Till media

Bilder från Protuläger och föreningens logotyper kan laddas ner för medias användning från Protus mediebank (fotografens namn ska anges).

Kontaktuppgifter angående lägerbesök och intervjuer med deltagare: tiedotus@Protu.fi

Intervjuer/synpunkter: Ordförande för Prometheus-lägrets stöd rf Alma Koivisto, tel 050 550 6971, alma.koivisto@Protu.fi

Regional och historisk information om lägren och deltagande: Simo Porola, kommunikationssamordnare Prometheus-lägrets städ rf, tel 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

Protulägren sommaren 2022

 • Sommaren 2022 anordnas 57 läger.
 • 40 finskspråkiga ungdomsläger
 • 3 svenskspråkiga ungdomsläger
 • 2 engelskspråkiga ungdomsläger
 • 9 temaläger (1 sport, 2 bildkonst, 2 musik, 1 teater, 1 talkonst och 1 dans).
 • 2 finskspråkiga sennuläger för 17–20 åringar
 • 1 vuxenläger för alla åldrar över 20 år.
 • Priset för lägerveckan är 335€ för ungdomsläger (298€ för medlemmar) och 395€ för ungdomstemaläger (358€ för medlemmar). Du kan bli medlem i Protu (individuellt medlemskap 37€/år) när du anmäler dig till lägret. Avgiften täcker helpension, boende och olycksfallsförsäkring.

Vinterlovsläger 2022

 • Protu anordnade ett vinterlovsläger i Antaverka, Ylöjärvi, 20.-27.2.2022. Innehållet i vinterlovslägret överensstämmer helt med innehållet i de ungdomsläger som anordnas på sommaren.

Deltagare

 • 2021 var det 948 deltagare på sommarläger och 17 deltagare på höstlovsläger. Tidigare under 2010-talet genomförde cirka 850 ungdomar, alltså cirka 1,5 % av åldersgruppen Protuläger varje år.

 • Lägren har anordnats sedan 1989, mer än 21 000 deltagare under hela verksamheten

 • Lägren startade ursprungligen på initiativ av eleverna på livsåskådning som ett alternativ till konfirmationsläger, men idag tillhör ungefär var tionde Protuläger-deltagare ett religiöst samfund och deltar också i konfirmationslägret.

Leiritoiminnan periaatteet ja tavoite

 • Lägren är öppna för alla unga och är religiöst och politiskt obundna.

 • Värderingarna som styr lägerverksamheten är glädje och välmående, jämlikhet, nyfiken reflektion och ansvar. Lär känna Protus värderingar, uppdrag och vision här.
 • Målet med Protuläger är att ge unga människor den kompetens som hjälper dem att överleva i livet. Kärnan i lägren är ett öppet och nyfiket tänkande. Värderingarna som styr lägerverksamheten är att respektera människor och ta ansvar för sig själv och världen. Läs mer om principerna för lägerverksamhet.

Järjestelyt

 • Prometheus-lägrets stöd rf, som främst drivs av unga volontärer och unga vuxna, har hand om att organisera Prometheus-lägren.

 • Lägerteamet som utbildats för sin uppgift under våren ansvarar för planering och genomförande av lägerveckan, som omfattar två vuxna instruktörer och fem unga assisterande instruktörer som varit på lägret tidigare.

 • Endast 12–18 deltagare deltar i ett läger, vilket bidrar till att skapa en tät atmosfär och god laganda.

Lägerinnehåll

 • Teman för det veckolånga lägret inkluderar ämnen av intresse för ungdomar:

  • Mångfald och jämställdhet
  • Eget liv och framtid
  • Samhälle och inflytande
  • Media
  • Världsbilder och åskådningar
  • Identitet
  • Miljö
  • Berusningsmedel
  • Personliga relationer
  • Sexualitet
 • Det görs inga försök att ge färdiga svar på de ämnen som diskuteras på lägret, utan det viktigaste är att hjälpa unga att bilda sina egna åsikter.

 • Ingen skolliknande undervisning, utan diskussioner, lekar, teckning, pjäser, debatter, att göra musik och rollspel.

 • Veckan innehåller även lägerliv som bastu, sång, kvällsbrasor, samvaro och lugn stämning. Lägren är nyktra och fria från olika former av diskriminering.

Forskning

 • Våren 2019 publicerades en vetenskaplig studie, enligt vilken Protu-lägren stärkte ungas självkänsla, sociala kompetens och tolerans och påverkade camparnas tankesätt även på längre sikt. Ladda ner forskningsartikeln (pdf): “Prometheus-leirit kasvun areenana” (2019).

Feedback

 • I det feedback som samlats in från lägren betonar deltagarna upplevelser av gemenskap, tillhörighet och friheten att vara sig själva.

 • Av de 474 campare som svarade på lägrets feedbackundersökning sommaren 2021 uppgav 97,5 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget som gavs till Protu var 9,4. Av de 437 deltagarnas vårdnadshavare som svarade på enkäten uppgav 97,9% att Protu kunde rekommenderas [sommardeltagare totalt 948]
 • Av de 529 deltagare som svarade på lägrets feedbackundersökning sommaren 2020 uppgav 99,1 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget för Protu var 9,6. Av de 462 deltagarnas vårdnadshavare som svarade på enkäten uppgav att de kunde rekommendera Protu 98,3 %. [Totalt deltagare 924]
 • Av de 562 deltagare som svarade på lägrets feedbackundersökning sommaren 2019 uppgav 98,9 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget som gavs till Protu var 9,52. Av de 469 deltagarnas vårdnadshavare som svarade på undersökningen uppgav att de kunde rekommendera Protu 98,7 %. [Totalt antal deltagare 1011]
 • Av de 662 deltagare som svarade på lägrens feedbackundersökning sommaren 2018 uppgav 98,4 % att de kunde rekommendera lägret. Genomsnittet av skolbetygen som gavs till Protu var 9,45. Av de 443 deltagarnas vårdnadshavare som svarade på enkäten uppgav att de kunde rekommendera Protu 99,1 %. [Totalt deltagare1002]
 • Av de 471 deltagare som svarade på lägrens feedbackundersökning sommaren 2017 uppgav 99,4 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget som gavs till Protu var 9,54. Av de 447 deltagarnas vårdnadshavare som svarade på enkäten uppgav att Protua kunde rekommenderas 95,1 %. [Totalt deltagare 887]
 • Av de 387 deltagare som svarade på lägrens feedbackundersökning sommaren 2016 uppgav 98,2 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget som gavs till Protu var 9,56. [Totalt 856 deltagare]
 • Av de 399 deltagare som svarade på lägrens feedbackundersökning sommaren 2015 uppgav 98,2 % att de kunde rekommendera lägret. Det genomsnittliga skolbetyget för Protu var 9,6. [Totalt deltagare 879]
 • Av de 291 deltagare som svarade på lägrens feedbackundersökning sommaren 2014 sa 99% att de kunde rekommendera lägret. [795 deltagare totalt]