Forskning om Protu

Student eller forskare – skulle du vara intresserad av att undersöka Protuläger i din egen avhandling eller forskning? Protulägren, lägrens verksamhetsmetoder eller lägrens effekter är ett bra forskningsämne, till exempel inom utbildnings- eller samhällsvetenskapsområdet. Vi samarbetar gärna och erbjuder information för att stödja ditt arbete! Ta kontakt med paasihteeri@protu.fi

Forskningar gjorda på Protu:

Teppo Eskelinen & Pia Lundbom (2019): Prometheus-leirit kasvun areenana. Julkaisussa Nuorisotutkimus 37 (2019):1. Nuorisotutkimusseura ry.

Sanni Tiainen (2018): Prometheus-leiri toimijuuden tukijana (pro gradu, Itä-Suomen yliopisto)
Aino Otala (2017): A Case Study: The Impact of Participatory Volunteer Work on an Individual’s Life and Wellbeing (opinnäytetyö, Metropolia)

Elias Helminen ja Timo Tilli (2016): “En tiedä vielä oikeen, mitä se meinaa” Tutkimus eteläpohjalaisten yläkoululaisten Protu-tietoudesta (opinnäytetyö, MAMK

Aino Kaisalmi (2012): Kysyminen ja vastaaminen Prometheus-leirin ohjaajakoulutuksen keskustelunvetoharjoituksessa (pro gradu, Tampereen yliopisto

Simo Tuppurainen (2008): Tiedostava ja kriittinen yksilö yhteiskunnassa. Prometheus-leirin tuki ry:n leiritoiminnan tarkastelua (pro gradu, Tampereen yliopisto

Kati Niemelä (2007): Rippikoulu ja Prometheus-leiri aikuistumisriitteinä (teoksessa Kuure, Vuori & Gissler: Viattomuudesta vimmaan: Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua)