Till media

Bilder från Protuläger och föreningens logotyper kan laddas ner för medias användning från Protus mediebank (fotografens namn ska anges).

Kontaktuppgifter angående lägerbesök och intervjuer med deltagare: tiedotus@protu.fi

Intervjuer/synpunkter: Ordförande för Prometheus-lägrets stöd rf Alma Koivisto, tel 050 550 6971, alma.koivisto@protu.fi

Regional och historisk information om lägren och deltagande: Simo Porola, kommunikationssamordnare Prometheus-lägrets städ rf, tel 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

Protulägren sommaren 2024

 • Sommaren 2024 anordnas 68 läger.
 • 50 finskspråkiga ungdomsläger
 • 3 svenskspråkiga ungdomsläger
 • 2 engelskspråkiga ungdomsläger
 • 9 temaläger
 • 2 finskspråkiga sennuläger för 17–21 åringar
 • 1 vuxenläger för alla åldrar över 20 år.
 • 1 fortsättningslager.

Priset för lägerveckan (sommaren 2024) är 399 € och 395€ för 430–465 € för temaläger. Avgiften täcker helpension, boende och olycksfallsförsäkring.

Vinterlovsläger 2024

 • Protu anordnade ett vinterlovsläger i Porkkalanniemi i Kyrkslätt 18.–25.2.2024. Innehållet i vinterlovslägret överensstämmer helt med innehållet i de ungdomsläger som anordnas på sommaren.

Deltagare

 • 2023 var det 984 deltagare på sommarläger dessutom 9 deltagare på vinterlovsläger och 18 på höstlovsläger. Tidigare under 2010-talet genomförde cirka 850 ungdomar, alltså cirka 1,5 % av åldersgruppen Protuläger varje år.

 • Lägren har anordnats sedan 1989, mer än 22 000 deltagare under hela verksamheten

Principer och mål för lägerverksamheten

 • Lägren är öppna för alla unga och är religiöst och politiskt obundna. Värderingarna som styr lägerverksamheten är glädje och välmående, jämlikhet, nyfiken reflektion och ansvar. Lär känna Protus värderingar, uppdrag och vision här.

 • Målet med Protuläger är att ge unga människor den kompetens som hjälper dem att överleva i livet. Kärnan i lägren är ett öppet och nyfiket tänkande. Värderingarna som styr lägerverksamheten är att respektera människor och ta ansvar för sig själv och världen. Läs mer om principerna för lägerverksamhet.

Arrangemang

 • Prometheus-lägrets stöd rf, som främst drivs av unga volontärer och unga vuxna, har hand om att organisera Prometheus-lägren.

 • Lägerteamet som utbildats för sin uppgift under våren ansvarar för planering och genomförande av lägerveckan, som omfattar två vuxna instruktörer och fem unga assisterande instruktörer som varit på lägret tidigare.

 • Endast 12–18 deltagare deltar i ett läger, vilket bidrar till att skapa en tät atmosfär och god laganda.

Lägerinnehåll

 • Teman för det veckolånga lägret inkluderar ämnen av intresse för ungdomar: mångfald och jämställdhet, eget liv och framtid, samhälle och inflytande, media, världsbilder och åskådningar, identitet, miljö, berusningsmedel, personliga relationer, sexualitet.

 • Protulägrens viktigaste mål är att stärka ungdomars förmåga till kritiskt tänkande och socialt deltagande.
 • Det görs inga försök att ge färdiga svar på de ämnen som diskuteras på lägret, utan det viktigaste är att hjälpa unga att bilda sina egna åsikter.

 • Ingen skolliknande undervisning, utan diskussioner, lekar, teckning, pjäser, debatter, att göra musik och rollspel.

 • Veckan innehåller även lägerliv som bastu, sång, kvällsbrasor, samvaro och lugn stämning. Lägren är nyktra och fria från olika former av diskriminering.

Forskning

 • Våren 2019 publicerades en vetenskaplig studie, enligt vilken Protu-lägren stärkte ungas självkänsla, sociala kompetens och tolerans och påverkade camparnas tankesätt även på längre sikt.

Feedback

 • År 2023 var NPS-siffran som mäter kundnöjdhet 84 för campare (477 svarande) och 82 för vårdnadshavare (405 svarande). De genomsnittliga skolbetygen som campare gav till proffslägret var 9,4