Prometheuslägrets stödstiftelse

Prometheuslägrets stödstiftelse startade sin verksamhet 2018. Stiftelsen stödjer den sortens religiöst och politiskt oengagerade uppvuxningsutbildning, vars mål är att stödja unga i att forma sin individuella livsåskådning, samtidigt som man förebygger ojämlikhet.

Prometheuslägrets stödstiftelse fyller sitt syfte genom att bevilja bidrag till ideella organisationer som anordnar aktiviteter i enlighet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsens hemsida: https://www.protusaatio.fi/