Protus institutioner

Det praktiska arbetet sker i Protus divisioner, institutioner och arbetsgrupper, som omfattar mer än 100 aktiva volontärer.

Protus kansli stödjer styrelsen och avdelningarna och ansvarar för föreningens ekonomi och sköter administrativa ärenden.

Beslutande institutioner

Föreningsstämman

Föreningsstämman bestående av medlemmar har den högsta makten i föreningen. Enligt reglerna har Protu minst två bolagsstämmor varje år: ett vårmöte och ett höstmöte. Vid behov kan även en extra bolagsstämma anordnas. Föreningsstämma sammankallas av föreningens styrelse.

Styrelsen

Protus styrelse (hallitus@protu.fi) leder han föreningens verksamhet under sin mandatperiod och beslutar om de allmänna riktlinjerna. Styrelsen ansvarar för genomförandet av den verksamhetsplan, strategi och dokument som styrelsen själv utarbetar. Styrelsen har från och med 2025 en ordförande och 6 ledamöter. Styrelsen utses på höstmötet.

Styrelsen 2024: Alma Koivisto (ordförande), Katja Koski (1. vice ordförande), Alex Oksanen (2. vice ordförande), Mira Ahjoniemi, Rusko Jääskeläinen, Ara Majamäki, Kaamos Veteläinen, Viima Veteläinen ja Juho Ärmänen.

Presidium

I Protus styrelse (puheenjohtajisto@protu.fi) ingår ordföranden (vald på höstmötet), 1:e och 2:e vice ordförandena (ledamöter i styrelsen), generalsekreteraren, ordföranden i finansutskottet och ordföranden i arbetsutskottet. Presidium representerar Protu utåt och styrelsen i riktning mot medlemskapet. Dessutom leder presidium styrelsens arbete, det vill säga leder det ideologiska och strategiska utvecklingsarbetet kring Protus värderingar och ser till att det går tillräckligt bra på Protu. Den nya presidium kommer att utses i december vid styrelsebytesmötet. Rabatt baserad på svagt ekonomiskt läge