Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Bli medlem

Prometheus-lägrets stöd rf är alla protuns och protusinnigas eget kollektiv samt grunden för läger- och annan protuverksamhet. Som medlem möjliggör du arrangeringen av enastående livsåskådningsläger och du har också möjlighet att delta i många andra roliga protuevenemang.

 

Som medlem i Protus underbara förening har du möjlighet

 • attaktivt vara med i föreningens verksamhet, exempelvis som utbildare eller medlem i en arbetsgrupp
 • vara med och dra protuläger som hjälpledare
 • ta ansvar och påverka föreningens beslutsfattande på allmänna möten
 • bekanta dig med föreningens material, såsom organens protokoll och memorialer, genom en elektronisk materialbank
 • följa med ett månadligt nyhetsbrev, som innehåller aktuella teman i föreningen

 

Dessutom får du medlemskapsrabatt på protuläger, protusmycken, utbildningar och fortsättningsläger

 • 37 € medlemskapsrabatt på protuläger (för personmedlemmar innebär detta, att de lägerdeltagare som anmäler sig till medlem, får lägret och medlemskapet för lägeråret för priset för lägret.)
 • 5 € medlemskapsrabatt på protusmycket
 • 5 € medlemskapsrabatt på utbildningar (gäller inte utbildningstyperna UPO1 eller EA1)
 • 10 € medlemskapsrabatt på fortsättningsläger

 

Pågående årets medlemskapsavgifter

 • Personmedlem 35 €
 • Mindre bemedlad personmedlem 25 €
  • Personmedlemskap för mindre bemedlade kan beviljas till låginkomsttagare bl.a. p.g.a. studier, arbetslöshet, militärtjänstgöring eller pension.
  • Mycket mindre bemedlade personer kan ansöka om ännu större rabatter på person- eller familjemedlemskap per e-post från föreningens ekonomiutskott talvk@protu.fi
 • Familjemedlemskap (för personer som bor i samma hushåll) 51 €
 • Föreningsmedlemskap (för registrerade föreningar) 200 €

 

Medlemskapsavgifter i 2021:

 • Personmedlem 37 €
 • Mindre bemedlad personmedlem 25 €
  • Personmedlemskap för mindre bemedlade kan beviljas till låginkomsttagare bl.a. p.g.a. studier, arbetslöshet, militärtjänstgöring eller pension.
  • Mycket mindre bemedlade personer kan ansöka om ännu större rabatter på person- eller familjemedlemskap per e-post från föreningens ekonomiutskott talvk@protu.fi
 • Familjemedlemskap (för personer som bor i samma hushåll) 56 €
 • Föreningsmedlemskap (för registrerade föreningar) 205 €

 

Vill du stöda verksamheten mera än bara med medlemsavgiften? Bli stödmedlem!

Stödmedlemskap skiljer sig från vanligt medlemskap av motsvarande medlemskapstyp endast i storleken av medlemsavgiften. Du kan ändra ditt medlemskap från ett vanligt medlemskap till stödmedlemskap och vice versa genom att meddela om saken per e-post till Protus kansli (protu@protu.fi). Pågående årets medlemsavgifter för stödmedlemmar:

 • Personstödmedlemskap 50 €
 • Familjestödmedlemskap 100 €
 • Föreningsstödmedlemskap 300 €

 

Medlemsavgifter för stödmedlemmar i 2021:

 • Personstödmedlemskap 52 €
 • Familjestödmedlemskap 105 €
 • Föreningsstödmedlemskap 305 €

Du kan dessutom också stöda Protu genom att donera till föreningens insamlingskonto (på finska).

 

Anslutning till föreningen

Man kan bli medlem i föreningen genom att fylla i medlemsansökansblanketten (på finska), då man är inloggad på nätsidorna.

 • Om du aldrig förut har deltagit i protus verksamhet, måste du först skapa ett användarnamn för våra nätsidor.
 • Om du har användarnamn från förut, ber vi dig använda det. Du beställa ett nytt lösenord härifrån.
 • Medlemsansökan förmedlas till föreningens styrelse, som behandlar den i dess följande månadliga möte.

 

Att bli medlem under lägeråret

Med lägeranmälningsformuläret kan man även fylla i medlemsansökan. Om du blir medlem i föreningen i samband med lägeranmälningen, får du bland andra medlemsförmåner 37 € rabatt på lägeravgiften och 5 € rabatt på protusmycket, som säljs under lägret. Medlemskap är inte en förutsättning för att delta i ett läger.

Om du blir medlem i samband med lägeranmälningen på hösten före lägeråret, börjar ditt medlemskap i början av därpå följande år. Om du blir medlem i samband med lägeranmälningen efter årsskiftet, börjar ditt medlemskap omedelbart. Observera att om du annullerar ditt lägerdeltagande efter att ditt medlemskap börjat, returneras inte medlemsavgiften och att annullering av lägerdeltagandet inte innebär utträde ur föreningen.

Om du bestämmer dig för att inte bli medlem i samband med lägeranmälningen, kan du bli medlem senare. Om du blir medlem under ditt lägerår, faktureras du inte en skild medlemsavgift för lägeråret, utan din medlemsavgift anses betald i samband med lägeravgiften.

 

Utträde ur föreningen

Du kan lämna föreningen genom att meddela om saken per e-post till kansliet (protu@protu.fi).

 • Berätta gärna då du avslutar ett familjemedlemskap, om du ska ändra familjemedlemskapet till ett personmedlemskap samt vilka personer, som tillhör familjemedlemskapet, som lämnar föreningen och vilka som stannar kvar i föreningen.
 • Observera, att endast det att du lämnar medlemsavgiften obetald, innebär inte utträde ur föreningen.
 • Föreningens styrelse kan avskeda en medlem, om medlemmen har lämnat en förfallen medlemsavgift obetald.
© Prometheus-leirin tuki ry