Protus värderingar

Värderingar

GLÄDJE OCH VÄLBEFINNANDE

Protus verksamhet ger glädje och välbefinnande för de inblandade. Alla i vår förening har rätten att känna sig respekterade och trygga, och skyldigheten att respektera andras gränser – både mentalt och fysiskt. Vi investerar i en konstruktiv feedbackkultur; det är så vi ger oss själva och varandra en chans att utvecklas. I Protu tar vi hand om varandra. Våra aktiviteter visar på lek och insiktsglädje.

JÄMSTÄLLDHET

Protu bjuder in och inkluderar; alla är välkomna till Protu. I Protu respekteras alla som sitt eget speciella jag, och alla förbinder sig att behandla andra med lika människovärde. Som organisation är vi lika stark, påhittig, motståndskraftig och funktionell som de som är involverade i den. Förmågan att samarbeta gör oss starkare. Ömsesidig respekt, gehör, hänsyn och förståelse stärker möjligheterna till samarbete. Vi arbetar för att uppnå jämställdhet och minska multibaserad diskriminering. Protu är antifascist, antirasist, anti-ableist och feminist.

NYFIKEN REFLEKTION

Protus verksamhet bygger på nyfikenhet och att göra saker själv. Protu erbjuder möjligheter att diskutera öppet och lära sig nya saker. På Protu ifrågasätter vi våra egna sätt att göra saker och färdiga åsikter och strävar efter att utvecklas både som gemenskap och som individer. Protu uppmuntrar alla att göra val som tar hand om sig själva och samtidigt tar hänsyn till andra. På Protu respekterar vi vetenskap och forskningsdata och försöker motivera våra egna åsikter.

ANSVAR

Protu åtar sig att agera ansvarsfullt gentemot sina operatörer, samhället och miljön. I Protu beaktas de kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Detta kan ses i praktiken på det sätt som Protu främjar jämlikhet och välbefinnande, verkar för ekonomisk stabilitet, gott styre och hållbart ledarskap samt strävar efter att bekämpa klimatförändringar och försämring av biologisk mångfald. Protu främjar öppenhet, inkludering och demokrati i sin interna verksamhet. I Protu tar alla ansvar för sig själva och sin miljö.

Mission

Prometheus-lägrets stöd rf (Prometheus-leirin tuki ry) eller Protu anordnar uppvuxningsutbildning baserad på jämlikhet och nyfiken reflektion främst i Finland och sprider Protuaktigt sätt att göra saker på. Vår verksamhet är religiöst och politiskt obunden. Vi erbjuder en högkvalitativ lägerupplevelse till så många ungdomar som möjligt och vi välkomnar så många som möjligt att delta i våra aktiviteter.

Vision

PROTU 2030 – VISION

Protu implementerar glädje, jämlikhet, nyfiken reflektion och hållbarhet i sin verksamhet och strävar efter att växa till en mer inflytelserik samhällsaktör.

KVANTITATIV TILLVÄXT AV VERKSAMHETEN
– År 2030 kommer vi att erbjuda ett läger för minst 1 300 deltagare.
– Till 2030 kommer Protus verksamhet att drivas av cirka 630 lägerteamsmedlemmar och cirka 250 andra aktiva deltagare.
– Protu är en övertygande samhällsaktör som sprider sina värderingar i samarbete med andra aktörer som delar Protus värderingar till andra delar av samhället, t.ex. genom att delta i samhällsdebatten.

HÅLLBARHET
– Protu har minst två betydande, hållbara och permanenta finansiärer som var och en tillför Protu minst 100 000 euro per år, samt tre mindre finansiärer som var och en tillför Protu minst 20 000 euro per år.
– Protu kommer särskilt att utveckla tillväxten av personlig insamling till en betydande finansieringskälla så att den utgör minst 18 % av alla Protus inkomster.
– Protu utvecklar sin interna kommunikation så att allt administrationsmaterial levereras i tid, heltäckande och tillgängligt för hela medlemskapet.
– Konsekvensbedömningen av hållbar utveckling görs i Protu i alla beslut som har en betydande inverkan på miljön.
– Protu granskar och vid behov förändrar sin verksamhet i en mer hållbar riktning i enlighet med den skriftliga beskrivna utvecklingsprocessen.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
– Protu förbättrar möjligheten till deltagande av människor med olika bakgrund i samarbete med frivilliga och experter baserat på dialog
– Kostnaderna för frivillig verksamhet utgör inget hinder för att delta i verksamheten – Underrepresenterade grupper inom Protu och i samhället kommer att kartläggas och en öppen diskussion kommer att föras om att ta hänsyn till dem inom Protu. Utifrån detta underlättas deras verksamhet i organisationen genom att ta hänsyn till dessa gruppers utmaningar i arbetssätten och deras utveckling.
– Protu anordnar läger, utbildningar och andra aktiviteter i hela Finland.