Hjälpledare till läger

Vägen till att bli hjälpledare

 • Ansök om att bli en teammedlem med hjälp av formuläret: Ansökan om att bli hjälpledare börjar med att fylla i formuläret. På formuläret väljs också typ av teammedlem. Om du precis har deltagit på lägret och ansöker om att bli assistent för första gången, är din teammedlemstyp UA = ny hjälpledare.
 • Medlemskap: Protu-medlemskap krävs för de som vill gå med som assisterande instruktör. Om du vill bli hjälpledare, men är ännu inte medlem, vägleder ansökningsformuläret dig att bli medlem.
 • Infomeddelande: Efter att du har fyllt i formuläret får du en påminnelse via mail om anmälan till utbildningarna samt information om att vara hjälpledare Informationspaketet skickas även till minderårigas vårdnadshavare.
 • Utbildningar: Anmäl dig till nödvändiga utbildningar, som anordnas i olika delar av Finland och i fjärrformat under november–februari. Det finns en avgift för närutbildningar (för 2024 sommarläger teamutbildningar, helgutbildning avgift är 27 €), dessutom finns det kostnadsfria distansutbildningar. Om du ansöker om att bli hjälpledare för första gången, läs instruktionerna innan du anmäler dig till utbildningen.
 • Ohjusten opas och annat instruktionsmaterial: Utöver utbildningen har sökande till teamet tillgång till Ohjusten opas som berättar allt om teamledning och omfattande instruktionsmaterial på insidan av Protus hemsida.
 • Formulär för önskat schema: Efter att du har deltagit i utbildningen kan du fylla i formuläret för önskat schema innan deadline. På schemaformuläret anger du vilka veckor du kan åka på läger.
 • Teambildning: Protus rekryteringsteam bildar lägerteam. De som sökt till teamet får information om de har blivit utvalda via mejl i mitten av mars.
 • Teamträning: teame deltar i en gemensam teamträningshelg. I teamträning ges ytterligare utbildning för att organisera lägret och ansvaret inom teamet delas.
 • Lägerplanering, teammöten och idébank: Teamet planerar lägret tillsammans innan lägret. För detta anordnar teamen sina egna teammöten. Till stöd för planeringen av lägret har teamet Protus idébank som har en omfattande samling av olika program- och lekidéer.
 • Protuläger: Teamet håller ett veckolångt läger och anordnar en avslutningsceremoni för nära anhöriga den sista dagen. Lägerkockarna ansvarar för lägrets matpolicy. Under lägerveckan får teamet stöd av Protus stödpersonal och akutresurser.
 • Parkevenemang: Efter sommaren samlar Puistis, som anordnas i Helsingfors, alla deltagare och teammedlemmar igen i nöjets namn.
 • Purkajaiset och teamets egna avvecklingar: Purkajaiset ger en möjlighet att diskutera och utvärdera framgången för sitt läger tillsammans med teamen från andra läger. Förutom Purkajaiset anordnar teamen sina egna avvecklingsmöten.

Det har på något sätt gett mig en helt ny typ av förtroende och säkerhet, hur viktig grej i teamet det bara är, att man är sig själv. När man läser brev efter lägret, där någon säger att de skyddades av mitt mod att vara bara en sån här lite rolig typ, så är det underbart. Det kommer ofta tillbaka till tankarna som ett varmt minne när jag inte nödvändigtvis känner mig särskilt modig själv.

Otava, assisterande instruktör

Det bästa är de fantastiska nya upplevelserna man får på varje läger, och när man inser att med sin hållning av lägret kan man verkligen ha en positiv inverkan på många deltagarnas liv! Jag har lärt mig allt från att ta ansvar och arbeta med människor till bastuuppvärmningstekniker.

Venla, assisterande instruktör