Söka till teamet

Med det här formuläret kan du ansöka om en teammedlemsroll som du kan använda för att anmäla dig till Protus lägerledarutbildningar (obs: att ansöka om en teammedlemsroll innebär i sig inte plats i lägerlaget utan lägerlag bildas separat från de som har sökt till laget). Välj den typ av teammedlemskap som passar dig utifrån de medföljande beskrivningarna. Assisterande instruktörer måste ha ett giltigt medlemskap.

  • UA (ny assisterande instruktör), deltagit i lägret, för första gången som assisterande instruktör, under 20 år gammal under lägeråret.
  • UVA (nygammal assisterande instruktör), för andra gången som assisterande instruktör, under 20 år under lägeråret.
  • VVA (gammal assisterande instruktör), för tredje eller fjärde gången som biträdande instruktör, under 20 år under lägeråret.
  • UO (ny instruktör), första gången som instruktör, under lägeråret min. 20 år, ingen tidigare Protu-erfarenhet eller mer än fem år sedan som assisterande instruktör, rekryterare eller tränare
  • UPO (ny Protuuppvuxen-instruktör), för första gången som instruktör, men arbetade under de fem åren före lägeråret som assisterande instruktör, rekryterare eller tränare, under lägeråret min. 20 år
  • UVO (ny gammal direktör), arbetat som UO inom fem år
  • VVO (gammal instruktör), arbetat som instruktör flera gånger eller en gång inom fem år som UPO eller UVO

Du måste vara  inloggad  för att skicka in en ansökan.