Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Bli medlem

Prometheus-lägrets stöd rf är alla protuns och protusinnigas eget kollektiv samt grunden för läger- och annan protuverksamhet. Som medlem möjliggör du arrangeringen av enastående livsåskådningsläger och du har också möjlighet att delta i många andra roliga protuevenemang.

 

Som medlem i Protus underbara förening har du möjlighet

 • attaktivt vara med i föreningens verksamhet, exempelvis som utbildare eller medlem i en arbetsgrupp
 • vara med och dra protuläger som hjälpledare
 • ta ansvar och påverka föreningens beslutsfattande på allmänna möten
 • bekanta dig med föreningens material, såsom organens protokoll och memorialer, genom en elektronisk materialbank
 • följa med ett månadligt nyhetsbrev, som innehåller aktuella teman i föreningen

 

Dessutom får du medlemskapsrabatt på protuläger, protusmycken, utbildningar och fortsättningsläger

 • 37 € medlemskapsrabatt på protuläger (för personmedlemmar innebär detta, att de lägerdeltagare som anmäler sig till medlem, får lägret och medlemskapet för lägeråret för priset för lägret.)
 • 5 € medlemskapsrabatt på protusmycket
 • 5 € medlemskapsrabatt på utbildningar (gäller inte utbildningstyperna UPO1 eller EA1)
 • 10 € medlemskapsrabatt på fortsättningsläger

 

Pågående årets medlemskapsavgifter

 • Personmedlem 37 €
 • Mindre bemedlad personmedlem 25 €
  • Personmedlemskap för mindre bemedlade kan beviljas till låginkomsttagare bl.a. p.g.a. studier, arbetslöshet, militärtjänstgöring eller pension.
  • Mycket mindre bemedlade personer kan ansöka om ännu större rabatter på person- eller familjemedlemskap per e-post från föreningens ekonomiutskott talvk@protu.fi
 • Familjemedlemskap (för personer som bor i samma hushåll) 56 €
 • Föreningsmedlemskap (för registrerade föreningar) 205 €

 

Vill du stöda verksamheten mera än bara med medlemsavgiften? Bli stödmedlem!

Stödmedlemskap skiljer sig från vanligt medlemskap av motsvarande medlemskapstyp endast i storleken av medlemsavgiften. Du kan ändra ditt medlemskap från ett vanligt medlemskap till stödmedlemskap och vice versa genom att meddela om saken per e-post till Protus kansli (protu@protu.fi). Pågående årets medlemsavgifter för stödmedlemmar:

 • Personstödmedlemskap 52 €
 • Familjestödmedlemskap 105 €
 • Föreningsstödmedlemskap 305 €

Du kan dessutom också stöda Protu genom att donera till föreningens insamlingskonto (på finska).

 

Anslutning till föreningen

Man kan bli medlem i föreningen genom att fylla i medlemsansökansblanketten (på finska), då man är inloggad på nätsidorna.

 • Om du aldrig förut har deltagit i protus verksamhet, måste du först skapa ett användarnamn för våra nätsidor.
 • Om du har användarnamn från förut, ber vi dig använda det. Du beställa ett nytt lösenord härifrån.
 • Medlemsansökan förmedlas till föreningens styrelse, som behandlar den i dess följande månadliga möte.

 

Att bli medlem i samband med lägeranmälan

 • Du kan ansöka om Protus medlemskap i samband med din lägeranmälan
 • Ansökan görs med en lägeranmälningsblankett
 • Medlemsavgiften betalas i samband med lägerfakturan
 • Personer som ansökt om medlemskap får rabatt på lägeravgiften och Protu- smycket
 • Att ansöka om medlemskap är inte en förutsättning för att delta på läger

 

 När medlemskapet träder i kraft då ansökan gjorts i samband med lägeranmälan

 • Ditt medlemskap träder i kraft efter ditt egna läger
 • Du får nyhetsbrevet och andra medlemsförmåner då ditt medlemskap träder i kraft

Upphävande av ansökan om medlemskap i samband med lägeranmälan

 • Om du avbokar ditt lägerdeltagande så upphävs din medlemsansökan och din medlemsavgift returneras
 • Om lägret avbokas av Protu så upphävs din medlemsansökan och din medlemsavgift returneras
 • Se avbokningsvillkoren här: https://www.protu.fi/svenska/anmalningen

 

Utträde ur föreningen

Du kan lämna föreningen genom att meddela om saken per e-post till kansliet (protu@protu.fi).

 • Berätta gärna då du avslutar ett familjemedlemskap, om du ska ändra familjemedlemskapet till ett personmedlemskap samt vilka personer, som tillhör familjemedlemskapet, som lämnar föreningen och vilka som stannar kvar i föreningen.
 • Observera, att endast det att du lämnar medlemsavgiften obetald, innebär inte utträde ur föreningen.
 • Föreningens styrelse kan avskeda en medlem, om medlemmen har lämnat en förfallen medlemsavgift obetald.
© Prometheus-leirin tuki ry