Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälningen och lägeravgiften

Anmälningsdirektiv för lägren

1. Användarnamn på Protus webbsidor

 • För att kunna anmäla sig till ett Protu-läger måste man ha användarnamn till Protus webbsidor. Du kan göra ett sådant här.
 • Användarnamnet måste vara i lägerdeltagarens namn och med lägerdeltagarens e-postadress!
 • Om du är under 18 år måste du anmäla skilt adressen i sektionen för vårdnadshavare, även om den vore samma.
 • Om du redan har ett användarnamn är det i följande form: Efternamn Förnamn. Be om nytt lösenord här.
 • Om du inte får ett nytt lösenord kan din e-post adress vara gammal. Ta i så fall kontakt med kansliet.

 

2. Hitta ett passande läger från lägerkatalogen.

 • Vi rekommenderar att man i mån av möjlighet anmäler sig på ett annat läger än det läger ens bästa vänner anmält sig till. En stor del av lägerupplevelsen är att få nya vänner och det brukar vara lättare att lära känna nya människor om man inte har någon bekant i gruppen.
 • För att bläddra bland lägren kan man använda sig av olika sorteringsmetoder: lägrets geografiskt läge, tidpunkt, lägerplatsen och lägertypen (temaläger, svenskspråkiga läger mm.)
 • De läger som är gröna i listan är öppna för anmälning, och de som är röda är fulla eller inhiberade.


3. Anmäl dig till lägret genom att fylla i blanketten på lägrets webbsida.

Blanketten är indelad i tre delar och visar även priset för lägret i realtid.

1. “Yhdistyksen jäsenyys” - Medlemskap i föreningen

 • Blanketten känner automatiskt till ifall ni är medlemmar i föreningen. Medlemmar får 37 € rabatt på lägerpriset samt en 5 € rabatt på Prometheus-smycket som kan köpas under lägret.
 • Ifall ni inte är medlemmar kan ni här fylla i medlemsansökan och få 37 € rabatt på lägrets pris. I praktiken (för personmedlemmar) betyder detta att ni för samma pris (335 €) även får medlemskap i föreningen för lägeråret. Medlemskapet börjar efter ditt läger. 
 • För att ansöka om personmedlemskap räcker det med att kryssa i bollarna med texterna “Haluan liittyä Prometheus-leirin tuki ry:n jäseneksi” och “Liityn yksilöjäseneksi”.
 • Ifall ni vill bli familjemedlemmar kryssar ni i istället i bollarna “Haluan liittyä Prometheus-leirin tuki ry:n jäseneksi” och “Liitymme perhejäseniksi”. Dessutom måste man skriva in alla namn och födelsedagar för dem som man ansöker familjemedlemskap för. 
 • Ifall ni inte vill ansöka om medlemskap räcker det med att kryssa i bollen “En halua liittyä Prometheus-leirin tuki ry:n jäseneksi”.

 

2. “Alennus vähävaraisuuden perusteella” - Rabatt på bas av svag ekonomisk situation

 • Till exempel arbetslösa, arbetande låginkomsttagare, låginkomsttagande ensamstående vårdnadshavare, studeranden och långtidssjuka har rätt till ett rabatterat pris (rabattens storlek är 65 €). 
 • Ett rabatterat pris kan även fås under andra omständigheter som motsvarar de ovannämnda, där inkomsterna inte räcker till för att täcka utgifterna. 
 • För att få det rabatterade priset räcker det med att kryssa i rutan med texten “Anon alennusta leirimaksuun…” och skriva en kort motivering för rabatten i textfältet med rubriken “Perusteluni alennuksen hakemiselle”. Motiveringen får skrivas på svenska!
 • Familjer i en svår ekonomisk situation kan söka om en större rabatt för lägret genom att kontakta Protus kansli (protu@protu.fi). Även i detta fall skall man ansöka om rabatt redan i anmälningsblanketten.

 

3. “Syötä ilmoittautumistiedot” - Fyll i anmälningsuppgifterna

 • “Vaihtoehtoinen päivämäärä” - Alternativt datum
  • Fyll gärna i ett alternativt datum ifall lägret av en eller annan orsak måste inhiberas.
 • “Vaihtoehtoinen paikka” - Alternativ lägergård
  • Fyll gärna i en alternativt lägergård ifall lägret av en eller annan orsak måste inhiberas.
 • “En halua muiden leiriläisten näkevän omia ja huoltajani yhteystietoja”
  • Kryssas i ifall ni inte vill att andra lägerdeltagare ska se era kontaktuppgifter i lägerbrevet.
 • “Koulu ja luokka” - Skola och klass
  • Vi fårgar om detta så att teamet i förväg vet hur många som troligen känner varandra från tidigare.
 • "Suostun (ja mikäli olen alle 18-vuotias, minulla on myös huoltajan suostumus) esiintymään leirillä Protun tiedotuskäyttöön otetuissa valokuvissa." - Jag ger mitt samtycke (och om jag är under 18, har jag också min vårdnadshavares samtycke) till att synas på bilder, som tas under lägret och som används för informering om Protu.
  • Mera information om bildernas användningsmål och bevarande: protu.fi/kuvausluvat (bara på finska)

 

4. “Ilmoittaudu” När du fyllt i allt trycker du på knappen för att anmäla dig. 

