Protu tidningen

Protu tidningen Protu, eller Protu-lehti, är en medlemstidning för Prometheus-lägrets stöd rf, som talar om saker som händer i föreningen neutralt och vid behov kritiskt, samt en kulturtidning, som talar om sociala, filosofiska och kulturella ämnen av intresse för unga människor med nyfiket funderande.

Liksom föreningen är Protu politiskt och religiöst obunden.

Protu ger ut två papperstidningar varje år. Innehåll publiceras också aktivt online.

Protu tidningens hemsida: https://www.protulehti.fi/