuhteet
  • Käsittely laaja-alaista: läheisistä ihmissuhteista laajempiin sosiaalisiin verkostoihin
  • Ihmissuhteiden eroja, oma rooli niissä ja niistä seuraavat erilaiset tunteet

 • Seksuaalisuus
  • Rakkaus ja ihastuminen
  • Seksuaalisuus, sukupuoli ja kehollisuus
  • Miten sosiaaliset normit vaikuttavat seksuaaliseen käyttäytymiseen ja tunteisiin?
  • Tuetaan jokaista hyväksymään oma seksuaalisuutensa ja sukupuolensa.

 • Loppujuhla
  • Leirin päätöspäivänä järjestetään loppijuhla, jonne myös ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita.
  • Juhlassa esitetään leirillä valmisteltua ohjelmaa ja jaetaan leiriläisille Protu-korut ja todistukset leirille osallistumisesta.

 

Erilaisia käsittelytapoja teemoille

 • Aiheita käsitellään pääasiassa keskustelemalla eri tavoin.
  • Oikeita vastauksia ei ole, vaan jokainen saa muodostaa oman mielipiteensä - kaikkia kuunnellaan.
  • Voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia, fiilistellä tai selvittää omaa elämää ja maailmaa.
  • Keskusteluun voi jokainen osallistua omalla tavallaan. Toiset kuuntelevat suurimman osan ajasta ja kommentoivat harvemmin, kun taas toisilla puhuminen on luonteva tapa ajatella. Kaikki tavat ovat yhtä hyviä kunhan muistaa keskustelijana huomioida kaikki muut.
  • Hedelmällisimmillään keskustelussa luodaan jotain aivan uutta kaikesta siitä mitä keskustelijoilla on mielessään jo ennestään.
 • Voidaan myös väitellä, leikkiä, piirtää, näytellä, tanssia, laulaa tai vain nauttia kauniista kesäpäivästä.
 • Välillä samaan ohjelmaan osallistutaan koko leiriyhteisön kesken, välillä pienryhmissä ja joskus pareittainkin.
 • Joihinkin teemoihin saattaa liittyä vierailija

 

Lisäksi viikkoon kuuluu tietenkin leirielämää: saunomista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia. Leirin aikana toisilleen vieraat ihmiset muuttuvat läheisiksi, joskus jopa elinikäisiksi ystäviksi.

 

Leirin päiväaikataulu

 • Leirin ohjelmasta ja päiväaikataulusta päättää leiritiimi. Tiimin apuna on kuitenkin hyväksi havaittu aikataulurunko, jonka mukaan suurin osa leiripäivistä etenee.
 • Erillistä vapaa-aikaa ei Prometheus-leirillä ole, mutta ruokataukojen aikana on yleensä mahdollisuus pitää yhteyttä kotiväkeen tai hengailla leiriporukan kanssa. Leiriläisiin saa siis kotoa yhteyden parhaiten juuri ruokataukojen aikana.

 

Leirin viitteellinen päiväaikataulu:

08:00 - 09:00 Herätys ja aamupala
09:00 - 12:00 Ohjelmaa
12:00 - 13:00 Lounas
13:00 - 15:00 Ohjelmaa
15:00 - 15:30 Välipala
15:30 - 17:30 Ohjelmaa
17:30 - 18:30 Päivällinen
18:30 - 20:00 Ohjelmaa
20:00 - 22:00 Iltapala ja sauna
22:00 - 23:00 Iltaohjelma
23:00 Hiljaisuus

© Prometheus-leirin tuki ry