Svenskspråkiga ungdomsläger

Ungdomsläger är avsedda för ungdomar mellan 14 och 16 år. (lägret äger rum efter 8:an eller 9:an). Se alla ungdomsläger (inklusive finskspråkiga och engelskspråkiga läger) här.

Registrering

Anmälan till sommarläger öppnar 7.3.2023 kl. 10. Lägerplatserna fylls i ordningsföljd för registrering.

Svenskspråkig Halslahti 4.6.

4.6.2023 – 11.6.2023

  • Piispalantie 73
  • Sauvo, Turun seutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

15 / 17 (Jonossa 3)

Svenskspråkig Nuuksio 25.6.

25.6.2023 – 2.7.2023

  • Ruuhijärventie 5
  • Espoo, Pääkaupunkiseutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

16 / 17 (Jonossa 3)

Svenskspråkig Nuuksio 23.7.

23.7.2023 – 30.7.2023

  • Ruuhijärventie 5
  • Espoo, Pääkaupunkiseutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

15 / 16 (Jonossa 3)