Delta på Prometheus-läger

Svenskspråkiga ungdomsläger är avsedda för ungdomar mellan 14 och 16 år. I ungdomslägret är ungdomen välkommen efter 8:e eller 9:e klass.

Till ungdomsläger

Protus sennuläger är innehållsmässigt vanliga Prometheus-läger som riktar sig till ungdomar mellan 17 och 21 år.

Till sennuläger

Vuxenläger är för personer över 20 år som aldrig har varit i Prometheus-lägret.

Till ett vuxenläger

Fortsättningslägren riktar sig till dig som redan varit i ett protuläger som deltagare eller som ledare.

Till fortsättningsläger

Lägermål och Protus värderingar

Målet med lägret är att ge stöd för att bygga upp sin egen livssyn och utveckla livskunskaperna. Protus värderingar är glädje och välmående, jämlikhet, nyfiket tänkande och hållbarhet. Läs mer om målen för protuläger och Protus värderingar.

Praktisk information om protuläger

Lägren varar i åtta dagar och hålls huvudsakligen mellan juni och augusti. Varje protuläger har mellan 12 och 18 deltagare, beroende på faciliteterna på campingen. Varje läger är utformat och ledd av ett utbildat voluntär team av två vuxna ledare och fem unga hjälpledare. Läs mer.

Registrering

På grund av den stora efterfrågan på protulägren kommer sommarlägerplatser för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar att lottas ut. Lottningen kommer att ske i början av 2024, och vi kommer att ge mer information när vi närmar oss det datumet.

Anmälan till vinter- och höstlovsläger samt vuxenläger öppnar separat.

Lägeranmälan kan göras antingen av deltagaren själv eller av deltagarens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan anmäla flera ungdomar till lägren. När du registrerar dig för lägret behöver du inte ha ett användarkonto skapat i förväg, men ett användarnamn skapas när du registrerar dig för lägret. För inskrivna under 18 år skapas konton för både deltagaren och vårdnadshavaren. Men om du vill kan du skapa ett konto i förväg. Vid registrering av användarkonto uppger personer under 18 år vårdnadshavarens kontaktuppgifter, varvid ett separat användarkonto skapas även för vårdnadshavaren.

Avgift för lägret

Lägeravgiften täcker helpension under hela lägret, boende och olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen omfattar personer som innehar ett finskt FPA-kort. Priserna för lägren 2024 är följande:

Ungdomsläger, sennuläger, vuxenläger: 399 €
Temaläger för ungdomar: Vandrings- och bildkonstläger 465 €, övriga 430 €

De som har en ekonomiskt svag situation har rätt till rabatt på lägeravgiften som är 90 €. Detta kan väljas vid anmälan till lägret. Familjer i en särskilt svag ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

Om deltagaren tillhör ett familjemedlemskap (eller har ett individuellt medlemskap sedan tidigare) vars medlemsavgift för året före lägeråret har betalats, har han rätt till en medlemsrabatt på 39 €.

Se lägeravgifter för fortsättningsläger här.

Jag har aldrig upplevt samma känsla av tillhörighet eller samma känsla av att kunna vara helt mig själv. Det var också riktigt trevligt när jag inte kände någon i förväg, så jag kunde skapa relationer från ett helt rent blad.

INKA, DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER

Diskussionsämnena var alla aktuella och mycket viktiga i dagens samhälle. Det var också riktigt härligt att se och höra från andra deltagare om deras egen världsbild, vilket också utvecklar och vidgar ens egen världsbild.

TUOMAS, DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER

I Protulägret lär du dig mycket om dig själv, andra och hela världen. Där lär du dig att värdera andras åsikter och det råder en trygg och pålitlig atmosfär där du också vågar uttrycka dina egna åsikter.

PIHLA, DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER