Svenskspråkiga ungdomsläger

Ungdomsläger är avsedda för ungdomar mellan 14 och 16 år. (lägret äger rum efter 8:an eller 9:an). Se alla ungdomsläger (inklusive finskspråkiga och engelskspråkiga läger) här.

Lägeranmälningen

I mars återstod över 60 platser obesatta i sommarlägren i det efterföljande lotteriet. På grund av det förändrade läget stänger vi det efterföljande lotteriet och öppnar direktanmälan till resterande platser. Du kan anmäla dig till lägren – och även till köerna för de fulla lägren – på Protus webbsida fredagen den 12.4 från kl 11.

Svenskspråkig Halslahti 2.6.

2.6.2024 – 9.6.2024

  • Piispalantie 73
  • Sauvo, Turun seutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

15 / 18

Svenskspråkig Nuuksio 23.6.

23.6.2024 – 30.6.2024

  • Ruuhijärventie 5
  • Espoo, Pääkaupunkiseutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

18 / 18

399,00 

Jonota leirille

Svenskspråkig Nuuksio 21.7.

21.7.2024 – 28.7.2024

  • Ruuhijärventie 5
  • Espoo, Pääkaupunkiseutu

Nuortenleiri

Registreringsstatus

18 / 18

399,00 

Jonota leirille