Svenskspråkiga ungdomsläger

Ungdomsläger är avsedda för ungdomar mellan 14 och 16 år. (lägret äger rum efter 8:an eller 9:an). Se alla ungdomsläger (inklusive finskspråkiga och engelskspråkiga läger) här.

Registrering

Protulägerplatserna inför sommaren 2024 ska lottas ut i början av året. Lägerplatser och datum kommer att publiceras i december.