Söka till teamet

Med det här formuläret kan du ansöka om att bli lägerledare, det vill säga teammedlem i Protuläger. Välj den typ av teammedlemskap som passar dig utifrån de medföljande beskrivningarna. Assisterande instruktörer måste ha ett giltigt medlemskap.

  • UA (ny assisterande instruktör), deltagit i lägret, för första gången som assisterande instruktör, under 20 år gammal under lägeråret.
  • UVA (nygammal assisterande instruktör), för andra gången som assisterande instruktör, under 20 år under lägeråret.
  • VVA (gammal assisterande instruktör), för tredje eller fjärde gången som biträdande instruktör, under 20 år under lägeråret.
  • UO (ny instruktör), första gången som instruktör, under lägeråret min. 20 år, ingen tidigare Protu-erfarenhet eller mer än fem år sedan som assisterande instruktör, rekryterare eller tränare
  • UPO (ny Protuuppvuxen-instruktör), för första gången som instruktör, men arbetade under de fem åren före lägeråret som assisterande instruktör, rekryterare eller tränare, under lägeråret min. 20 år
  • UVO (ny gammal direktör), arbetat som UO inom fem år
  • VVO (gammal instruktör), arbetat som instruktör flera gånger eller en gång inom fem år som UPO eller UVO

Du måste vara  inloggad  för att skicka in en ansökan.