 

4. Kontrollera att anmälningen lyckats!

 • Efter att du anmält dig, får användarnamnets e-post ett automatiskt meddelande som bekräftar din anmälning.
 • Kontrollera också genom att logga in att anmälningen gått igenom! Om du inte kan se lägret har inte anmälningen gått igenom. Försök på nytt, eller kontakta kansliet!

 

5. Bekräftelsen över lägret, räkningen & lägerbrevet

 • En bekräftelse över lägret du anmält dig till kommer att skickas både till lägerdeltagaren och vårdnadshavaren om 2-3 veckor efter anmälning.
 • Räkningen skickas till vårdnadshavarens postadress efter att den ovannämnda bekräftelsen skickats.
 • Lägerbrevet skickas per e-post till lägerdeltagare och vårdnadshavare tre veckor före lägret. I lägerbrevet ges noggrannare information om lägret, vad man skall ha med sig, hur du tar dig till lägret samt kontaktuppgifter till teamarna och andra deltagare.

 

6. Byte eller inhibering av läger

 

Före du skickats ett bekräftelsemeddelande kan du ta bort din anmälan och på så vis anmäla dig till ett annat läger.

 

 • Inhibering av läger bör alltid meddelas till kansliet per e-post. Vi hör av oss efter ca en vecka för att bekräfta att inhiberingen mottagits.
 • Det räcker inte med att lämna fakturan obetald om du vill inhibera ditt deltagande!
 • Ifall fakturan inte betalas senast på förfallodagen så överlåts lägerplatsen till andra som vill anmäla sig till lägret i fråga.
 • En avgift debiteras av personer som inhiberar sin lägeranmälan efter förfallodagen. Bekanta dig med avgifterna nedan. 

 

Avgifter

Avbeställningsavgifter

 • Ingen avbokningsavgift tas ut för avbokningar som har gjorts före fakturadatum. Avbokningsavgiften är 60 € för avbokningar upp till fyra veckor innan lägrets början.
 • Avbokningsavgiften är halva lägeravgiften om den avbokas senare än fyra veckor före lägrets start men senast en vecka före lägret.
 • Om avbokningen är mindre än en vecka innan lägret eller läger deltagaren inte uppenbarar sig utan avbokning kommer antingen ingen återbetalning att ges eller så debiteras den obetalda lägeravgiften i sin helhet.
 • Vid sjukdom är avbokningsavgiften 60 € och återstoden av avgiften återbetalas mot ett läkarintyg.

 

Lägeravgifter 2022

Till lägeravgiften hör programmet under lägret, helpension, boende och olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller för alla som hör till det finska socialskyddet (= ett finskt FPA/KELA-kort)

 • Ungdomarnas läger:

  • Finsk- och svenskspråkiga läger, international-läger: föreningens medlemmar 298 €, icke-medlemmar 335 €
  • Finskspråkiga temaläger: medlemmar 358 €, icke-medlemmar 395 €
 • Finskspråkiga seniorläger: föreningens medlemmar 298 €, icke-medlemmar 335 €
 • Finskspråkiga vuxenläger: föreningens medlemmar 298 €, icke-medlemmar 335 €

 

Personer som befinner sig i en ekonomiskt svag situation har rätt att få rabatt på lägeravgiften (65€). Till dem som är berättigade rabatt hör till exempel arbetslösa, arbetande låginkomsttagare, pensionärer, studerande, låginkomsttagande ensamstående vårdnadshavare och långtidssjuka. Ett rabatterat pris kan även fås under andra omständigheter som motsvarar dessa, där inkomsterna inte räcker till för att täcka utgifterna.

Rabatten berör anmälan för barn från familjer i en ekonomiskt svag situation till ungdomslägren och anmälan för vuxna i en ekonomiskt svag situation till vuxenlägren. 

Familjer i en mycket svag ekonomisk situation kan även söka större rabatt på ungdoms lägren från föreningen genom att skicka en fritt formulerad anhållan till Protus kansli på adressen protu@protu.fi.

 

Prometheus-smycket

Det silvriga Prometheus-smycket är ett trevligt minne från ditt läger. Smycket kostar föreningens medlemmar 30€, icke-medlemmar 35 €. Smycket säljs enbart under lägret, men det är inget måste att köpa det!

På baksidan av smycket graveras ditt namn, lägergården och lägrets avslutningsdag. Om du vill ändra på namnet som graveras i smycket skall det meddela till kansliet, senast fyra veckor före lägret!

© Prometheus-leirin tuki ry