Med i verksamheten

En ungdom som genomgått Protu, kom och gör andra ungdomars lägerupplevelse minnesvärd!
Vi söker hjälpledare i åldern 15–19 till Protuläger. Som biträdande instruktör får du även värdefull volontärarbetserfarenhet i arbetslivet och om du så önskar får du också ett certifikat!

Hjälpledare till läger

Tror du att världen behöver fler oberoende och kritiskt tänkande människor? Vi söker frivilliga ledare i alla åldrar (men minst 20 år) från olika bakgrunder till Protuläger! Som ledare erbjuder du unga människor en plats att tänka på världen och samtidigt ge dem mångsidig kompetens för livet!

Ledare till läger

Medverka i Protu somrar och vintrar, egen division är som ett året-runt lägerteam! Divisionerna tar hand om arbetet bakom lägren och organiseringen av Protuaktiviteter. I divisionerna kan du lära dig färdigheter i ett trevligt sällskap, såsom teamarbete, planering, självkännedom och tidshantering.

Till divisionen

I Protu finns det andra volontäruppgifter som passar ett brett spektrum av tendenser och livssituationer! Gå med som instruktör eller stödperson!

Till andra aktiva uppgifter

Är du intresserad av att laga mat? Som Protukock får du använda din kompetens och spela en viktig roll i vår verksamhet. Kockar behövs till läger såväl som till olika Protu-evenemang, så gå gärna med!

Som kock

Protus lokala grupper, det vill säga lokala Protus, verkar på olika platser runt om i Finland. Den lokala gruppen drivs av lokalbefolkningen som varit på Protu-läger och deras Protu fritidsaktiviteter är öppna för alla Protunister. 15-19 åriga
assisterande instruktörer.

Till lokala grupper

Varför bli en aktiv Protu?