Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Ta hänsyn till före lägret

Praktiska saker på läger

 • Inkvarteringen varierar beroende på lägerplatsen. På vissa del lägerplatser sover man i mindre rum, på andra i en större sal.
 • Toaletter och duschar varierar också beroende på lägerplatsen. På vissa lägerplatser finns det finns inomhustoaletter och duschar, på andra det finns utedass och bastun fungerar som tvättrum.
 • På läger finns en kiosk där det säljs snacks, godis och läsk.
 • Det finns ingen besöksdag på läger. Mobiltelefoner får användas under pauser och fritid.
 • Menyn på lägret beror mycket på kocken och köket på lägerplatsen. Allergierna och specialdieterna tas hänsyn till, men de måste anmälas före lägret.
 • Lägren är totalt alkoholfria. Rökning på lägret är förbjuden för minderåriga lägerdeltagare.
 • Deltagarna och ledarna är försäkrade mot olyckor. Om något tråkigt ändå händer, ersätter försäkringen sjukvårdkostnader och skadad egendom.
 • Det finns ingen övre gräns för antalet gäster på slutfesten (som ordnas i slutet av lägret) om det inte sägs något annat i lägerbrevet. Efter festen serveras en lunch, som kostar 12 € för vuxna och 8 € för under 12-åringar.

 

Orkande

 • Om du kommer till lägret med ett hinder, en sjukdom eller problem med mental hälsa, bör du meddela teamet redan före lägret om din situation och om vad det innebär i ditt fall. På så sätt kan teamet ta saken i beaktande då de planerar lägret. Man kan också vara i kontakt med kansliet angående det. (Observera dock att teamet består av frivilliga, inte av mentalhälso-, ungdoms- eller uppfostringsbranschens experter.)
 • Om det alls känns som om ett läger i år är för tungt eller en för stor sak, bör du lyssna på dig själv. Hoppa över lägret i år och kom med först då det känns som en bra idé.
 • Om du under lägret behöver tid för dig själv eller vill i fred tala med en teammedlem, kan detta ordnas.
 • Om något ämne, som behandlas under lägret känns för smärtsamt för dig, behöver du inte delta i programmet.Jämlikhet och säkerhet

 • Respektera diversiteten. På läger respekterar man deltagarnas diversitet och man strävar efter att erbjuda alla ett säkert utrymme för att vara sig själv. Deltagarnas egna beslut och gränser tas i beaktande i all verksamhet. Deltagandet i program och annan verksamhet på lägret är frivilligt.
 • Bastubadande och att tvätta sig. På läger brukar man ordna bastuturer för flickor och för pojkar samt sambastu. Dessutom kan man ordna andra turer enligt förhållandena (icke-cis, egen tur, icke-naken tur). Man får själv välja om man badar bastu med eller utan handduk eller simkläder. Man garanterar alla en möjlighet att tvätta sig ensam eller med sådana personer, som ungdomen upplever trygga på basen av till exempel hens könsidentitet utan att det görs ett nummer av saken. På lägret ser man också till att ingen behöver bada bastu ensam, om man inte särskilt vill det.
 • Mobbning och trakassering tolereras inte. Mobbning, trakassering samt annat, som orsakar otrygghet och obehag tas på allvar. På lägret tolereras inte någon slags diskriminering. Man strävar efter att skapa en öppen diskussions- och feedbackanda, så att deltagarna skulle ha en så låg tröskel som möjligt för att ta upp ämnen som bekymrar dem.
 • Berätta, om något bekymrar. Om en deltagare under ett läger råkar ut för osakligt beteende, prat eller annat, som har skapat en obehaglig eller otrygg känsla, kan hen ta upp saken med en teammedlem som hen upplever pålitlig. Deltagaren kan också meddela om trakasserier eller annat motsvarande till Protus trakasseringsombudspersoner (detta kan göras anonymt).
 • Utbildade ledare. På våren före lägret deltar teammedlemmarna i en till tre veckoslutslånga utbildningar, där de lär sig bl.a. hur man försäkrar deltagarnas säkerhet, löser problematiska situationer och vad ledarens juridiska ansvar är. De som söker till sitt första lägerteam intervjuas. Teamen har som stöd en omfattande mängd skriftligt material samt ett nätverk av frivilliga experter från social-, hälso- och uppfostringsbranschen.

 

Hygien på lägret

 • Teammedlemmarna ger anvisningar om hygien på lägret. Vi rekommenderar inte att delta på läger ifall man misstänker att man håller på att bli sjuk. Om symptomen börjar först under lägret anvisar vi deltagarna att hosta och nysa i en näsduk (som man sedan slänger i soporna) eller minst i armbågen eller innanför skjortan. Vi anvisar också deltagarna att alltid tvätta händerna ordentligt i samband med toalettbesök och att använda sig av desinfektionsmedel före maten (gäller också de friska!).
© Prometheus-leirin tuki ry