Till lärare

Kära högstadielärare eller gymnasielärare, rektor eller syv! Vi hoppas att du kunde förmedla information om lägren till eleverna på er skola! Till exempel är historia, samhällskunskap, religion, livsåskådningsinformation eller studie- och yrkesvägledningslektioner samt morgonöppningar, rastinformation eller gemensamma evenemang för hela skolan lämpliga tillfällen för att introducera lägren. 

Ladda ner presentation (på finska) här.

Om du vill beställa lägerbroschyrer och affischer, kontakta oss på koulutietotus@protu.fi

Protu organiserar för närvarande inte unga som varit på lägret eller representanter för föreningen för att introducera lägren för skolor. Vi uppmuntrar att en elev som själv har deltagit på lägret att fråga och skulle presentera lägren för andra elever.