Talous koulutuksissa

TALOUSVASTUULLINEN
Vastuukouluttajat valitsevat keskuudestaan talousvastuullisen. Talousvastuullinen vastaa
protutuotteiden myynnistä koulutuksessa ja koulutuksen osallistujalistan seuraamisesta.

PROTUTUOTTEIDEN MYYNTI
Protutuotteiden myynti on Protulle tärkeää varainhankintaa, ja siksi niitä myydään kaikissa koulutuksissa.
Myytävät tuotteet haetaan toimistolta yhtä aikaa koulutuspaketin kanssa. Koulutustiimin työn helpottamiseksi myyntituotteista on tehty valmis kassi. Myynnit kerätään SumUp-maksupäätteellä korttimaksuina. SumUp kulkee koulutuspaketin mukana toimistolle. Koulutuspaketti ja SumUp on tärkeää palauttaa toimistolle heti koulutuksen jälkeen, jotta SumUp saadaan lähetettyä matkaan seuraaville koulutuksille.

Ohjeet laitteen käyttöön löytyvät SumUp-ohjeista.

Tuotteiden hinnat päivitetään taksalistaan. Löydät ne myös SumUp-laitteen tuotteista.
Mikäli hinnoissa taksalistan ja Sumpin välillä on eroja, käytä SumUpista valmiina löytyvää hintaa.
Kun myyt protutuotteen, etsi oikea tuote SumUpin Kassa-näkymästä. Älä syötä
protutuotteiden hintaa käsin. Talousvastaavan ei tarvitse erikseen pitää kirjaa tuotoista.

Koulutuksissa ei kerätä käteistä, eikä SumUpiin saa lyödä käteismaksuja! Jos joku haluaa ostaa protutuotteen, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta maksaa kortilla, ohjaa hänet tekemään ostoksia Protun toimistolle.


TÄYSIHOITOMAKSUT
Koulutuksiin tuleva maksaa koulutusmaksun ilmoittautumisen yhteydessä protu.fi-sivuilla suoraveloituksena tai tilaamalla laskun. Koulutuksissa on maaliskuusta 2023 lähtien käytössä vain yksi täysihoitomaksu, jonka voi tarkistaa taksalistasta. Koulutusmaksuista voi pyytää alennusta lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen talousvaliokunnalle (talvk@protu.fi).


KOULUTUKSEN OSALLISTUJALISTA
Kaikki koulutuksen kouluttajat ja rekryt pääsevät tarkastelemaan koulutuksen osallistujalistaa “Oma etusivu”-sivun kautta. Talousvastuulliseksi valitun kouluttajan vastuulla on käydä koulutuksen aikana osallistujalista läpi, ja lähettää toimistolle (protu@protu.fi) sähköpostitse lista koulutuksen osallistuneista ja ei-osallistuneista henkilöistä. Sähköposti lähetetään myös siinä tapauksessa, että kaikki nettisivujen osallistujalistalla olevat henkilöt osallistuivat koulutukseen. Osallistujalista on lähetettävä 5 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä. Toimisto maksaa matkakulut osallistujalistan mukaisesti.


KOULUTUKSEN MATKAKORVAUKSET
Protu maksaa koulutustiimille matkat yhteen suunnittelutapaamiseen. Mikäli koulutustiimi järjestää lähi-suunnittelutapaamisen, matkakulut tähän haetaan Tiimitapaamisen kululasku-lomakkeella. Lomakkeen täyttää talousvastuullinen kouluttaja, ja tälle lomakkeelle laitetaan koko koulutustiimin haettavat matkakulut. Kaikki muut koulutuksiin liittyvät matkakulut haetaan kulukorvauslomakkeella (tai erityistapauksissa kilometrikorvauslomakkeella).

Suunnittelutapaamisen lisäksi koulutustiimille, rekryille ja koulutettaville korvataan matkat koulutukseen. Halvimmalla tarkoituksenmukaisella kulkuneuvolla tehdyt matkat korvataan. Toimisto maksaa korvaukset, kun hakija on lähettänyt kaiken tarvittavan aineiston toimistolle.

Talousvastuullisen kouluttajan on hyvä lukea matkakorvausten ohjeet ennen koulutuksia.

Matkakulut julkisilla liikennevälineillä haetaan kululomakkeella. Samaan lomakkeeseen voi yhdistää myös loppupalaverin tarjoilukulut. Kerro kuvaus-kentässä kahvittelijoiden määrä (jos ostit tarjoilut muillekin kuin itsellesi).

Kilometrikorvauksia koulutuksiin maksetaan silloin, kun kyseessä on halvin tarkoituksenmukainen kulkuneuvo.


KOULUTUSTIIMIN JA REKRYJEN YHTEISEN LOPPUPALAVERIEN TARJOILUKULUT

Koulutustiimin ja rekryjen loppupalaveriin voi ostaa pientä tarjottavaa Protun taloussäännön mukaan. Tarjoilut tulee syödä loppupalaverin aikana, eikä rahalla saa ostaa esimerkiksi eväitä kotimatkalle (verottajan linjaus). Katso ajankohtainen summa Taksalistasta. Loppupalaveri on alle neljän tunnin tilaisuus.
Loppupalaverin tarjoilukulut haetaan kululomakkeella mahdollisten matkakulujen kanssa. Ennen tarjoilukulujen hakemista on hyvä lukea ohjeet muihin kululaskuihin.

TOIMISTO
Toimisto hyväksyy kaikki koulutusten kulut. Epäselvissä tapauksissa toimisto ottaa yhteyttä koulutuksen vastuukouluttajaan. Vastuukouluttajalta voidaan pyytää näihin erikoistilanteiden kuluihin hyväksyntää sähköpostilla.

Talouteen liittyvät kysymykset voi lähettää Protun toimistolle osoitteella protu@protu.fi.
Mainitse viestissä oma nimesi ja koulutuksen numero.
Koulutuksen numeron näet protu.fi -> Oma etusivu -> Pikalinkit tai Osallistumishistoria -> Koulutuksen sivu